Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Συλλογή Γιάνη Γιανουλόπουλου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Συλλογή Γιάνη Γιανουλόπουλου

  • GR EMIAN 4
  • Αρχείο
  • 1949–1979, 2007–2012

Το υλικό της συλλογής του Γ. Γ. (πρώτη κατάθεση) περιέχει αρχειακά και δημοσιευμένα τεκμήρια για το φοιτητικό κίνημα της περιόδου 1949–1966, με σημαντικότερο υλικό αυτό της ΔΕΣΠΑ και της ΕΦΕΕ: πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΣΠΑ, Κυπριακό, δ...

Γιανουλόπουλος, Γιάνης