Απαγγελία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Απαγγελία

Αντίστοιχοι όροι

Απαγγελία

Σχετικοί όροι

Απαγγελία

1 αποτελέσματα από Απαγγελία

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αμπελά-Τερέντσιο, οικογένεια

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 23/07
  • Αρχείο
  • 1836-2000

Θεατρικά έργα του Τιμ. Αμπελά (χειρόγραφα, δακτυλόγραφα), τεκμήρια σχετικά με την υποβολή των έργων σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και σχετικά με παραστάσεις τους, ποιήματα, πεζά, άρθρα, χρονογραφήματα, μελέτες και διαλέξεις του ίδιου (χειρόγραφα, ...

Αμπελά-Τερέντσιο, οικογένεια