Κάρπαθος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κάρπαθος

Αντίστοιχοι όροι

Κάρπαθος

Σχετικοί όροι

Κάρπαθος

1 αποτελέσματα από Κάρπαθος

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κάρπαθος (συλλογή εγγράφων)

  • GR ELIA-MIET αρ.comp. 609
  • Αρχείο
  • 1795-1861

Χρεωστικές ομολογίες, συμβολαιογραφικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις σχετικές κυρίως με πωλήσεις γης στην Κάρπαθο.