Αυστρία - Ελληνικές κοινότητες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αυστρία - Ελληνικές κοινότητες

Αντίστοιχοι όροι

Αυστρία - Ελληνικές κοινότητες

Σχετικοί όροι

Αυστρία - Ελληνικές κοινότητες

1 αποτελέσματα από Αυστρία - Ελληνικές κοινότητες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Έγγραφα ελληνικών κοινοτήτων Τρανσυλβανίας

  • Αρ.Εισ. 134
  • Αρχείο
  • 1636-1832

Αυτοκρατορικά και ηγεμονικά διατάγματα της Αυστρίας και της Τρανσυλβανίας, με τα οποία παραχωρούνται τίτλοι ευγενείας, καθώς και προνόμια στις ελληνικές κοινότητες της Αυστρίας και της Ρουμανίας (1636-1796): απονομή του τίτλου του άρχοντα στον And...