Εμφανίζει 497 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους Καρδίτσας
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο 15ου Δημοτικού Σχολείο

 • EDU106.01
 • Αρχείο
 • 1986 - 2011

Βιβλία Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

15ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU150.01
 • Αρχείο
 • 1989-2012

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο πράξεων απόδοσης απολυτηρίων, Βιβλίο ανάληψης υπηρεσίας,Βιβλίοπροτικόλλου παράδοσης και παραλαβής και ακίνητης περιουσίας, Ευρετήρια μητρώου μαθητώ...

16ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU280.01
 • Αρχείο

"Πολιτικός και Μορφολογικός Χάρτης της Ελλάδας , Γεωγραφικός Χάρτης της Ελλάδας, Γεωφυσικός Χάρτης Ελλαδας, Σύγχρονος Γεωφυσικός Χάρτης Ελλάδας, Νομός Καρδίτσας Χάρτης Πολιτικός Γεωφυσικός - Παραγωγικός, Μορφολογικός Χάρτης Πελοποννήσου, Μορφ...

18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU068.02
 • Αρχείο
 • 1943-1975

Τίτλοι εγγραφής, γραπτά κατακτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα καλλιγραφίας αριθμητικής, φυσικής και γεωγραφίας, πιστοποιητικά μαθητών αλληλογραφία μεταξύ μαθητών και αποκόματα από την εφημερίδα "Ακρόπολις".

1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU068.01
 • Αρχείο
 • 1886-1983

Μαθητολόγια ,Γενικοί Έλεγχοι Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία πιστοποιητικών Σπουδής.Πρωτόκολλα Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων.Ετήσια Δελτία Ταμείου Προνοιας.Βιβλίο Δαμαλισμού των μαθητών.Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων διδακτικού προσωπικού...

1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Σοφάδων

 • EDU185.02
 • Αρχείο
 • 1958 - 1990

Βιβλίο ακίνητης περιουσίας Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο κινητής περιουσίας Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο υλικού

1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU105.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1996

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής,βιβλία ταμείου, προϊπολογιμοί εσόδων - εξόδων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά σχολικής εφορείας, πρακτικά εφορείας μαθητικών συσιτίων, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων σχολικής εφο...

2ο Δημοτικο Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου

 • EDU128.01
 • Αρχείο
 • 1960 - 2003

Μαθητολόγια. Γενικοί έλεγχοι. Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών. Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκάλων. Βιβλίο υλικού. Βιβλίο αξιολόγησης διδασκάλων. Βιβλίο βιβλιοθήκης.

2ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU071.01
 • Αρχείο
 • 1901 -1995

Μαθητολόγια.Γενικοί Έλεγχοι. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής.Πρωτόκολλο.Πρακτικά,Πρωτόκολλα ΑλληλογραφίαςΒιβλία ταμείου Σχολικής Εφορείας.Βιβλίο Βιβλιοθήκης.Βιβλίο υλικού.Βιβλίο Μητρώου Συνεταιριστών μαθητών.Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού Σημείωση.Ο Γενι...

3ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 3ου Λυκείου Καρδίτσας

 • EDU245.01
 • Αρχείο
 • 1981 - 1987

Βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών 1972 - 1983 ( από το 1972 έως 10/7/1972 είναι του 6/τάξιου Γυμνασίου Θηλέων Καρδιτσας από 1/9/1972 έως 4/9/1976 είναι του Α΄ Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας, από 6/9/1976 έως 25/9/1979 είναι του Α΄Λυκείου Θηλέων Καρδίτ...

3ο Λύκειο Καρδίτσας

Αρχείο 4ου Δημοτικού Καρδίτσας

 • EDU278.01
 • Αρχείο
 • 1902-2001

Μαθητολόγια. Γενικοί έλεγχοι. Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλία πρακτικών σχολικής εφορείας. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας εμπιστευτικά πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, Βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων σχολικού ταμείου, Βι...

4ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU073.01
 • Αρχείο
 • 1931-1978

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι και βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, εγκύκλιοι και διαταγές του Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας, εισερχόμενα έγγραφα Κοινωνικής Πρόνοιας, εισερχόμενα έγγραφα, έγγραφα διαφόρων υπηρεσιών, οικονομικά στοιχεία π...

6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο Α΄ Λυκείου Θηλέων Καρδίτσας

 • EDU244.01
 • Αρχείο
 • 1977 - 1981

Μαθητολόγιο 1972 - 1979 (από το 1972 - 1974 είναι του Α΄ Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας, από το 1975 - 1979 είναι του Α΄Λυκείου Θηλέων Καρδίτσας και βρίσκεται στο Αρχείο του Α΄ Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας με ΑΕΕ ΕΚΠ. 243.1), Γενικοί έλεγχοι ,Βιβλίο Πισ...

Α΄ Λύκειο Θηλέων Καρδίτσας

Αρχείο Α΄Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας

 • EDU243.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 1979

Μαθητολόγιο 1972 -1979 (από το 1972 - 1975 είναι του Α΄ Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας, από το 1975 - 1979 είναι του Α΄ Λυκείου Θηλέων Καρδίτσας), Γενικοί έλεγχοι , Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1970 - 1976 (από το 1970 - 1972 είναι του 6/τάξιου Γυμνα...

Α΄ Γυμνάσιο Θηλέων Καρδίτσας

Αρχείο Α΄Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου

 • EDU136.01
 • Αρχείο
 • 1951-1998

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Ημερήσιοι, Φύλλα έλεγχου, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο Μμητρώου και προόδου μαθητών, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού.

Α΄ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου

Αρχείο Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις

 • EDU246.01
 • Αρχείο
 • 1937 -1938

Γενικός έλεγχος 1937 - 1946 ( από το 1937 - 1938 είναι του Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις , από το 1938 1943 είναι του Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις, από το 1945 - 1946 είναι του Αστικού Σχολείου Καρδίτσας βρίσκεται στο Αρχείο του Αστικού Σ...

Αστικό Σχολείο Αρρένων εν Φαρσάλοις

Αρχείο Αστικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας

 • EDU229.01
 • Αρχείο
 • 1937 - 1954

Μαθητολόγιο (από το 1938 - 1939 είναι του Αστικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας και από το 1939 -1953 είναι του Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας), Γενικός έλεγχος (από το 1937 - 1939 είναιι του Αστικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας και από το 1939 -1951 είναι τ...

Αστικό Σχολείο Θηλέων Καρδίτσας

Αρχείο Αστικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU248.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1946

Γενικός έλεγχος 1937 - 1946 ( από το 1937 - 1938 είναι του Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις , από το 1938 1943 είναι του Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις, από το 1945 - 1946 είναι του Αστικού Σχολείου Καρδίτσαςβρίσκεται στο Αρχείο του Αστικού Σχ...

Αστικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις

 • EDU247.01
 • Αρχείο
 • 1938 -1943

Γενικός έλεγχος 1937 - 1946 ( από το 1937 - 1938 είναι του Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις , από το 1938 1943 είναι του Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις, από το 1945 - 1946 είναι του Αστικού Σχολείου Καρδίτσας)

Αστικό Σχολείο εν Φαρσάλοις

Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας

 • EDU149.01
 • Αρχείο
 • 1922-1932

Μαθητολόγια (από το 1926 έως το 1929 είναι μαθητολόγιο του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας και από το 1929 έως το 1932 είναι μαθητολόγιο του Ε΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με ΑΒΕ 240 ΑΕΕ ΕΚΠ. 72.1)

Β΄ Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Καρδίτσας

Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU069.01
 • Αρχείο
 • 1898 - 1930

Μαθητολόγια ,Γενικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο πιστοποιητικών Σπουδής.Σημείωση.Από το 1898 έως το 1905 είναι μαθητολόγιο του Δημοτικού Σχολείου Καμινάδων και από το 1905 -1910 είναι μαθητολόγιο του Δ΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας.

Β' Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου

 • EDU137.01
 • Αρχείο
 • 1955-1990

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι έλεγχοι και Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής

Β' Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας

 • ADM034.03
 • Αρχείο
 • 1943-1985

Βιβλία πράξεων διοικητικού συμβουλίου, βιβλίο επισκέψεων και ενεργειών του διοικητικού συμβουλίου

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Αρχείο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

 • ADM034.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1998

Βιβλία Καθολικό πληρωμών, βιβλίο καθολικό εσόδων, προϋπολογισμός, ημερολόγιο καθολικό εξόδων, εσόδων, βιβλίο προϋπολογισμού εσόδων, φάκελος διαγωνισμών πληρώσεως κενών θέσεων ιατρικού, διοικητικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, φάκελος υ...

Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας

Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Καρδίτσας

 • ADM022.02
 • Αρχείο

αποτελούμενο από: Μελέτες δημόσιων φορέων Νομού Καρδίτσας και Τρικάλων, τοπικές εφημερίδες και περιοδικά του γραφείου τύπου της Νομαρχίας Καρδίτσας καθώς και βιβλιοθήκη προερχόμενη από την ΝΕΛΕ Καρδίτσας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, Διεύθυνση Τύπου

Αρχείο Γυμνασίου Ανθηρού

 • EDU277.01
 • Αρχείο
 • 1966- 2004

Μαθητολόγιο και βιβλίο παρακολουθήσεως εκπαιδευτικών τελών. Μαθητολόγιο. Ειδικός έλεγχος. Βοηθητικός ειδικός έλεγχος. Γενικός έλεγχος. Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών. Βιβλίο υλικού. Βιβλίο πράξεων. Βιβλίο πρακτικ...

Γυμνάσιο Ανθηρού

Αρχείο Γυμνασίου Βραγκιανών

 • EDU276.01
 • Αρχείο
 • 1966 - 2010

Μαθητολόγια. Γενικοί έλεγχοι. Ειδικοί έλεγχοι. Βοηθητικοί ειδικοί έλεγχοι. Βιβλίο εξετάσεων. Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών. Ημερολόγια του Γυμνασίου. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Βιβλία πρακτικών συλλόγου καθηγητών...

Γυμνάσιο Βραγκιανών

Αρχείο Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας

 • EDU230.01
 • Αρχείο
 • 1939 - 1972

Μαθητολόγια (από το 1938 -1939 είναι του Αστικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας, από το 1939 - 1953, 1953 - 1964 είναι του Γυμνασίου Θηλέων Καρδίτσας και από το 1965 - 1968 είναι του Λυκείου Θηλέων Καρδίτσας) το βιβλίο Μαθητολόγιου από 1938 - 1953 βρίσ...

Γυμνάσιο θηλέων Καρδίτσας

Αρχείο Γυμνασίου Πετρίλου

 • EDU275.01
 • Αρχείο
 • 1966 - 1982

Γενικός έλεγχος, Βιβλίο βοηθητικού ελέγχου. Μαθητολογιο. Βιβλίο ειδικού ελέγχου. Βιβλίο εισητηρίων εξετάσεων. Πιστοποιητικό σπουδής. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, Ημερολόγιο Γυμνασίου. Βιβλίο πράξεων. Βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας. Πρωτόκ...

Γυμνάσιο Πετρίλου

Αρχείο Γυμνασίου Φαναρίου

 • EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1937-1971

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο επαληθεύσεως τίτλων, Μαθητολόγιο, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Πρακτικά καθηγητικού συλλόγου, Πρακτικά εφορείας μαθητικών συσσιτίων, Πρακτικά σχολικης εφορείας, Ειδικοί έλεγχοι, Γενικοί έλεγχοι, Βοηθητικά ειδ...

Γυμνάσιο Φαναρίου

Αρχείο Γυμνασίου Φαναρίου

 • EDU013.02
 • Αρχείο
 • 1976 - 2012

Μαθητολόγιο, Γενικός έλεγχος , Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο Μητρώου Μαθητών, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία πράξεων δυλλόγου καθηγητών, Βιβλίο πράξεων Γυμνασιάρχη.Ευρετήρια μαθητών , Βιβλίο αιτήσεων - δηλώσεων, Βιβλίο επιβολής κυρώσεων,...

Γυμνάσιο Φαναρίου

Αρχείο Δ΄ Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

 • ADM008.06
 • Αρχείο
 • 1937 - 2011

Αναφορές ανάληψης υπηρεσίας δασκάλων-νηπιαγωγών, αναφορές ανάληψης ωρομισθίων, πίνακες εγγραφέντων μαθητών που παρακολούθησαν το ολοήμερο σχολείο, πίνακες διδασκόντων μαθητών – στοιχεία διδακτικής και καταστάσεις σχολείων - διδάσκοντες ειδικοτήτων...

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καρδίτσας

Αρχείο Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU070.01
 • Αρχείο
 • 1910 - 1940

Μαθητολόγια,Γενικοί Έλεγχοι.Σημείωση από το 1910 έως το1920 είναι μαθητολόγιο του Δ΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας και από το 1921 - 1922 είναι μαθητολόγιο του 3ου πλήρες Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας.Το Μαθητολόγιο από το 1906 έως το 1910 βρίσκεται ...

Δ΄Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο Δημοτικού Καλής Κώμης

 • EDU225.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 2004

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών,Βιβλία ημερήσιων ελέγχων.

Δημοτικό Σχολείο Καλής Κώμης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Αργιθέας

 • EDU202.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1991

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αργιθέας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου (Φλωρεσίου) Ανθοχωρίο

 • EDU240.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1982

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο ακινήτων σχολικής περιουσίας, Βιβλίο εκδρομών και διδακτικών εξόδων, Πρακτικά συλλόγου, Πρακτικά σχολικής εφορείας, Βιβλίο διεκπεραίωσης

Δημοτικό Σχολείο Φλωρεσίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Κτημένης

 • EDU168.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1988

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών Σπουδήςς, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο υλικού.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Κτημένης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Α΄ Μαράθου

 • EDU223.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 1985

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, γενικός έλεγχος, μαθητολόγιο, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Α΄ Δημοτικό Σχολείο Μαράθου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής

 • EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1954 -2006

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι , Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής,Φάκελος Διαταγών και Ν.Δ για τα Νυκτερινά Σχολεία και Βιβλία Ιστορικού Περιεχομένου.

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου

 • EDU053.01
 • Αρχείο
 • 1965 -1979

Μαθητολόγιο, ΓενικόςΈλεγχος , Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής και Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας του Δημοτικού Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αθανασίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Σεραφείμ

 • EDU144.01
 • Αρχείο
 • 1961-1986

Μαθητολόγια, Βιβλία πραξεων, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορείας, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, Βιβλίο ταμείου, τίτλοι σπουδών εγγραφέντων μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σεραφείμ

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων

 • EDU166.01
 • Αρχείο
 • 1960-2004

Μαθητολόγια, Βιβλία Μητρώου και προόδου μαθητών, Γενικοί έλεγχοι, βιβλίο υλικού, Πρωτόκολλο αλλληλογραφίας, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων, Βιβλίο βιβλιοθήκης

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγιοπηγής

 • EDU153.01
 • Αρχείο
 • 1944-2010

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Αγιοπηγής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγραμμάτων Γρυμπιανών

 • EDU222.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1963

Γενικός έλεγχος.( Το ίδιο βιβλίο περιέχει τον γενικό έλεγχο του σχολικού έτους 1954 - 1955 και του σχολικού έτους 1962 - 1963)

Δημοτικό Σχολείο Αγραμμάτων Γρυμπιανών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου

 • EDU039.02
 • Αρχείο
 • 1969 - 1977

Μαθητολόγια. Στο βιβλίο πιστοπιητικών σπουδής του Δημοτικού Σχολείου Μαρκελεσίου με ΑΒΕ 236 και ΑΕΕ 101.2 από το 1958 έως το 1964 είναι βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής του Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου

Δημοτικό Σχολείο Αετοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμαράντου

 • EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1951-1998

Βιβλία υλικού, δελτίο εισαγωγής υλικού, γενικοί έλεγχοι, ημερήσιοι έλεγχοι, φύλλα ελέγχου, βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων, πρωτόλολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πρωτοκόλλησης εγγράφων στα τμήματα ή γραφεία, πρωτόκολλο σχολείου, πρωτόκολλο κλεισίματος χ...

Δημοτικό Σχολείο Αμάραντου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπέλου

 • EDU130.02
 • Αρχείο
 • 1958-2003

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία παρουσίας προσωπικού, βιβλίο υλικού, βιβλία ταμείου, βιβλία εσόδων – εξόδων, βιβλία μητρώου προσωπικού, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο πράξεων σχολικής...

Δημοτικό Σχολείο Αμπέλου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπελικού

 • EDU151.01
 • Αρχείο
 • 1947-2011

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών Σπουδής,Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αμπελικού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ανώγειου

 • EDU173.01
 • Αρχείο
 • 1934 - 1984

Μαθητολόγιο, Γενικός έλεγχος, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδης, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλό υλικού

Δημοτικό Σχολείο Ανώγειου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς

 • EDU191.01
 • Αρχείο
 • 1949-2010

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων σχολικής Επιτροπής.

Δημοτικό Σχολείο Απιδιάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αργυρίου

 • EDU266.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1977

Βιβλία πιστοπιητικών σπουδής. Γενικοί έλεγχοι. Μαθητολόγια. Ημερήσιοι έλεγχοι. Βιβλίο τάξεως

Δημοτικό Σχολείο Αργυρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ασημοχωρίου

 • EDU179.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 2004

Μαθητολόγια, Γενικός Έλεγχος, Βιβλία Πιστοποιητικό Σπουδής, Βιβλία Μητρώου και Προόδου, Βιλίο Πράξεων Συλλόγου διδασκάλων

Δημοτικό Σχολείο Ασημοχωρίου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 497