Εμφανίζει 497 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους Καρδίτσας Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμαράντου

 • EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1951-1998

Βιβλία υλικού, δελτίο εισαγωγής υλικού, γενικοί έλεγχοι, ημερήσιοι έλεγχοι, φύλλα ελέγχου, βιβλία διεκπεραιώσεως εγγράφων, πρωτόλολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πρωτοκόλλησης εγγράφων στα τμήματα ή γραφεία, πρωτόκολλο σχολείου, πρωτόκολλο κλεισίματος χ...

Δημοτικό Σχολείο Αμάραντου

Αρχείο Γραφείου Τύπου Νομαρχίας Καρδίτσας

 • ADM022.02
 • Αρχείο

αποτελούμενο από: Μελέτες δημόσιων φορέων Νομού Καρδίτσας και Τρικάλων, τοπικές εφημερίδες και περιοδικά του γραφείου τύπου της Νομαρχίας Καρδίτσας καθώς και βιβλιοθήκη προερχόμενη από την ΝΕΛΕ Καρδίτσας

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, Διεύθυνση Τύπου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Πεδινού

 • EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1966 -1986

Φάκελος Σχολικής Εφορείας του Νηπιαγωγείου Πεδινού

Νηπιαγωγείο Πεδινού

Αρχείο Ειρηνοδικείου Παλαμά

 • JUS002.02
 • Αρχείο
 • 1903 - 2005

Προτάσεις και διάφορα, πολιτικές εκθέσεις και πράξεις, ημερολόγια στατιστικής υποθηκών, μισθολόγια προσωπικού, πρωτόκολλο Αγροφυλακής,πρωτόκολλο κατατεθειμένων αγωγών, πρωτόκολλο εισαγομένων μικροδιαφορών,πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλο εγκυκ...

Ειρηνοδικείο Παλαμά

Αρχείο Πταισματοδικείου Παλαμά

 • JUS008.01
 • Αρχείο
 • 1997 - 2001

Δικογραφίες του Πταισματοδικείου Παλαμά από το έτος 1997 έως 2001

Πταισματοδικείο Παλαμά

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU068.02
 • Αρχείο
 • 1943-1975

Τίτλοι εγγραφής, γραπτά κατακτηρίων εξετάσεων στα μαθήματα καλλιγραφίας αριθμητικής, φυσικής και γεωγραφίας, πιστοποιητικά μαθητών αλληλογραφία μεταξύ μαθητών και αποκόματα από την εφημερίδα "Ακρόπολις".

1ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τρυγόνας

 • EDU079.01
 • Αρχείο
 • 1937-1988

Ημερολόγιο του σχολείου, Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής,Βιβλίο Μητρώου και προόδου μαθητών,Πρωτόκολλα αλληλογραφίας,Βιβλίο πράξεων και Ημερίσιος Έλεγχος.

Δημοτικό Σχολείο Τρυγόνας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Οξυάς

 • EDU081.01
 • Αρχείο
 • 1954-1996

Μαθητολόγια, Γενικοί ΄Ελεγχοι, βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής και Βιβλίο Μητρώου και Προόδου των μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Οξυάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δρακότρυπας

 • EDU087.01
 • Αρχείο
 • 1923-2003

Μαθητολόγια, Γενικοί ΄Ελεγχοι βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής,Βιβλία πράξεων προσωπικού, Βιβλίο πράξεων και αποφάσεων, Βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας,φωτογραφικό άλμπουμ,Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, Βιβλίο Εμβολιασμού,Βιβλίο Νοσηρότητας και εμβολ...

Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας

Αρχείο Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Αμαράντου

 • EDU094.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 1961

Γενικός έλεγχος και Μαθητολόγιο. Το Αρχείο του Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αμάραντου ήταν μαζί με το Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αμάραντου πριν ταξινομηθεί με ΑΒΕ 56 και ΑΕΕ ΕΚΠ 9.1.

Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Αμάραντου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγα Λάκκου Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τεταγίου

 • EDU102.01
 • Αρχείο
 • 1951-1977

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγιο και Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Αυτό το αρχείο ήταν μέρος από το Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Νεράιδας με ΑΒΕ 176 ΑΕΕ ΕΚΠ. 44.1 Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Αυτό το αρχείο ήταν μέρος...

Δημοτικό Σχολείο Μέγα Λάκκου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τεταγίου

 • EDU103.01
 • Αρχείο
 • 1914-1942

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Αυτό το αρχείο ήταν μέρος από το Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αθανασίου με ΑΒΕ

Δημοτικό Σχολείο Τεταγίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Θερινού

 • EDU026.03
 • Αρχείο
 • 1965 - 1989

Γενικός έλεγχος, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Θερινού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μπαλανού

 • EDU125.01
 • Αρχείο
 • 1965 - 1985

Μαθητολόγια, Γενικός έλεγχος,,Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Μπαλανού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουμπουριανών

 • EDU036.02
 • Αρχείο
 • 1967- 1990

Γενικοί έλεγχοι. Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Μαθητολόγιο. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Κουμπουριανών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου

 • EDU039.02
 • Αρχείο
 • 1969 - 1977

Μαθητολόγια. Στο βιβλίο πιστοπιητικών σπουδής του Δημοτικού Σχολείου Μαρκελεσίου με ΑΒΕ 236 και ΑΕΕ 101.2 από το 1958 έως το 1964 είναι βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής του Δημοτικού Σχολείου Αετοχωρίου

Δημοτικό Σχολείο Αετοχωρίου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Σαρανταπόρου

 • EDU043.02
 • Αρχείο
 • 1970 - 2005

Μαθητολόγιο, Βιβλίο Σπουδής,Βιβλίο Μητρώου Μαθητών, Βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Σαρανταπόρου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λαμπερού

 • EDU046.02
 • Αρχείο
 • 1972 - 1987

Μαθητολόγιο, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λαμπερού

Αρχείο Α΄Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου

 • EDU136.01
 • Αρχείο
 • 1951-1998

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Ημερήσιοι, Φύλλα έλεγχου, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο Μμητρώου και προόδου μαθητών, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού.

Α΄ Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου

Αρχείο Ε΄ Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU072.02
 • Αρχείο
 • 1929-2004

Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλία πιστοπιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Πρακτικά και αποφάσεις εφορείας μαθητικών συσσιτίων, βιβλία πρακτικών και αποφάσεων σχολικής εφορείας, Βιβλία πράξεων διδακτη...

Ε' Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο Β΄Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας

 • EDU149.01
 • Αρχείο
 • 1922-1932

Μαθητολόγια (από το 1926 έως το 1929 είναι μαθητολόγιο του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Καρδίτσας και από το 1929 έως το 1932 είναι μαθητολόγιο του Ε΄Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με ΑΒΕ 240 ΑΕΕ ΕΚΠ. 72.1)

Β΄ Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Καρδίτσας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγιοπηγής

 • EDU153.01
 • Αρχείο
 • 1944-2010

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Αγιοπηγής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φυλακτής

 • EDU146.01
 • Αρχείο
 • 1949-1992

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχο, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Φυλακτής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μητρόπολης

 • EDU159.01
 • Αρχείο
 • 1937-1999

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, Βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλίο πράξεων

Δημοτικό Σχολείο Μητρόπολης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Απιδιάς

 • EDU191.01
 • Αρχείο
 • 1949-2010

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων σχολικής Επιτροπής.

Δημοτικό Σχολείο Απιδιάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ραχούλας

 • EDU012.02
 • Αρχείο
 • 1978-2008

Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών,Βιβλίο εσόδων - εξόδων, Βιβλίο πράξεων .

Δημοτικό Σχολείο Ραχούλας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Αργιθέας

 • EDU202.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1991

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Αργιθέας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου

 • EDU214.01
 • Αρχείο
 • 1928 - 1981

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοιβιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων προσωπικού,πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο ταμείου, βιβλία πρακτικών σχολικής εφορείας, βιβλίο πρακτικών εφορείας μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο επιτροπής σχολικού συνεταιρισμ...

Δημοτικό Σχολείο Μακρυχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Καλής Κώμης

 • EDU225.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 2004

Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών,Βιβλία ημερήσιων ελέγχων.

Δημοτικό Σχολείο Καλής Κώμης

Αρχείο Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις

 • EDU246.01
 • Αρχείο
 • 1937 -1938

Γενικός έλεγχος 1937 - 1946 ( από το 1937 - 1938 είναι του Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις , από το 1938 1943 είναι του Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις, από το 1945 - 1946 είναι του Αστικού Σχολείου Καρδίτσας βρίσκεται στο Αρχείο του Αστικού Σ...

Αστικό Σχολείο Αρρένων εν Φαρσάλοις

Αρχείο Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις

 • EDU247.01
 • Αρχείο
 • 1938 -1943

Γενικός έλεγχος 1937 - 1946 ( από το 1937 - 1938 είναι του Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις , από το 1938 1943 είναι του Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις, από το 1945 - 1946 είναι του Αστικού Σχολείου Καρδίτσας)

Αστικό Σχολείο εν Φαρσάλοις

Αρχείο Αστικού Σχολείου Καρδίτσας

 • EDU248.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1946

Γενικός έλεγχος 1937 - 1946 ( από το 1937 - 1938 είναι του Αστικού Σχολείου Αρρένων εν Φαρσάλοις , από το 1938 1943 είναι του Αστικού Σχολείου εν Φαρσάλοις, από το 1945 - 1946 είναι του Αστικού Σχολείου Καρδίτσαςβρίσκεται στο Αρχείο του Αστικού Σχ...

Αστικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου (Φλωρεσίου) Ανθοχωρίο

 • EDU240.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 1982

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο ακινήτων σχολικής περιουσίας, Βιβλίο εκδρομών και διδακτικών εξόδων, Πρακτικά συλλόγου, Πρακτικά σχολικής εφορείας, Βιβλίο διεκπεραίωσης

Δημοτικό Σχολείο Φλωρεσίου

Αρχείο Νηπιαγωγείου Μορφοβουνίου

 • EDU251.01
 • Αρχείο
 • 1968 - 1981

Βιβλίο ταμείου (περιέχει και ένα βιβλιάριο καταθέσεων από το 1969 - 1975)

Νηπιαγωγείο Μορφοβουνίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κερασιάς

 • EDU252.01
 • Αρχείο
 • 1914 -1999

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών. Γενικοί έλεγχοι. Μαθητολόγια. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεως συμβουλίουδιδασκάλων σχολικής εφορείας. Βιβλία ατομικότητας μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Κερασιάς

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ερμητσίου

 • EDU260.01
 • Αρχείο
 • 1989 - 2002

Βιβλία μητρώου νηπίων. Βιβλίο υλικού. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας. Βιβλίο απουσίας - αδειών προσωπικού

Νηπιαγωγείο Ερμητσίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κελλαρίων

 • EDU265.01
 • Αρχείο
 • 1959 - 1995

Μαθητολόγιο. Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής. Γενικός έλεγχος. Τίτλοι σπουδής. Βιβλίο τάξεως. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Κελλαρίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αργυρίου

 • EDU266.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1977

Βιβλία πιστοπιητικών σπουδής. Γενικοί έλεγχοι. Μαθητολόγια. Ημερήσιοι έλεγχοι. Βιβλίο τάξεως

Δημοτικό Σχολείο Αργυρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπέλου

 • EDU130.02
 • Αρχείο
 • 1958-2003

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία παρουσίας προσωπικού, βιβλίο υλικού, βιβλία ταμείου, βιβλία εσόδων – εξόδων, βιβλία μητρώου προσωπικού, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο πράξεων σχολικής...

Δημοτικό Σχολείο Αμπέλου

Αρχείο Δ΄ Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

 • ADM008.06
 • Αρχείο
 • 1937 - 2011

Αναφορές ανάληψης υπηρεσίας δασκάλων-νηπιαγωγών, αναφορές ανάληψης ωρομισθίων, πίνακες εγγραφέντων μαθητών που παρακολούθησαν το ολοήμερο σχολείο, πίνακες διδασκόντων μαθητών – στοιχεία διδακτικής και καταστάσεις σχολείων - διδάσκοντες ειδικοτήτων...

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καρδίτσας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 497