Ιόνια νησιά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ιόνια νησιά

Αντίστοιχοι όροι

Ιόνια νησιά

Σχετικοί όροι

Ιόνια νησιά

2 αποτελέσματα από Ιόνια νησιά

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εμμανουήλ Καλούτση

  • GR HESG-NHM/7106-7278
  • Αρχείο
  • 1687-1816

Επιστολές, διατάγματα, διαταγές, προκηρύξεις κ.ά.

Καλούτσης, Εμμανουήλ

Αρχείο Χριστόφορου Περραιβού

  • GR HESG-NHM/45140-45301
  • Αρχείο
  • 1814-1862

Έγγραφα σχετικά με τη θητεία του ως αξιωματικού του ρωσικού στρατού στα Επτάνησα, εφοδιαστικό της Φιλικής Εταιρείας, σχέδιο επαναστάσεως ολόκληρης της Ελλάδας, επιστολές αλλά και πολλά διπλώματα των τιμητικών διακρίσεών του.

Περραιβός, Χριστόφορος