Εμφανίζει 8 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μπενάκης, Εμμανουήλ
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Εμμανουήλ και Αντωνίου Μπενάκη

  • Αρ.Εισ. 22
  • Αρχείο
  • 1904-1954

Αρχείο Εμμανουήλ Μπενάκη (1904-1929)Γενική αλληλογραφία (1904-1927): αλληλογραφία μεταξύ Εμμανουήλ Μπενάκη και Μακεδονικού Κομιτάτου σχετικά με την προσφορά όπλων και πυρομαχικών για την ενίσχυση του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1906). Επιστολές Αντων...

Μπενάκης, Αντώνιος

Συλλογή Ειρήνης Καλλιγά

  • Αρ.Εισ. 352
  • Αρχείο
  • 1862, 1920-1929

Αποκόμματα τύπου για το θάνατο του Εμμανουήλ Μπενάκη (1929).

Καλλιγά, Ειρήνη