Εμφανίζει 5540 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Μενελάου Παρλαμά

 • Αρχείο
 • 1931-1992

Περιλαμβάνει επιστολές από σημαντικούς φιλολόγους όπως ο Ν.Β. Τωμαδάκης, Μ.Ι. Μανούσακας, Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Γρηγόρης Σηφάκης και άλλους, χειρόγραφα κείμενα του ιδίου του Μ. Γ. Παρλαμά όπως Το Ημερολόγιο του Κωνσταντίνου Κοζύρη, Οι Αγιογδύτε...

Παρλαμάς, Μενέλαος

Βενιζέλος, Ελευθέριος

 • GR ELIA-MIET αρ.comp 068
 • Αρχείο
 • 1882-1992

Αρχείο Ελευθερίου ΒενιζέλουΤο αρχείο αποτελείται από δεκαέξι (16) φακέλους ξεκινώντας από την αλληλογραφία, επίσημη και μη, με Έλληνες και ξένους επιστολογράφους, τις επιστολές Βενιζέλου προς διαφόρους και τις επιστολές τρίτων (φάκελοι 1-4), τα υπ...

Βενιζέλος, Ελευθέριος

Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορεύσεως Ασφαλίσεων ΑΣΠΕΡ Α.Ε.

 • GR PIOP FOC18
 • Αρχείο
 • 1981-1991

Το αρχείο της Α.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:1.Διοικητικά: Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου & Γενικών Συνελεύσεων2.Αλληλογραφία: Πρωτόκολλο, αλληλογραφία, εκθέσεις κλπ.3.Προσωπικό: Μισθοδοτικές καταστάσεις κλπ.4.Οικονομικά: ...

Ανώνυμος Εταιρεία Πρακτορεύσεως Ασφαλίσεων ΑΣΠΕΡ Α.Ε.

ΑΛΦΑ ΑΒΕ Τηλεπικοινωνιών και Σηματοδοτήσεων

 • GR PIOP FOC14
 • Αρχείο
 • 1974-1991

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους λογιστηρίου, αρχείο της νομικής υπηρεσίας της εταιρείας (δικογραφίες, συμβάσεις, συμβόλαια), αλληλογραφία, φάκελοι προσωπικού

ΑΛΦΑ ΑΒΕ Τηλεπικοινωνιών και Σηματοδοτήσεων

Αρχείο Χρυσούλας Μπουρλώτου

 • Αρχείο
 • 1772-1991

Απεικονίζουν την οικογενειακή ζωή και την κοινωνική - επαγγελματική τους δράση

Μπουρλώτου, Χρυσούλα

Διεθνής Εξαγωγική Πλεκτοβιομηχανία ΑΒΕΕ

 • GR PIOP FOC10
 • Αρχείο
 • 1969-1990

Το αρχείο περιλαμβάνει πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικού Συμβουλίου, αλληλογραφία, οικονομικά στοιχεία, φακέλους προσωπικού κ.ά.

Διεθνής Εξαγωγική Πλεκτοβιομηχανία ΑΒΕΕ

Αρχείο του Εργοστασίου Πλινθοκεραμοποιείας Αφών Τσαλαπάτα

 • GR DIKI ARCH 71/2Β6
 • Αρχείο
 • 1923 - 1990

Το αρχείο περιέχει υλικό που αφορά κυρίως την οικονομική διαχείριση της εταιρείας, τους πελάτες της και το προσωπικό της, καθώς και στοιχεία που αφορούν τις πρώτες ύλες, την αποθήκη και παραγωγή των προϊόντων. Η οργάνωσή της διαφαίνεται από την αλ...

Εργοστάσιο Πλινθοκεραμοποιείας Αφών Τσαλαπάτα

Δράκου, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 437
 • Αρχείο
 • 1818-1990

Το αρχείο καλύπτει κυρίως την περίοδο 1820-1958. Αναφέρεται σε μέλη κυρίως δύο οικογενειών: Δράκου και Μπότσαρη.Ο πρώτος φάκελος περιέχει υλικό (περιορισμένο) σχετικά με τον Γεωργάκη Δράκο αλλά ο κύριος όγκος του αναφέρεται στον γιο του Ιωάννη: χε...

Δράκου, οικογένεια

Αρχείο Εμμ. Λ. Δρακάκη

 • Αρχείο
 • αρχές 20ου αι. - 1990

Αναφέρεται σε γεγονότα της ιστορίας του Τυμπακίου καθώς και σε θεολογικά θέματα

Δρακάκης, Εμμανουήλ

Αρχείο Ρένας Κυριακού

 • Αρχείο
 • 1922-1990

Περιλαμβάνει πρωτότυπα προγράμματα των συναυλιών της Ρ. Κυριακού μαζί με κριτικές των συναυλιών της. Επιπλέον, επιστολές σπουδαίων καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων προς τη Ρ. Κυριακού (1929-1934), δημοσιεύματα και επιστολές που αφορούν στη ζωή και τ...

Κυριακού, Ρένα

Ματσάγγου Ν. Αφοί Καπνοβιομηχανία Α.Ε.

 • GR PIOP FOC2
 • Αρχείο
 • 1964 - 1990

Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής:1. Διοίκηση2. Αλληλογραφία3. Προσωπικό4. Οικονομικά5. Νομικά6. Διάφορα

Ελληνική Καπνοβιομηχανία Ματσάγγος Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία

Αρχείο Βάσου Καπάνταη

 • VK
 • Αρχείο
 • 1940-1990

Φωτογραφίες, διοικητική και προσωπική αλληλογραφία, δημοσιεύματα σχετικά με το έργο του καλλιτέχνη σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, βιβλία και καταλόγους, βιβλιοθήκη του καλλιτέχνη, οπτικοακουστικό υλικό.

Καπάνταης, Βάσος

Αρχείο Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων της Διευθύνσεως Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

 • GRGSA-CA- ADM376.01
 • Αρχείο
 • 1984-1990 (κυρίως 1984-1988)

Το αρχείο αποτελείται από επιλογή εισερχόμενης αλληλογραφίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Οργανώσεως και Μεθόδων (Δ2/Α) / (από 1991) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης. Δύο έγγραφα προέρχονται από τη Διεύθυνση Κτιριακών Έργων (Γ2 στο οργανόγ...

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Διεύθυνσις Οργανώσεως και Εκπαιδεύσεως, Τμήμα Οργανώσεως και Μεθόδων

Αρχείο Προεδρίας της Δημοκρατίας, Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων

 • Αρχείο
 • 1914 - 1990, κυρίως 1950 - 1990

Αλληλογραφία, νομοθετικά διατάγματα και συμβάσεις, θέματα προσωπικού, οικονομικά θέματα, έντυπα - βιβλία, αποκόμματα εφημερίδων, "Επιτροπή Γενικής Τεχνολογικής Εξελίξεως. Ομάς Μεταφορών", επιστολές και τηλεγραφήματα.

Προεδρία της Δημοκρατίας (1975-), Γραφείο Διοικητικών Υποθέσεων

Αρχείο ΕΚΙΜ

 • Αρχείο
 • 1951-1990

Περιλαμβάνει έγγραφα από την ίδρυση της το 1951 από πνευματικούς ανθρώπους του Ηρακλείου (Μ.Γ. Παρλαμάς, Ανδρέας Καλοκαιρινός, Κ. Λασσιθιωτάκης, Ν. Πλάτων) έως το 1990. Έγγραφα εισερχόμενα και εξερχόμενα κατ’ έτος που μαρτυρούν την πολυποίκιλη πνε...

Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Τμήμα Αρχείων και Βιβλιοθηκών

Παντελάκης, Στέφανος του Νικολάου

 • GR NPAN FO 04
 • Αρχείο
 • 1929-1990

Το αρχείο περιλαμβάνει τεκμήρια που αφορούν τη ζωή και το έργο του Στέφανου Παντελάκη. Περιλαμβάνει τεκμήρια από την ερευνητική του δραστηριότητα στον τομέα της ιατρικής, από την αντιδικτατορική πολιτική και κοινωνική του δράση.

Παντελάκης, Στέφανος

Αρχείο Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

 • GR-KAHUA_ESTIA_ HA2
 • Αρχείο
 • 1990-

Αρχειακό υλικό του Τμήματος Οικιακής Οκονομίας και του Τμήματος Διατροφής Διαιτολογίας.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • GRGSA-CA- ADM372.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1990

Το αρχειακό υλικό αφορά διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου που άσκησαν τις λειτουργίες υγείας και πρόνοιας. Θέματα δημόσιας υγείας (λοιμώδη νοσήματα), νοσοκομεία, αιμοδοσίες, προμήθειες φαρμάκων, ζητήματα πρόνοιας, παιδικές κατασκηνώσεις. Διοικητικ...

Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Αρχείο Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας

 • Αρχείο
 • 1947-1990 (περίπου)

Περιλαμβάνεται το χαρακτηρισμένο ως «ιστορικό αρχείο» του τέως Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού, έντυπου, φωτογραφικού και λοιπού αρχειακού υλικού, καθώς και τμήμα του αρχείου της Σχολής Αναβρύτων.

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας

Αρχείο Ιστορικού Αρχείου Σάμου

 • GRGSA-CA- ADM051.01
 • Αρχείο
 • 1988-1990

Αποστολή προς το Τμήμα Ιστορικών Αρχείων του ΥΠΕΠΘ εργασιών του ΠροΪσταμένου του Ιστορικού Αρχείου Σάμου Ηρακλή Μιχαηλιάδη : εργαλεία έρευνας, μελέτες.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ιστορικό Αρχείο Σάμου

Οργανισμός Τουριστικής Πίστεως

 • GR PIOP FO Α1
 • Αρχείο
 • 1946 - 1964 ( - 1990)

Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής:1. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου (1946-1964)2. Δάνεια (1946-1964(-1990)3. Καρτέλες

Οργανισμός Τουριστικής Πίστεως

Ιστορικό αρχείο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

 • Αρχείο
 • 1925 - 1990

Αλληλογραφία ΒΕΘ με διάφορους επαγγελματικούς οργανισμούς, υπουργεία και δημόσιους φορείς, καθώς και με οικονομικούς και τραπεζικούς οργανισμούς. Επίσης, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων διοικητικών οργάνων, βιβλία μητρώου, καθώς και αρχεία - βιβλία ...

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Στρατή Βελουδάκη

 • 1.3
 • Αρχείο
 • 1944 - 1989

Το αρχείο του Στρατή Βελουδάκη, καπετάνιου του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ), περιλαμβάνει βιογραφίες, σημειώσεις από τη δράση του αγωνιστή, έγγραφα, ημερολόγια, ομιλίες, αλληλογραφία, δημοσιεύματα, αλλά και εφημερίδες.

Βελουδάκης, Στρατής

Αρχείο Μηνά Νικηφοράκη

 • 8
 • Αρχείο
 • 1770 - 1989

Το αρχείο περιλαμβάνει ποικιλία υλικού σχετικά με την ιδιότητα του Μηνά Νικηφοράκη ως φωτογράφου.

Νικηφοράκης, Μηνάς

Αρχείο Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου

 • Αρχείο
 • 1955-1989

Μέσα από το Αρχείο, που περιλαμβάνει κυρίως έγγραφα, επιστολές και αποκόμματα τύπου, σκιαγραφείται η πολιτική δράση του ίδιου, παρουσιάζεται η πολιτική των κυβερνήσεων του Κωνσταντίνου Καραμανλή και παρέχονται στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της...

Παπακωνσταντίνου, Κωνσταντίνος

Αρχείο Ευάγγελου Αβέρωφ – Τοσίτσα

 • Αρχείο
 • 1956-1989

Το αρχείο συγκροτείται από τέσσερις θεματικές ενότητες:Α. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει γενικού ενδιαφέροντος έγγραφα, και καλύπτει όλη την περίοδο της πολιτικής σταδιοδρομίας του Ευάγγελου Αβέρωφ – Τοσίτσα, με επίκεντρο ζητήματα εξωτερικής πολιτικ...

Αβέρωφ – Τοσίτσας, Ευάγγελος

Σαρόγλου, Κωνσταντίνος και Καλλιόπη

 • GR ELIA-MIET Α.Ε 79/07
 • Αρχείο
 • 1920-1989

Πρόκειται για τμήματα των αρχείων δύο ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), της Μακεδονικής Γεωργικής Εταιρείας και της Ελληνικής Οικονομικής Εταιρίας.Μακεδονική Γεωργική Εταιρία: Το αρχείο καλύπτει την περίοδο 1920-1989 και αφορά δικηγορικά έγγραφα σχετικά μ...

Σαρόγλου, Καλλιόπη

Λεοντίδου, Ιωάννα

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 603
 • Αρχείο
 • 1875-1989

Τεκμήρια (διορισμοί, μεταθέσεις, προαγωγές κ.ά.) από την υπηρεσία της Ιωάννας Λεοντίδου στην Μέση Ανατολή, κατά την διάρκεια της Κατοχής. Τιμητική διάκριση, αλληλογραφία και προσωπικά τεκμήρια δικά της και των γονιών της. Προσωπικά αντικείμενα δι...

Λεοντίδου, Ιωάννα

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς"

 • GRGSA-CA- ADM416.01
 • Αρχείο
 • 1946-1989

Περιλαμβάνονται μητρώα ασθενών (κυρίως) και άλλα βιβλία (μητρώα χειρουργικών επεμβάσεων, πρωτόκολλα κ.ά.). Προέρχονται από τις παρακάτω μονάδες: Α΄, Β΄, Γ΄ Χειρουργικές Κλινικές, Α΄, Β΄, Δ΄ Παθολογικές Κλινικές, Νευροχειρουργική Κλινική, Ωτορινολα...

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Γεώργιος Γεννηματάς"

Αρχείο Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας Κηφισιάς

 • GRGSA-CA- ADM192.01
 • Αρχείο
 • 1974-1988

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς με το Υπουργείο Εργασίας, εργοδοτικούς φορείς κ.ά. σχετικά με εργατικά θέματα. Ενδεικτικά: βεβαιώσεις εργασίας, εργατικά ατυχήματα, υπερωρίες, μισθοδοσία, συλλογικές...

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Κηφισιάς

Θεοχάρη, Τιτίκα

 • Αρχείο
 • 1962-1988

Φωτογραφικό αρχείο που αφορά ταξίδια στην Ελλάδα.

Θεοχάρη, Τιτίκα

Κεντρική Επιτροπή Δανείων (ΚΕΔ)

 • GR PIOP FOA2
 • Αρχείο
 • 1948-1988

Το αρχείο αποτελείται από 2 σειρές: 1. Διεύθυνση Υπηρεσιών Κεντρικής Επιτροπής Δανείων Ανασυγκροτήσεως/ Τμήμα Δανείων εξ αμερικανικής βοήθειας 2. Δάνεια

Κεντρική Επιτροπή Δανείων

Δημάκης, Μηνάς

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 13/12
 • Αρχείο
 • 1929-1988

Ποιήματα και ποιητικές συλλογές, μεταφράσεις ποιημάτων του Δημάκη σε άλλες γλώσσες, δοκίμια, άρθρα και κείμενα διαλέξεων για την λογοτεχνία, λογοτεχνικές μεταφράσεις του ιδίου, εκδόσεις των ποιητικών συλλογών του Μ. Δημάκη και δημοσιεύματά του στο...

Δημάκης, Μηνάς

ΩΜΕΓΑ Α.Ε. Βιομηχανικών Επενδύσεων

 • GR PIOP FOC8
 • Αρχείο
 • 1951 - 1988

Το αρχείο της Α.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:1. Διοίκηση2. Αλληλογραφία3. Προσωπικό4. Οικονομικά στοιχεία5. Νομικά στοιχεία6. Τεχνικά στοιχεία7. Διάφορα

ΩΜΕΓΑ Α.Ε. Βιομηχανικών Επενδύσεων

Αρχείο Βάσως Κατράκη

 • BK
 • Αρχείο
 • 1930-1988

Φωτογραφίες, διοικητική και προσωπική αλληλογραφία, δημοσιεύματα σχετικά με το έργο της καλλιτέχνιδας σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, βιβλία και καταλόγους, εικονογραφήσεις, ψηφιοποιημένη συλλογή έργων.

Κατράκη, Βάσω

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Μαιευτηρίου "Έλενα Βενιζέλου"

 • GRGSA-CA- ADM213.01
 • Αρχείο
 • 1943-1988

Η εισαγωγή αποτελείται από αρχειακό υλικό για το σύνολο των υπηρεσιών του νοσοκομείου: ιατρική, φαρμακευτικη και διοικητική και οικονομική υπηρεσία. Υπηρεσιακά βιβλία (μορφή τετραδίου): καισαρικών τομών, εξερχομένων τμήματος γυναικολογικού, μεταφε...

Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο "Έλενα Βενιζέλου"

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ελευσίνας - Βιλλίων

 • GRGSA-CA- JUS008.03
 • Αρχείο
 • 1914-1987

Το αρχείο του Ειρηνοδικείου Ελευσίνας - Βιλλίων αφορά σε προτάσεις, αγωγές τακτικής διαδικασίας, βιβλία εκθέσεων, εφέσεις, πρωτόκολλα αγωγές, διαταγές πληρωμών κ.ά.

Ειρηνοδικείο Ελευσίνας

Αρχείο Τμήματος Μητρώων Ναυτικών και Στελέχωσης Πλοίων της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του ΥΕΝ

 • GRGSA-CA- ADM027.02
 • Αρχείο
 • 1975-1987

Φάκελοι σχετικά με τη ναυτολόγηση πληρωμάτων και εγκρίσεις απόπλου, αλληλογραφία με Γραφείων Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), θέματα ανεργίας, ειδικοτήτων, επιθεωρήσεις πλοίων κ.ά.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) (1977-2014)

Αρχείο Εταιρείας Γραφικών Τεχνών Ασπιώτη-ΕΛΚΑ Α.Ε.

 • Α23
 • Αρχείο
 • 1884 - 1987

Το αρχειακό υλικό που περιήλθε στην κατοχή της Εθνικής Τράπεζας περιλαμβάνει εκτός από τα διοικητικά και λογιστικά έγγραφα της εταιρείας και ένα πολύ μεγάλο μέρος από τυπογραφικά δείγματα των εργασιών της. Πιο αναλυτικά τα τεκμήρια αφορούν: πίνακε...

Ασπιώτη - Ε.Λ.Κ.Α., Εταιρεία Γραφικών Τεχνών

Αρχείο της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικής Ερεύνης του Υπουργείου Γεωργίας

 • GRGSA-CA- ADM178.01
 • Αρχείο
 • 1976-1987

Το αρχείο αφορά κυρίως την οικονομική και διοικητική λειτουργία της Διεύθυνσης: προϋπολογισμοί (1979-1987), προμήθειες, δημόσιες επενδύσεις, ζητήματα προσωπικού κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει υλικό σχετικά με την κτηνοτροφία: «Εγκρίσεις διαγραφής θανάτ...

Υπουργείο Γεωργίας, Υπηρεσία Γεωργικής Ερεύνης, Διεύθυνσις Κτηνοτροφικής Ερεύνης (1977-1988)

Αναστασιάδης, Χρήστος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 548
 • Αρχείο
 • 1896-1987 (κυρίως 1920-1987)

Το αρχείο του αγωνιστή -μέλους της 4ης Διεθνούς- συγγραφέα, εκδότη, δημοσιογράφου Χρήστου Αναστασιάδη αποτελείται από:Έντυπο υλικό (περιοδικά, φυλλάδια, εφημερίδες) της ελληνικής και διεθνούς επαναστατικής αριστεράς που συνδέεται με τον τροτσκισμό...

Αναστασιάδης, Χρήστος

Σικελιανός, Άγγελος και Εύα

 • GR ELIA-MIET αρ. comp. 350
 • Αρχείο
 • 1885-1987

Χειρόγραφα ποιημάτων και πεζών του Α. Σικελιανού, αλληλογραφία με ποικίλους επιστολογράφους, επιστολές του Άγγελου και της Εύας Σικελιανού προς τον M. Meunier, κείμενά τους και τεκμήρια των δελφικών γιορτών προερχόμενα από τον M. Meunier, φωτοαντί...

Σικελιανός, Άγγελος

Ελληνική Βιομηχανία Αμμωνίας Α.Ε. (ΕΒΙΑΜ)

 • GR PIOP FOC15
 • Αρχείο
 • 1957, 1960-1987

Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής:1. Διοίκηση2. Αλληλογραφία3. Οικονομικά στοιχεία4. Προσωπικό5. Εκθέσεις6. Προκαταρκτικές ενέργειες ίδρυσης εργοστασίου αμμωνίας7. Υποψήφιοι τεχνικοί σύμβουλοι8. Ammonia plant project9. Urea plant project10. Διάφορα

Ελληνική Βιομηχανία Αμμωνίας Α.Ε. (ΕΒΙΑΜ)

Αρχείο της Βιομηχανίας βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος Α.Ε.

 • GR DIKI ARCH 32/2Β4
 • Αρχείο
 • 1950 - 1987

Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου αφορά την περίοδο 1960-1987 και περιλαμβάνει φακέλους και βιβλία που αφορούν την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης, τη διάθεση των προϊόντων, την παραγωγή και τον κτηριακό και μηχανολογικό εξοπλισμό της, τη διοι...

Βιομηχανία Βάμβακος Άγγελος Αδαμόπουλος Α.Ε.

Σκουλούδης, Στέφανος και Οικογένεια Αθηνογένη

 • GR ELIA-MIET αρ.comp 355
 • Αρχείο
 • 1832-1987

Αρχείο Στέφανου ΣκουλούδηΣτο αρχείο του Στ.Σκουλούδη βρίσκονται έγγραφα και αλληλογραφία που καλύπτουν τις πολιτικές του δραστηριότητες (κυρίως τις διαπραγματεύσεις ειρήνης στο Λονδίνο 1912-13, την πρωθυπουργία του 1915-16), τα προσωπικά του θέμα...

Αθηνογένη, οικογένεια

Αρχείο του Γραφείου Προσόδων του Δήμου Βόλου (Παγασών)

 • GR DIKI ARCH M D2/3
 • Αρχείο
 • 1936 - 1986

Περιέχει κυρίως λογιστικά βιβλία και δικαιολογητικά βεβαίωσης των εσόδων του Δήμου από τέλη (καθαριότητας, οικοδομών φωτισμού, απορριμάτων, χρήσης πεζοδρομίων, υπονόμων, ακάλυπτων χώρων κ.α.), από εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, προσφ...

Δήμος Βόλου, Γραφείο Προσόδων

Αρχείο Νίκου Νικολάου

 • NN
 • Αρχείο
 • 1929-1986

Φωτογραφίες, διοικητική και προσωπική αλληλογραφία, δημοσιεύματα σχετικά με το έργο του καλλιτέχνη σε ημερήσιο και περιοδικό τύπο, βιβλία και καταλόγους, βιβλιοθήκη του καλλιτέχνη, αφίσες, ημερολόγια, ψηφιοποιημένη συλλογή έργων.

Νικολάου, Νίκος

Συναδινός, Θεόδωρος

 • GR ELIA-MIET αρ.comp 365
 • Αρχείο
 • 1907-1986

Το αρχείο Θ. Ν. Συναδινού φυλάσσεται σε είκοσι αρχειακούς φακέλους και τα τεκμήρια καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1907-1986. Διακρίνονται τέσσερεις ειδολογικές και θεματικές ενότητες των τεκμηρίων: α) Επαγγελματικά (1917-1959), β) Συγγραφική δραστηρ...

Συναδινός, Θεόδωρος Ν.

Αρχείο Γραμματείας ΙΑΣΑ (Archivio Segreteria SAIA)

 • Αρχείο
 • 1913 -1986

Έγγραφα που αφορούν τη δραστηριότητα της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών τα συγκεκριμένα έτη

Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

Χρηστοβασίλης, Χρήστος

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 13/14
 • Αρχείο
 • 1885-1940 (1986 σε φωταντίγραφα)

Στο αρχείο περιλαμβάνονται χειρόγραφα και δακτυλόγραφα διηγήματα, ποιήματα, θεατρικά έργα, παραμύθια, λαογραφικά κείμενα, διαλέξεις, μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων, γλωσσάρια, δημοσιεύματα του Χ. Χρηστοβασίλη, δημοσιεύματα για τον ίδιο, το έργο το...

Χρηστοβασίλης, Χρήστος

Γιαρμολίνσκη και Θεοδωρίδη, οικογένειες

 • GR ELIA-MIET 09/16Θ
 • Αρχείο
 • 1902-1986 (κυρίως 1918-1961)

Το αρχείο περιέχει τεκμήρια (αλληλογραφία, πιστοποιητικά, φωτογραφίες, άρθρα εφημερίδων) των οικογενειών Γιαρμολίνσκη και Θεοδωρίδη. Αρκετά τεκμήρια είναι φωτοαντίγραφα.

Γιαρμολίνσκη, οικογένεια

Έντυπα

 • Αρχείο
 • 1837-1986

Δημοσιεύματα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα: Πρυτανικοί Λόγοι, Επετηρίδες, Εκατονταετηρίδες, Ποιητικοί Αγώνες, Βιβλία.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δημητράτος, Αριστείδης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 271
 • Αρχείο
 • 1918-1985

Το αρχείο περιλαμβάνει πλούσιο υλικό για τα εργασιακά ζητήματα την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, καθώς και για τη ΓΣΕΕ και το ΙΚΑ.

Δημητράτος, Αριστείδης

Αρχείο της τέως Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και της τέως Υ.Δ.Ε. στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

 • Αρχείο
 • 1968-1985 και 1960-1966

α) Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων της τέως Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Δικαιοσύνης (14 κιβ.) και β) Βιβλία Πρωτοκόλλου της τέως Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Περιβάλλοντος

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) / Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αρχείο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανώτερη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Ελευσίνας

 • GRGSA-CA- ADM263.01
 • Αρχείο
 • 1973-1985

Το υλικό αφορά τη λειτουργία της Ανώτερης Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Ελευσίνας (ΑΔΣΕΝ/Μ/Ε). Περιέχει υπηρεσιακή αλληλογραφία με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που εμπλέκονται στην εκπαίδευση Ναυτικών: τη Διεύθ...

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Ανωτέρα Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Ελευσίνας (1984-1998)

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- EDU015.01
 • Αρχείο
 • 1911-1985

Φάκελοι και βιβλία των εξής σχολικών μονάδων: 1ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 2ο Δημοτικό, 7ο Δημοτικό, 11ο Δημοτικό και 16ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας

 • GRGSA-CA- ADM489.01
 • Αρχείο
 • 1970-1985

Φάκελοι που αφορούν καταστάσεις οπλισμού, υπηρεσία περιπολικών, μέτρα τροχαίας σε εθνικές εορτές, μισθοδοτικά δαπάνες, προμήθειες, οργάνωση κ.ά. Θέματα (θεματολόγιο Χωροφυλακής): 200, 400, 700, 800.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίας Γλυφάδας

Αρχείο Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM373.01
 • Αρχείο
 • 1906-1985

Τα έγγραφα του αρχείου παρήχθησαν από τα Τμήματα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών στο πλαίσιο άσκησης σχετικών αρμοδιοτήτων, κατά την περίοδο 1906-1985. Τα περισσότερα από αυτά είναι σχέδια εξερχομένων απαντήσεων σε εισερχόμενες αιτήσεις και αναφ...

Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

Χίντζογλου, Ιωάννης

 • GR ELIA-MIET A.E. 45/96
 • Αρχείο
 • 1922-1985

Τα έγγραφα του αρχείου παρουσιάζουν ενδιαφέρον κυρίως για την αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα και τη δραστηριότητα των προσφυγικών σωματείων “Οικοδομικός Συνεταιρισμός Ο Νέος Πόντος” (1925-1966, κυρίως 1925 – 1934) και “Αδελφότης των αγωνι...

Χίντζογλου, Ιωάννης

Αρχείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Παγασών)

 • GR DIKI ARCH M D3
 • Αρχείο
 • 1895 - 1985

Το αρχείο περιλαμβάνει φακέλους και βιβλία με τεχνικά έργα που ανέλαβε και εκτέλεσε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία για ένα διάστημα ονομαζόταν και Μηχανική Υπηρεσία όπως: έργα οδοποιίας (κατασκευές, επισκευές, συντηρήσεις), έργα ύδρευσης κα...

Δήμος Βόλου, Τεχνική Υπηρεσία

Αρχείο Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

 • GRGSA-CA- ADM190.01
 • Αρχείο
 • 1983-1985

Το αρχείο αποτελείται από αλληλογραφία της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας (την περίοδο που υπαγόταν στο Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής). Αλληλογραφία της Δ/νσης Επιθεώρησης Εργασίας Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με την Νομαρχία Αττικής, τα κατά τόπ...

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας

Αντωνίου, Δ. Ι.

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 10/17
 • Αρχείο
 • 1904-1985

Υλικό που βρέθηκε σε απορρίμματα: Επιστολές προς τον Δ. Ι. Αντωνίου (Α. Μπάρας 1950, Β. Ιωακείμ 1982), επιστολές και καρτ ποστάλ προς και από την Μαρίκα και την Έλλη Αντωνίου (1904, 1956-57), καρτ ποστάλ από διάφορες χώρες, οικογενειακές φωτογραφί...

Αντωνίου, οικογένεια

Αρχείο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας

 • Αρχείο
 • 1834-1985

Το αρχείο καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που αφορούν στη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Ελλάδας καθώς και την ιστορία και τη διοικητική εξέλιξη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Περιέχονται βιβλία πρωτοκόλλων, έγγραφα, υπ...

Υπουργείο Προεδρίας της Κυβερνήσεως

Αρχείο Δαυίδ Πεσάχ

 • GR ΔΗ.Κ.Ι. 10/2Δ.1
 • Αρχείο
 • 1891- 1984

Φωτογραφίες οικ. Πεσάχ, βιογραφικά στοιχεία, φωτογραφία Ισραηλιτικής Κοινότητας, Δημοσιεύματα.

Δαυίδ Πεσάχ

Αρχείο Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως

 • GRGSA-CA- ADM330.01
 • Αρχείο
 • 1956 - 1984

Το αρχείο αποτελείται από : α) "Αρχείον Παττακού". Υποθέσεις που χειριζόταν ο Στ. Παττακός, β) γενικό αρχείο. Περιλαμβάνει πληροφορίες για μια ποικιλία θεμάτων, δεδομένου ότι το Υπουργείο Προεδρίας χειριζόταν όλες τις υποθέσεις του Πρωθυ...

Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης

Αρχείο Ελληνικής Χωροφυλακής

 • Αρχείο
 • 1923-1984

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση, το προσωπικό και την εκπαίδευση των στελεχών της Χωροφυλακής. Υπάρχει, ακόμη, υλικό που σχετίζεται με τη δράση του σώματος σε πολεμική περίοδο κατά τα χρόνια 1940-1949, όπως και με...

Ελληνική Χωροφυλακή

Κατάστιχα Δημοτικού Αρχείου Πειραιά

 • Αρχείο
 • 1835 - 1984

Περιέχει:Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου, τόμοι 105, 1835-1984Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, τόμοι 35, 1925-1977Ψηφίσματα Δημοτικού Συμβουλίου, τόμοι 4, 1903-1913Αποφάσεις Δημαρχιακής Επιτροπής, τόμοι 30, 1914-1970Ευρετήρια Αποφάσεων Δημαρχιακής Επ...

Αρχείο Τμήματος Τροχαίας Νέας Ιωνίας

 • GRGSA-CA- ADM490.01
 • Αρχείο
 • 1983-1984

Έγγραφα που αφορούν μέτρα τροχαίας σε εθνικές και θρησκευτικές εορτές.

Ελληνική Αστυνομία, Κλάδος Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, Τμήμα Τροχαίας Νέας Ιωνίας

Αρχείο του Γραφείου του Διευθυντή του Δήμου Βόλου (Παγασών)

 • GR DIKI ARCH M D1/1
 • Αρχείο
 • 1923-1984

Περιέχει αλληλογραφία του Διευθυντή του Δήμου, εγκυκλίους - διαταγές των Υπουργείων, οργανογράμματα του Δήμου, καταστάσεις προσωπικού, προγράμματα εκδηλώσεων, στοιχεία σχετικά με την ίδρυση σωματείων και την επίλυση οικονομικών διαφορών. Αποφάσεις...

Δήμος Βόλου, Γραφείο Διευθυντή

Αρχείο της Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

 • GRGSA-CA- ADM068.01
 • Αρχείο
 • 1961-1984

Το αρχειακό υλικό αποτελείται από φακέλους χρηματικών ενταλμάτων - απολογισμών, και φακέλους δημοσίων επενδύσεων - Συλλογικών αποφάσεων έργων.

Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Αρχείο Αστυνομίας Πόλεων

 • Αρχείο
 • 1933-1984

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τη διοίκηση, το προσωπικό, την εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας Πόλεων, διεθνείς οργανισμούς, θέματα τάξης (διάθεση δυνάμεων, πολιτική προστασία) και θέματα ασφάλειας (εγκληματικές πράξεις, προστασί...

Αστυνομία Πόλεων

Αρχείο Φυσικομαθηματικής Σχολής

 • Α.8
 • Αρχείο
 • 1896-1983

Πρακτικά Συνεδριάσεων Φυσικομαθηματικής Σχολής, έτη 1896-1980Πτυχιακές Εξετάσεις, έτη 1921-1983

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φυσικομαθηματική Σχολή

Τράπεζα Χίου Α.Ε.

 • GR PIOP FOH1
 • Αρχείο
 • 1904-1983

Το αρχείο της διαρθρώνεται ως εξής:1. Διοίκηση: Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικών Συνελεύσεων, εγκύκλιοι,καταστατικό, υποδείγματα υπογραφών2. Αλληλογραφία: Πρωτόκολλα, κόπια, εμπορική-δικαστική αλληλογραφία, μισθοδοσία, κ.λπ.3....

Τράπεζα Χίου Α.Ε.

Αρχείο Ιωάννη Μουρέλλου

 • 7
 • Αρχείο
 • 1818 - 1983

Το αρχείο του δημοσιογράφου, ιστορικού και εκδότη Ιωάννη Μουρέλλου, ο ρόλος του οποίου έχει συμβάλλει σημαντικά στην πνευματική ζωή και την ιστορία της Κρήτης εντάσσεται χρονικά στην περίοδο 1818-1962. Το περιεχόμενό του διαχωρίζεται σε δύο μέρη. ...

Μουρέλλος, Ιωάννης

Μαυρομμάτης, Κώστας

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 43/99
 • Αρχείο
 • 1898-1983

Βιογραφικά στοιχεία και ανάτυπα επιστημονικών άρθρων (1938-1983) του γνωστού μαθηματικού και επιστήθιου φίλου του Κ. Μαυρομμάτη, Χρήστου Χ. Παπακυριακόπουλου (1914-1976) που έζησε και εργάστηκε στο Princeton των ΗΠΑ καθώς και αλληλογραφία του πατ...

Μαυρομμάτης, Κώστας

Αρχείο Τμήματος Εργασίας / Επιθεώρησης Εργασίας Λαυρίου

 • GRGSA-CA- ADM191.01
 • Αρχείο
 • 1966-1983

Αλληλογραφία με την Νομαρχία Αττικής, το Υπουργείο Εργασίας, εταιρίες και ιδιώτες για θέματα που αφορούν παραβιάσεις, καταγγελίες, άδειες εργασίας, αποφάσεις αναστολής ποινών, εφέσεις. Ακολουθεί η καταγραφή των φακέλων: 1. «Βιβλία μηνύσεων» των ετ...

Νομαρχία Αττικής (1972-1988), Διαμέρισμα Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Εργασίας Λαυρίου

Αρχείο Αλέξανδρου Αινιάν

 • GR-As-AΑΙ-029
 • Αρχείο
 • 1907-1983

Ανέκδοτα βιβλία θεωρίας της μουσικήςΠρωτότυπα χειρόγραφα• Η Διδασκαλία της Μουσικής [Σελίδες 246]• Τρίφωνη Αρμονία [Σελίδες 188]• Τετράφωνη Αρμονία (ημιτελής) [Σελίδες 109]Πρωτότυπα δακτυλόγραφα• Τρίφωνη Αρμονία (χωρίς νότες)Σε ψηφιακή...

Αινιάν, Αλέξανδρος

Αρχείο Συμβολαιογράφου Λαυρίου Καραγεωργοπούλου Ελένη

 • Αρχείο
 • 1870 - 1983

Αρχεία δεκαεπτά (17) Συμβολαιογράφων Λαυρίου καθώς και σύμμεικτο αρχείο συμβολαιογράφων και συμβολαιογραφούντων ειρηνοδικών Λαυρίου.

Συμβολαιογράφος Λαυρίου Καραγεωργοπούλου Ελένη

Αρχείο Γραμματείας (Πρωτοκόλλου) Συγκλήτου

 • Α1
 • Αρχείο
 • 1837-1983

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου: τόμοι 1-79Β, έτη 1842-1968Πρακτικά Συνεδριάσεων της Συγκλήτου: έτη 1968-1982Πρακτικά Συγκλητικής Επιτροπής: έτη 1970-1977Ευρετήρια Πρακτικών Συγκλήτου: τόμοι 1-67, έτη 1897-1962Ευρετήρια Πρακτικών Συγκλήτου: έτ...

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σύγκλητος, Γραμματεία

Σκαρίμπας, Γιάννης

 • GR ELIA-MIET Α.Ε. 353
 • Αρχείο
 • 1924-1983

Σχέδια και σημειώσεις των βιβλίων Φυγή προς τα εμπρός, Το ’ 21 και η αλήθεια και άλλων πεζών και ποιητικών του έργων. Αρθρογραφία, αλληλογραφία, αποκόμματα εφημερίδων, τεκμήρια νομικών ζητημάτων, προσωπικά, σημειώσεις.

Σκαρίμπας, Γιάννης

Αρχείο της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (Παγασών)

 • GR DIKI ARCH M O2
 • Αρχείο
 • 1882 - 1983

Περιέχει κυρίως βιβλία πρακτικών και ψηφισμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (Παγασών) καθώς και φακέλους συνεδριάσεων και αποφάσεις της Δημαρχιακής και Διοικούσας Επιτροπής, αποφάσεις του Αδελφάτου του Αχιλλοπούλειου Δημοτικού Νοσοκομείου Βόλου.

Δήμος Βόλου, Δημοτικό Συμβούλιο

Αρχείο Θ΄ Οικονομικής Εφορίας Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM085.01
 • Αρχείο
 • 1971-1983

Το αρχείο αποτελείται από 5 φακέλους που αφορούν σε δηλώσεις φόρου Εισοδήματος (Α’ και Β’ Τύπου και Εταιρειών) σε Δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) όπως αυτές κατατέθηκαν στη Θ’ Οικονομική Εφορία ...

Θ΄ Οικονομική Εφορία Αθηνών

Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS034.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 1983

Το αρχείο του Πρωτοδικείου Πειραιά αφορά σε :• Βουλεύματα 1974 - 1975• Αγορανομία 1974 - 1975• Μονομελές 1975• Μονομελές Ανηλίκων 1975• Τριμελές 1974 - 1975• Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας 1978-1983 : δικογραφίες πτωχεύσεων και Εξομολογήσεις Πλοιάρχω...

Πρωτοδικείο Πειραιά

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας (Δ.Ο.Υ.) ΙΓ΄Αθηνών

 • GRGSA-CA- ADM087.01
 • Αρχείο
 • 1945-1982

Το αρχείο περιέχει χρηματικούς καταλόγους διαφόρων τύπων φόρων (εισοδήματος, ακινήτων, ανείσπρακτων συνδρομών Ελληνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας), πιστωτικές καταστάσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, τριπλότυπα βεβαιώσεων, πράξεις σχετικές με σ...

Δημόσια Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.) ΙΓ ΄ Αθηνών

Αρχείο Αδελφάτου Κέντρου Νεότητος του Δήμου Αθηναίων

 • GR GR HA-CA ΚΝΕΟ
 • Αρχείο
 • 1938-1982

Εισερχόμενη – εξερχόμενη αλληλογραφία 1938-39-40 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)Εισερχόμενα 1944 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)Εισερχόμενη – εξερχόμενη αλληλογραφία 1945 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)Εισερχόμενα 1947 - 48 (1 ντοσιέ με λυτά έγγραφα)Αλληλογραφία...

Δήμος Αθηναίων, Αδελφάτο Κέντρου Νεότητος

Αρχείο Ιατρικής Σχολής

 • Α.6
 • Αρχείο
 • 1851-1982

Πρακτικά Συνεδριών Ιατρικής Σχολής, τόμοι 1- 44, έτη 1851-1962Πρακτικά Συνεδριών Ιατρικής Σχολής, έτη 1965-1982ΠοικίλαΔιδακτορικές διατριβές (το μεγαλύτερο μέρος έχει κατατεθεί στο ΕΚΤ)Πτυχιακές Εξετάσεις- Πτυχία, έτη 1877-1960

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή

Αρχείο Ιδιαίτερου Γραφείου Υπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού

 • Αρχείο
 • 1980 - 1982

Το αρχείο αποτελείται από 3 φακέλους και 108 υποφακέλους στο σύνολό του. Συγκεκριμένα: ο πρώτος φάκελος περιέχει τους υποφακέλους 1-35, ο δεύτερος τους υποφακέλους 36-71 και ο τρίτος τους υποφακέλους 72-108.Ο κάθε υποφάκελος είναι ονομαστικός ...

Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Γραφείο Υπουργού

Αρχείο του Γραφείου του Λογιστηρίου του Δήμου Βόλου (Παγασών)

 • GR DIKI ARCH M D2/1
 • Αρχείο
 • 1908 - 1982, κυρίως 1931 - 1975

Περιέχει προϋπολογισμούς, απολογισμούς και άλλα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, βιβλία καθολικά εσόδων εξόδων, εντάλματα πληρωμών, μισθοδοτικές καταστάσεις, οικονομικά στοιχεία Φιλαρμονικής Δήμου Βόλου.

Δήμος Βόλου, Γραφείο Λογιστηρίου

Αρχείο του Γραφείου του Δημοτολογίου του Δήμου Βόλου (Παγασών)

 • GR DIKI ARCH M D1/2
 • Αρχείο
 • 1896-1982

Το αρχείο περιέχει βιβλία μητρώου, πιστοποιητικά γεννήσεων και οικογενειακής κατάστασης, αιτήσεις πολιτογράφησης και μεταδημότευσης, πιστοποιητικά και αιτήσεις εγγραφής προσφύγων, εκλογικούς καταλόγους, και απογραφές συνοικιακών συμβουλίων.

Δήμος Βόλου, Γραφείο Δημοτολογίου

Αλεξανδρίδης, Δημήτριος

 • GR ELIA-MIET 04/2015Θ
 • Αρχείο
 • 1952-1982

Το αρχείο περιέχει τεκμήρια που σχετίζονται με το εμπόριο καπνού που πραγματοποιούσε ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει εισερχόμενες και εξερχόμενες επιστολές με εταιρείες του εξωτερικού και εσωτερικού αλλά και μεσάζοντες. Συγ...

Αλεξανδρίδης, Δημήτριος

Αρχείο Ζ' Γυμνασίου Θηλέων Αθηνών

 • GRGSA-CA- EDU012.01
 • Αρχείο
 • 1936-1982

Το αρχείο χωρίζεται στις παρακάτω σειρές: Λειτουργία σχολείου/ Μαθητικά θέματα/ Φοίτηση Μαθητολόγια. Γενικός έλεγχος. Ειδικός έλεγχος. Πρακτικά. Εξετάσεις-Γραπτά Δοκίμια. Καταστάσεις Βαθμολογίας. Βιβλία αιτήσεων εγγραφών. Πιστοποιητικά σπουδής. Τί...

Ζ΄Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών

Αποτελέσματα 201 έως 300 από 5540