Εμφανίζει 261 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Γενικά Αρχεία του Κράτους Έβρου Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Φωτογραφική Συλλογή Γεώργιου Παναγιώτου

 • ΦΩΤΟ.001
 • Αρχείο
 • δεκαετίες 1910-1990

Φωτογραφίες και αρνητικά που αφορούν στα παρακάτω θέματα: οικογένεια Αλέξανδρου και Γεώργιου Παναγιώτου, Αλεξανδρούπολη (δρόμοι, κτίρια, γειτονιές), φάρος και παραλιακή ζώνη, ιστορικά γεγονότα και προσωπικότητες, επαγγέλματα-οικονομική και κοινωνι...

Παναγιώτου, Γεώργιος

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης

 • ADM001
 • Αρχείο
 • 1935-2012

Φάκελοι επιθεωρήσεων πλοίων, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι με στοιχεία πλοίων, ναυτικά φυλλάδια, έγγραφα τροχαίας κίνησης λιμένα, φάκελοι θαλάσσιων παραβάσεων, φάκελοι προσωπικού, φάκελοι με λίστες απαγόρευσης αποδημίας ατόμων, φάκελοι επιβολής πρό...

Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας

 • ADM002
 • Αρχείο
 • 1923-1979

Ατομικοί φάκελοι για έκδοση-ανανέωση-αλλαγή αδειών λειτουργίας καταστημάτων. Στους φακέλους περιλαμβάνονται αιτήσεις, τοπογραφικά σχέδια, χάρτες.

Νομαρχία Έβρου, Διεύθυνση Βιομηχανίας

Αρχείο Αγρονομείου Διδυμοτείχου

 • ADM012
 • Αρχείο
 • 1937-2000

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία περιοδειών αγρονόμου, βιβλία μηνύσεων-δικάσιμων-τελεσίδικων αποφάσεων-αντιρρήσεων-δικαστικών αποφάσεων, μητρώα καταδικαζομένων, βιβλία ποινικού μητρώου, βιβλία διαχείρισης ειδών οπλισμού-εξαρτήσεως-ιματισμού-υποδήσεως, φ...

Αγρονομείο Διδυμοτείχου

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Μαρώνειας

 • ADM013
 • Αρχείο
 • 1991-2008

Φάκελος λιμενικών τελών, δελτία ναυτιλιακής κίνησης, πίνακες στατιστικής κίνηση επιβατών, βιβλία ημερολόγια συμβάντων, βιβλία ημερήσιων αναφορών, βιβλία πρωτοκόλλου.

Λιμενικός Σταθμός Μαρώνειας

Αρχείο Αγρονομείου Αλεξανδρούπολης

 • ADM014
 • Αρχείο
 • 1941-1983

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πρακτικών, βιβλίο πιστοχρεώσεως αγροτικών περιοχών, βιβλία παραπόνων πολιτών, πρακτικό συμβουλίου νομιμοφροσύνης, βιβλία οικονομικών, βιβλία υλικού.

Αγρονομείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης

 • ADM027
 • Αρχείο
 • 1946-2009

Βιβλία εφέσεων, φάκελοι με άδειες εξαγωγής και μεταφοράς προϊόντων, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία χημικών αναλύσεων, φάκελοι εγγράφων για δείγματα, φάκελοι εποπτείας εμπορίου, φάκελοι πεπραγμένων, φάκελοι κατόχων αποστακτικών μηχανημάτων, φάκελοι εργ...

Χημική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

 • ADM028
 • Αρχείο
 • 1924-2012

Βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι με εκθέσεις πεπραγμένων, φάκελοι των κέντρων λαϊκής επιμόρφωσης, φάκελοι για τα μισθώματα κτιρίων-αιθουσών διδασκαλίας, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, βιβλία πράξεων Περιφ...

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Αρχείο 4ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

 • ADM051
 • Αρχείο
 • 1930-2011

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων επιθεωρητών, βιβλία ποιότητας δημοδιδασκάλων, μητρώα διδακτικού προσωπικού, μισθολόγια, ατομικοί φάκελοι δασκάλων, μητρώο σχολείων, βιβλία μαθητικών συσσιτίων και εξοχών.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, 4ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

 • ADM052
 • Αρχείο
 • 1962-2010

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας εκπαιδευτικών, μητρώα διδακτικού προσωπικού, βιβλίο διδακτηρίων και ακίνητης περιουσίας σχολείων, μαθητολόγιο-ημερολόγια σχολικής ζωής-βιβλίο πιστοποιητικό σπουδής σχολείων.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Αρχείο 8ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

 • EDU017
 • Αρχείο
 • 1969-1992

Βιβλίο πράξεων, βιβλίο ημερήσιου έλεγχου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο νοσηρότητας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

8ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αισύμης

 • EDU051
 • Αρχείο
 • 1962-2001

Βιβλίο πρωτοκόλλου, μητρώο προσωπικού, βιβλία ταμείου, βιβλίο δαμαλισμού, απολογισμοί.

Δημοτικό Σχολείο Αισύμης

Αρχείο 1ου Γενικού Λύκειο Αλεξανδρούπολης

 • EDU066
 • Αρχείο
 • 1919-1997

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγια σχολικής ζωής, μισθολόγιο, βιβλία ειδικού έλεγχου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο ποινολόγιο, βαθμολόγια, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι γραπτών δοκιμίων μαθητών.

1ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ριζίων

 • EDU067
 • Αρχείο
 • 1926-1973

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, βιβλίο γενικού έλεγχου, μαθητολόγιο.

Δημοτικό Σχολείο Ριζίων

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου

 • EDU076
 • Αρχείο
 • 1978-2003

Βιβλίο πρωτόκολλου, βιβλίο πράξεων σχολικής επιτροπής, βιβλίο περιουσίας, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Δημοτικό Σχολείο Πενταλόφου

Αρχείο Νηπιαγωγείο Λέπτης

 • EDU077
 • Αρχείο
 • 1965-2005

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώο νηπίων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Νηπιαγωγείο Λέπτης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Άρζου

 • EDU083
 • Αρχείο
 • 1936-1994

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, τεύχη περιοδικού "ΛΑΜΨΙΣ", βιβλίο πανθρακικό λεύκωμα.

Δημοτικό Σχολείο Άρζου

Αρχείο Γενικού Λύκειο Σαμοθράκης

 • EDU091
 • Αρχείο
 • 1963-1984

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλίο πράξεων συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, μητρώο αθλητισμού, βιβλία βιβλιοθήκης.

Γενικό Λύκειο Σαμοθράκης

Αρχείο Νηπιαγωγείο Καβύλης

 • EDU092
 • Αρχείο
 • 1965-1991

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Καβύλης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Στέρνας

 • EDU101
 • Αρχείο
 • 1946-2004

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Στέρνας

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Θεραπειού

 • EDU110
 • Αρχείο
 • 1976-1987

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Θεραπειού

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ελληνοχωρίου

 • EDU118
 • Αρχείο
 • 1947-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλία ημερήσιου έλεγχου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Ελληνοχωρίου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δικαίων

 • EDU119
 • Αρχείο
 • 1946-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Δικαίων

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Κριού

 • EDU120
 • Αρχείο
 • 1951-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Κριού

Αρχείο Νηπιαγωγείο Μεταξάδων

 • EDU128
 • Αρχείο
 • 1976-1985

Φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Μεταξάδων

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Αβδέλλας

 • EDU129
 • Αρχείο
 • 1951-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Αβδέλλας

Αρχείο Γυμνάσιο Πέπλου

 • EDU130
 • Αρχείο
 • 1978-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων.

Γυμνάσιο Πέπλου

Αρχείο Γυμνάσιο Κυπρίνου

 • EDU137
 • Αρχείο
 • 1977-2001

Βιβλία ταμείου, βιβλίο περιουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Γυμνάσιο Κυπρίνου

Αρχείο 2ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

 • EDU146
 • Αρχείο
 • 1947-2002

Φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος εγγράφων ταμείου, φάκελος στατιστικών στοιχείων, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, βιβλίο πρωτοκόλλου, φάκελος εγγράφων προσωπικού.

2ο Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

Αρχείο 3ου Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

 • EDU147
 • Αρχείο
 • 1974-2007

Φύλλα ελέγχου μαθητών, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος εγγράφων συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, φάκελος στατιστικών στοιχείων, βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελος κτιριολογικού.

3ο Πειραματικού Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης (Ζαρίφειος Παιδαγωγική Ακαδημία)

Αρχείο Ειρηνοδικείου-Πταισματοδικείου Σαμοθράκης

 • JUS003
 • Αρχείο
 • 1945-2007

Βιβλία πράξεων ADMητικού συμβουλίου, βιβλία πρωτοκόλλου, ευρετήρια πανικών αποφάσεων, βιβλία και φάκελοι αποφάσεων μονομελούς πλημμελειοδικείου, φάκελοι αποφάσεων Πταισματοδικείο, φάκελοι πολιτικών εκθέσεων και πράξεων, βιβλία εκθέσεων και προγραμ...

Ειρηνοδικείο-Πταισματοδικείο Σαμοθράκης

Αρχείο Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

 • JUS004
 • Αρχείο
 • 1995-2011

Φάκελοι με πρόχειρα πρακτικά τριμελούς και μονομελούς, βιβλίο διαταγών πληρωμής.

Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Κοινότητας Άβαντα

 • MUN006
 • Αρχείο
 • 1945-1991

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, δημοτολόγιο, καθολικά εξόδων, μητρώα κτηνών-οχημάτων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, αποφάσεις κοινοτικού συμβουλίου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι έργων, φάκελοι κοινωνικ...

Κοινότητα Άβαντα

Αρχείο Κοινότητας Συκορράχης

 • MUN007
 • Αρχείο
 • 1940-2007

Βιβλία πρωτοκόλλου, πρακτικά συνεδριάσεων, καθολικά εξόδων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελοι οικονομικών, φάκελοι αλληλογραφίας με στρατιωτικές αρχές, φάκελοι έργων, φάκελοι εγγράφων που...

Κοινότητα Συκορράχης

Αρχείο Β' Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης

 • MUN015
 • Αρχείο
 • 1970-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία παρατηρήσεων μελών Δ.Σ., βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, βιβλία υλικού, βιβλία τροφίμων, βιβλία ημερήσιας λειτουργίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Β' Βρεφονηπιακός Σταθμός

Αρχείο Α' Παιδικού Σταθμού Δήμου Αλεξανδρούπολης

 • MUN016
 • Αρχείο
 • 1941-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, καθολικά εξόδων, βιβλία υλικού, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, αιτήσεις-δικαιολογητικά για εγγραφές νηπίων.

Δήμος Αλεξανδρούπολης, Α' Παιδικός Σταθμός

Αρχείο Κοινότητας Πρωτοκλησίου

 • MUN033
 • Αρχείο
 • 1931-1994

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, ευρετήρια ληξιαρχείου, δημοτολόγιο, βιβλία χρηματικών ενταλμάτων.

Κοινότητα Πρωτοκλησίου

Αρχείο Κοινότητας Μαυροκλησίου

 • MUN034
 • Αρχείο
 • 1934-1984

Βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων και αποφάσεων κοινοτικού συμβουλίου.

Κοινότητα Μαυροκλησίου

Αρχείο Κοινότητας Ελληνοχωρίου

 • MUN043
 • Αρχείο
 • 1926-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία αποφάσεων και πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλίο δημοτών, μητρώο θηλέων και αρρένων, δημοτολόγια, μητρώα κτηνών, βιβλία πρωτοβάθμιας φορολογικής επιτροπής.

Κοινότητα Ελληνοχωρίου

Αρχείο Κοινότητας Δόξας

 • MUN044
 • Αρχείο
 • 1962-1996

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων κοινοτικού συμβουλίου, βιβλία ζώων, βιβλία προσωπικής εργασίας.

Κοινότητα Δόξας

Αρχείο 9ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

 • EDU052
 • Αρχείο
 • 1978-2000

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, τίτλοι εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

9ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Διεύθυνσης Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου

 • ADM003
 • Αρχείο
 • 1947-2008

Φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, στατιστικά δελτία κίνησης εμπορευμάτων, πρακτικά υπηρεσίας εφοδιασμού, βιβλίο ζαχάρεως και σίτου, φάκελος "Εργοστάσιο Ζάχαρης Ορεστιάδας", φάκελοι με δειγματοληψίες και ελέγχους, φάκελοι ει...

Νομαρχία Έβρου, Τμήμα Εμπορίου

Αρχείο Αστυνομικού Σταθμού Λευκίμης

 • ADM024
 • Αρχείο
 • 1952-1998

Βιβλία αδικημάτων και συμβάντων, βιβλία θεώρησης αδειών, ευρετήρια, μητρώα, φάκελοι κρατικής ασφάλειας.

Αστυνομικός Σταθμός Λευκίμης

Αρχείο 3ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

 • ADM026
 • Αρχείο
 • 1923-2011

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων Επιθεωρητών, βιβλία αποφάσεων εποπτικού συμβουλίου, μητρώα δασκάλων, μισθολογικά βιβλία, υπηρεσιακές εκθέσεις εκπαιδευτικών, εκθέσεις επιθεώρησης σχολείων και εκπαιδευτικών, ετήσιες εκθέσεις καταστάσεως σχολείων,...

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, 3ο Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Αρχείο Διεύθυνσης Υγείας

 • ADM034
 • Αρχείο
 • 1961-2003

Φάκελοι δαπανών λειτουργίας και μισθοδοσίας των υγειονομικών σταθμών του λογαριασμού "ιατρική αντίληψη και ασφάλιση", φάκελοι προσωπικού, φάκελος πιστοποιητικών μυοκτονίας, φάκελος υγειονομικών εκθέσεων, μητρώο βιβλιαρίων υγείας, βιβλίο ...

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Έβρου, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Αρχείο Γραφείου Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

 • ADM035
 • Αρχείο
 • 1995-2011

Φάκελοι προγραμμάτων αγωγής υγείας, φάκελοι με διοργάνωση ημερίδων και εκδηλώσεων, βιβλιοδετημένες εργασίες μαθητών και cd εργασιών.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, Γραφείο Αγωγής Υγείας

Αρχείο Νομαρχιακού Ταμείου Έβρου

 • ADM036
 • Αρχείο
 • 1961-1999

Βιβλία υπολόγων δημοσίων επενδύσεων, ημερολόγια, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία καθολικά εξόδων, χρηματικά εντάλματα, φάκελοι έργων.

Νομαρχιακό Ταμείο Έβρου

Αρχείο ΟΑΕΕ Διδυμοτείχου

 • ADM042
 • Αρχείο
 • 1960-2008

Φάκελοι δικαιολογητικών έκδοσης βιβλιαρίων ασθενείας, φάκελοι εκθέσεων εξακρίβωσης, φάκελοι για κάρτες ΕΟΚ, φάκελοι λογαριασμών νοσοκομείου, φάκελος με συνταγολόγια, καταστάσεις κίνησης ελεγκτή ιατρού, φάκελος εισπρακτικής δραστηριότητας τμήματος.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης Διδυμοτείχου

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου Αλεξανδρούπολης

 • ADM043
 • Αρχείο
 • 1983-2004

Δελτία στατιστικής, ημερολόγιο ταμείου, ημερήσιες καταστάσεις αποδόσεων-καταθέσεων, βιβλία εισπράξεων από πώληση κουμπαράδων, βιβλία απολεσθέντων βιβλιαρίων, βιβλία πρωτοκόλλου, φάκελοι επιδομάτων, φάκελοι για στεγαστικά δάνεια, βιβλία παρουσίας π...

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο ΤΕΒΕ Ορεστιάδας

 • ADM050
 • Αρχείο
 • 1988-2002

Φάκελος γενικής αλληλογραφίας, φάκελος με βεβαιώσεις Ν.2084/92, φάκελος με καταστάσεις φαρμακείων και εργαστηρίων.

Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Γραφείο Ορεστιάδας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

 • EDU006
 • Αρχείο
 • 1956-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

2ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

 • EDU007
 • Αρχείο
 • 1969-1999

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, μαθητολόγιο, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

3ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 5ου Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

 • EDU013
 • Αρχείο
 • 1967-1999

Βιβλίο πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώα νηπίων, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

5ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Νυχτερινού Σχολείου Προφήτη Ηλία

 • EDU023
 • Αρχείο
 • 1954-1962

Μαθητολόγιο, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο γενικού ελέγχου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής.

Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Τυχερού

 • EDU024
 • Αρχείο
 • 1949-1996

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο υλικού, βιβλία γενικού ελέγχου.

Δημοτικό Σχολείο Τυχερού

Αρχείο Νηπιαγωγείο Άνθειας

 • EDU040
 • Αρχείο
 • 1969-2004

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγιο, μητρώο νηπίων.

Νηπιαγωγείο Άνθειας

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς

 • EDU041
 • Αρχείο
 • 1940-1987

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μητρώο συσσιτούντων μαθητών, ημερολόγιο σχολικής ζωής, δελτία εισαγωγής τροφίμων, φάκελοι μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Δαδιάς

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Κοτρωνιάς

 • EDU042
 • Αρχείο
 • 1954-1982

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μητρώο προσωπικού, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο βιβλιοθήκης.

Δημοτικό Σχολείο Κοτρωνιάς

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Άβαντα

 • EDU049
 • Αρχείο
 • 1935-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος αποφάσεων ΠΥΣΠΕ.

Δημοτικό Σχολείο Άβαντα

Αρχείο 2ου Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου

 • EDU064
 • Αρχείο
 • 1922-2002

Βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, φάκελοι μαθητικών συσσιτίων, τεύχη περιοδικού "εκπαιδευτική επιθεώρησις", φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλ...

2ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου

Αρχείο Νηπιαγωγείο Δωρικού

 • EDU065
 • Αρχείο
 • 1953-2000

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Δωρικού

Αρχείο Νηπιαγωγείο Μάκρης

 • EDU073
 • Αρχείο
 • 1970-1996

Βιβλίο πρωτόκολλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου.

Νηπιαγωγείο Μάκρης

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Κομάρων

 • EDU074
 • Αρχείο
 • 1950-2009

Βιβλίο πρωτόκολλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο περιουσίας, μητρώο προσωπικού, ημερολόγιο σχολικής ζωής, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς

Δημοτικό Σχολείο Κομάρων

Αρχείο Νηπιαγωγείο Καστανέων

 • EDU075
 • Αρχείο
 • 1961-2000

Βιβλίο πρωτόκολλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μαθητολόγιο.

Νηπιαγωγείο Καστανέων

Αρχείο 3ου Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας

 • EDU088
 • Αρχείο
 • 1968-2001

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Βύσσας

Αρχείο Γυμνάσιο Φερών

 • EDU089
 • Αρχείο
 • 1976-1998

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μαθητολόγιο, βιβλίο μισθολογίου.

Γυμνάσιο Φερών

Αρχείο Νηπιαγωγείο Πύργου

 • EDU090
 • Αρχείο
 • 1958-1998

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, μαθητολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Πύργου

Αρχείο 1ου ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) Αλεξανδρούπολης

 • EDU099
 • Αρχείο
 • 1986-2007

Βιβλία ύλης, βιβλία φοιτήσεως, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι γραπτών δοκιμίων μαθητών, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

1ο ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 1ου Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου

 • EDU100
 • Αρχείο
 • 1931-1999

Βιβλία πρωτόκολλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι στατιστικών στοιχείων.

1ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου

Αρχείο Νηπιαγωγείο Δικαίων

 • EDU116
 • Αρχείο
 • 1972-1985

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Δικαίων

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Πύργου

 • EDU117
 • Αρχείο
 • 1929-1996

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Πύργου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Ασπρονερίου

 • EDU126
 • Αρχείο
 • 1960-1992

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο δαμαλισμού, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Ασπρονερίου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Μεταξάδων

 • EDU127
 • Αρχείο
 • 1948-2001

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία ταμείου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, βιβλία ημερήσιου ελέγχου, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελος μαθητικών συσσιτίων.

Δημοτικό Σχολείο Μεταξάδων

Αρχείο 1ου Γυμνάσιο Διδυμοτείχου

 • EDU133
 • Αρχείο
 • 1975-2007

Βιβλία πρωτοκόλλου δικαιολόγησης απουσιών, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία φοίτησης-απουσιολόγια, καρτέλες ατομικών δελτίων.

1ο Γυμνάσιο Διδυμοτείχου

Αρχείο Δημοτικό Σχολείο Δόξας

 • EDU134
 • Αρχείο
 • 1943-1993

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο ημερήσιου ελέγχου, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Δημοτικό Σχολείο Δόξας

Αρχείο 3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

 • EDU135
 • Αρχείο
 • 1948-2005

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία περιουσίας, βιβλία Εμπορικής Σχολής Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης, βιβλία μικτού οικονομικού Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελος εξετάσεων, τεύχη περιοδικών.

3ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο Νηπιαγωγείο Αισύμης

 • EDU143
 • Αρχείο
 • 1968-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, βιβλίο παρουσίας, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς.

Νηπιαγωγείο Αισύμης

Αρχείο 1ου Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

 • EDU145
 • Αρχείο
 • 1940-1986

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο μισθολόγιο, βιβλίο πράξεων, φάκελος με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, φάκελος έργων, τεύχη περιοδικών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 261