Εμφανίζει 5864 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ιωάννη Κ. Βαδραβέλλη

 • Αρχείο

Το αρχείο περιέχει:1. α) Κουρσάροι και πειραταί στη Μακεδονία κατά την τουρκοκρατία β) Η αδριάς του Μ. Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Τελική κρίσις γ) Διάφορα κατάλοιπα (αλληλογραφία κλπ.)2. Διάφορα προς κοινοποίηση (χειρόγραφες σημειώσεις, έγγραφα κ...

Βαδραβέλλης, Ιωάννης Κ. (1900-1981)

Αρχείο δικηγόρου Γεωργίου Παπαηλιάκη

 • Αρχείο
 • 1909-1930

Κουτί 1: Οι φάκελοι φέρουν τους τίτλους: α) «Βεβαιώσεις για τη συμμετοχή στον Μακεδονικό Αγώνα» β) «Έγγραφα-επιστολές από τη δράση μου στη Μακεδονία».Κουτί 2: Οι φάκελοι φέρουν τους τίτλους: α) «Μακεδονικός Αγώνας» β) Αλέξανδρος ΥψηλάντηςΚουτί 3: ...

Παπαηλιάκης, Γεώργιος

Αρχείο Αντιστράτηγου Θωμά Πεντζόπουλου

 • Αρχείο
 • 1940-1952

Φάκ. 1: «Δ.Σ. Στρατού. Ατομικά. 1952».Φάκ. 2: «VIII Μεραρχία. 1947 Μάρτιος-Αύγουστος».Φάκ. 3: «Αρχείο εφημερίδων». Φάκ. 4: «Ατομικά Γεν. Επιθ. Στρατού. 1952». Φάκ. 5: «Ατομικά 1951»Φάκ. 6: «Απόρρητος Αλληλογραφία».Φάκ. 7: «Υπηρεσίες διοικητού Ανωτ...

Πεντζόπουλος, Θωμάς (Αντιστράτηγος)

Αρχείο Κεντρικού Εργαστηρίου Συντηρήσεως και Αποκαταστάσεως Ζωγραφιών και Ψηφιδωτών (ΚΕΣ)

 • Αρχείο
 • 1965-1973 (περ.)

Το Αρχείο ΚΕΣ που φυλάσσεται στο Μουσείο εμπεριέχει: α. 100 ντοσιέ με προμελέτες, εκθέσεις εργασιών και φωτογραφίες τεκμηρίωσης από συντήρηση μνημείων, ταξινομημένες κατά περιφέρεια αρχαιοτήτων και έτος. β. 13 ντοσιέ με προμελέτες, εκθέσεις και φω...

Κεντρικό Εργαστήριο Συντηρήσεως και Αποκαταστάσεως Ζωγραφιών και Ψηφιδωτών στο Βυζαντινό Μουσείο (ΚΕΣ)

Αρχείο Μαρίας Θεοχάρη

 • Αρχείο

Το αρχείο αποτελείται από 27 αρχειακούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: χειρόγραφες σημειώσεις, εργασίες, ανάτυπα, διαλέξεις, ομιλίες, συνεντεύξεις, αλληλογραφία, αποκόμματα εφημερίδων, διπλώματα, φωτογραφίες και διαφάνειες.

Θεοχάρη, Μαρία (Βυζαντινολόγος)

Αρχείο Σταύρου Μπαλτογιάννη

 • Αρχείο

Αποτελείται από 11 αρχειακούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: προσωπικά έγγραφα, υπηρεσιακή αλληλογραφία, σημειώσεις συντήρησης, φωτογραφίες και αρνητικά.

Μπαλτογιάννης, Σταύρος (1929-)

Αρχείο Γεωργίου Μπούσιου

 • Αρχείο
 • 1916-1922

Επιστολές, τηλεγραφήματα, επίσημα έγγραφα κ.λπ. τεκμήρια από και προς τον Γεώργιο Μπούσιο.

Μπούσιος, Γεώργιος

Αρχείο Δημητρίου Βακκά

 • Αρχείο
 • 1916-1966 (κυρίως 1961-1964)

Επιστολές, τηλεγραφήματα, εκθέσεις, εφημερίδες, αποκόμματα σχετικά με το κίνημα της Θεσσαλονίκης, 1916.

Βακκάς, Δημήτριος

Αρχείο Μικρασιατικής Εκστρατείας - Καταστροφής

 • Αρχείο
 • 1922

Επιστολές, τηλεγραφήματα, επίσημα έγγραφα, εκθέσεις σχετικά με την Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"

Αρχείο Πέτρου Ι. Φικιώρη

 • Αρχείο
 • 1933-1963

Ένορκες καταθέσεις, επιστολές, τηλεγραφήματα, επίσημα έγγραφα, λίστες ονομάτων, ιατροδικαστική εξέταση για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου τον Αύγουστο του 1933.

Φικιώρης, Πέτρος, Ι.

Συλλογή γραφιστικού υλικού, Αρχείο Ταχυδρομικών Καρτών, Αρχείο Λιθογραφιών - Αφισών

 • Αρχείο
 • Τέλη 19ου-Μέσα 20ού αιώνα

Ταχυδρομικές κάρτες με τις θεματικές: Φάκελος 01 "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" Φάκελος 02 -"Ιστορικά Γεγονότα" Φάκελος 03 "Ιστορικά Γεγονότα (πλην Κρήτης)" Φάκελος 04 "Ιστορικά πρόσωπα" Φάκελος 05 "Τοπία τη...

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"

Αρχείο Χρήστου Χρηστοβασίλη

 • Αρχείο
 • 1752-1920

Λυτά έγγραφα (αλληλογραφία, λογοτεχνικά κείμενα, δοκίμια, άρθρα, μελέτες, μεταφράσεις, οθωμανικά έγγραφα), εφημερίδες, κάρτ ποστάλ, δελτιάρια, επιστολικά, κάρτες επαγγελματικές, φωτογραφίες,

Χρηστοβασίλης, Χρήστος

Αρχείο Νικολάου Δοσίου .

 • Αρχείο
 • 1873;-1939

Λυτά έγγραφα, κείμενα, επιστολές, συλλογές τραγουδιών, οθωμανικά έγγραφα, φωτογραφίες, κάρτες επαγγελματικές, εφημερίδες.

Δόσιος, Νικόλαος (1856-1938;)

Αρχείο Νορβέρτου Ρόδιου

 • Αρχείο
 • 1966-1982

Λυτά έγγραφα, αλληλογραφία, χάρτης, φωτογραφίες, εφημερίδες.

Ρόδιος, Νοβέρτος

Αρχείο Σωματείου Προστασίας Απόρων Φυματικών «Ο Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων»

 • Αρχείο
 • 1966-1972

Σφραγίδα, αλληλογραφία, κατάλογοι μελών, καταστατικό, μπλοκ αποδείξεων, οικονομικά στοιχεία, προσκλήσεις, εφημερίδες.

Σωματείο Προστασίας Απόρων Φυματικών «Ο Νεομάρτυς Άγιος Γεώργιος ο εξ Ιωαννίνων»

Αρχείο Οικογένειας Μανωλή

 • Αρχείο
 • 1877-1935

Το αρχείο περιέχει:1.50 λυτά έγγραφα εις την οθωμανικήν: Ομόλογα, αποδείξεις κ.λ.π.2.16 λυτά έγγραφα στην ελληνική των ετών 1877-1908 3.18 λυτά έγγραφα στην ελληνική που αφορούν τη λειτουργία χοροδιδασκαλείου Ι. Τανταλίδου (1921-2935)4.Μία ταυτότη...

Οικογένεια Μανωλή

Αρχείο Θ. Νικολόπουλου

 • Αρχείο

Το αρχείο περιέχει 12 χειρόγραφα και δακτυλόγραφα λυτά έγγραφα και αποκόμματα εφημερίδων.

Νικολόπουλος, Θ. (Γενικός Πρόξενος Καΐρου)

Αρχείο Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου

 • Αρχείο
 • 1914-1982

Το Αρχείο Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου αποτελείται από 300 περίπου αρχειακούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: το Πρωτόκολλο του Μουσείου (έως το 1982), αλληλογραφία περιοδικών εκθέσεων, πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής αντικειμένων, υπηρε...

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Αρχείο Γεωργίου Σωτηρίου

 • Αρχείο

Το Αρχείο Γ. Σωτηρίου αποτελείται από περίπου 100 αρχειακούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: ημερολόγια ανασκαφών, αλληλογραφία, χειρόγραφες σημειώσεις, αρχιτεκτονικά και λοιπά σχέδια, φωτογραφίες, αποκόμματα εφημερίδων κλπ.Επιπλέον, το αρχείο ...

Σωτηρίου, Γεώργιος (1880-1965)

Αρχείο Φώτη Ζαχαρίου

 • Αρχείο

Το φωτογραφικό αρχείο του Φ. Ζαχαρίου αποτελείται από 20.000 περίπου αρνητικά (στην πλειονότητά τους 35 mm και 120 mm) και περίπου 750 τυπώματα. Το αρχείο χρήζει μελέτης καθώς είναι στο μεγαλύτερο μέρος του αταύτιστο. Είναι ταξινομημένο κατά την π...

Ζαχαρίου, Φώτης

Αρχείο Δημήτριου Κωνστάντιου

 • Αρχείο

Το αρχείο αποτελείται από 20 αρχειακούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν κυρίως άρθρα, χειρόγραφες σημειώσεις και διαφάνειες.

Κωνστάντιος, Δημήτριος (Διευθυντής Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου)

Αρχείο Μίλτου Γαρίδη

 • Αρχείο

Το αρχείο αποτελείται από:Επτά (7) ντοσιέ με φωτογραφίες διάφορων μεταβυζαντινών μνημείων. Ορισμένα (μνημεία Καστοριάς) αποτελούν μέρος του φωτογραφικού αρχείου της Lena Grigoriadou Gabagnols που είχε παραχωρηθεί στον Μίλτο Γαρίδη.Είκοσι (20) φωτο...

Γαρίδης, Μίλτος

Αρχείο Φώτη Σαρρή

 • Αρχείο

Το αρχείο αποτελείται από 27 αρχειακούς φακέλους, οι οποίοι περιλαμβάνουν: προσωπική αλληλογραφία, δημοσιεύματα, καταλόγους εκθέσεων, συμβόλαια παραγγελιών αγορών έργων του, προσωπικές χειρόγραφες σημειώσεις του, έγγραφα της Ανωτάτης Σχολής Καλών ...

Σαρρής, Φώτης (1936-2011)

Αρχείο Εμμ. Ν. Γεωργακάκη

 • Αρχείο
 • 1913-1921

Επιστολές, τηλεγραφήματα, επίσημα έγγραφα, ημερολόγια, στρατιωτικές αφηγήσεις του συντάκτη από τον Μακεδονικό Αγώνα μέχρι και την Μικρασιατική Εκστρατεία.

Γεωργάκης, Εμμανουήλ

Αρχείο Κλέαρχου Μαρκαντωνάκη

 • Αρχείο
 • 1899-1958

Το αρχείο του Κλέαρχου Μαρκαντωνάκη, προσωπικού γραμματέα του Βενιζέλου, περιλαμβάνει έγγραφα δημόσιου περιεχομένου (πολιτικά) αλλά και την προσωπική τους αλληλογραφία. Επίσης, αρκετό υλικό για την επανάσταση του Θερίσου (Επίσημες εκδόσεις (εφημερ...

Μαρκαντωνάκης, Κλέαρχος

Αρχείο Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων (σύγχρονο αρχείο)

 • Αρχείο
 • 1958 -

Υπηρεσιακά έγγραφα, βιβλία πρωτοκόλλου, περιουσίας και Πρακτικών (από το 1958) και φωτογραφικό υλικό.

Ζωσιμαία Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Αρχείο Χρίστου Σούλη

 • Αρχείο
 • 1650-1972

Λυτά έγγραφα (αλληλογραφία, λογοτεχνικά κείμενα, δοκίμια, άρθρα, μελέτες, υπομνήματα, οθωμανικά έγγραφα), εφημερίδες, φωτογραφίες, κάρτες, χάρτες.

Σούλης Χρίστος (1892-1951)

Αρχείο Γεωργίου Σούλη

 • Αρχείο
 • 1940-1966

Λυτά έγγραφα (αλληλογραφία, δοκίμια, άρθρα, μελέτες), εφημερίδες, περιοδικός τύπος, φωτογραφίες, κάρτες.

Σούλης, Γεώργιος

Αρχείο Αρχιμανδρίτη Ευαγγέλου Αντωνιάδη

 • Αρχείο
 • 19ος αι-20ος αι.

Κοράνι, κατάλογοι δωρηθέντων βιβλίων, προσωπική και υπηρεσιακή αλληλογραφία.

Αντωνιάδης, Ευάγγελος (Αρχιμανδρίτης) (1882-1962)

Συλλογή Γεωργίου Βοΐλα

 • Αρχείο
 • 19ος /20ος αι.

Προσωπογραφία Γεωργίου Δ. Βοϊλα (ελαιογραφία/Εκτωρ Δούκας (1885-1969) ), σκίτσο του Γεωργίου Ροϊλου (1867-1928)..

Βοΐλας, Γεώργιος

Αρχείο Κώστα Κρυστάλλη

 • Αρχείο
 • 1852-1953

Επιστολές, λογοτεχνικά κείμενα, περιοδικός τύπος, εφημερίδες, φωτογραφικό υλικό, λιθογραφία, χάρτης.

Κρυστάλλης, Κώστας (1868 - 1894)

Αρχείο Σπυρίδωνος Λάμπρου

 • Αρχείο
 • 19ος αι.

Λυτά έγγραφα, κατάλογοι βιβλίων, δελτία, χάρτες.

Λάμπρου, Σπυρίδων (1851-1919)

Δωρεά Βασιλικής Νικολού

 • Αρχείο
 • 20ος αι.

«Ο θρίαμβος του Αχιλλέα», ελαιογραφία σε μουσαμά (μεταξωτό), 3,00x1,50 μ.

Νικολού Βασιλική

Αρχείο Υπουργείου Δικαιοσύνης

 • Αρχείο
 • 1825 - 1869

Το αρχείο περιέχει Δημόσια Βιβλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και υφισταμένων αυτού αρχών (Βιβλία Αλληλογραφίας, Δικαστικά, Πρωτόκολλα, Ευρετήρια και Βιβλία Διεκπεραιώσεως, Ποικίλα Λογιστικά).

Υπουργείο Δικαιοσύνης (19ος αιώνας)

Μπελαβίλας, Γιώργης

 • Αρχείο
 • 1951-1957 /

Χειρόγραφα τετράδια κοµµατικών µαθηµάτων και σηµειώσεων από τις φυλακές Αίγινας της περιόδου 1951-1957. Φυλακές Αίγινας : 'Ευρετήριον διαιτούντων αρχόµενον από 16/7/1955 και λήγον 23/1/1957'

Μπελαβίλας, Γιώργης (1925-1998)

Αρχείο Κωνσταντίνου Β. Οικονόμου

 • Αρχείο
 • 16ος αι-20ος αι.

Θρησκευτικά κείμενα διαφόρων θρησκευμάτων, ιστορία, μαθηματικά, λογοτεχνικά κείμενα, χαρακτικά, χάρτες.

Αρχείο Αλέξανδρου Αλεξάνδρου Πάλλη

 • Αρχείο
 • 1680-1979

Κατάλογοι δωρηθέντων βιβλίων και αντικειμένων, προσωπική και υπηρεσιακή αλληλογραφία, χάρτης, φωτογραφικό υλικό.

Πάλλης, Αλέξανδρος (1883-1975)

Αρχείο Οικογένειας Ιορδανίδη

 • Αρχείο
 • 1892-1944

Το αρχείο περιέχει εννέα (9) φωτογραφίες συγγενών και μη του δωρητή, σχολιασμένες σε χειρόγραφα βιογραφικά σημειώματα των εικονιζόμενων προσώπων, και τρία λυτά έγγραφα.

Οικογένεια Βασιλείου Χατζη-Ιορδάν, (Φεφρωνία, Ελισάβετ, Αλέξανδρος, Βλαδίμηρος, Δημήτριος κ.ά.).

Αρχείο Κέντρου Αποδήμων Μακεδόνων

 • Αρχείο

1. Αυστραλία: Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο μεγαλύτερος όγκος του αρχείου. Περιλαμβάνει την αλληλογραφία των Παμμακεδονικών Ενώσεων Αυστραλίας με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης καθώς και των Μακεδονικών Εν...

Κέντρο Αποδήμων Μακεδόνων, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

Αρχείο Χρυσόστομου Τζημάκα

 • Αρχείο

Το αρχείο περιέχει 59 φωτογραφίες επιγραφών και μνημείων από την περιοχή του Μοριχόβου, της Αχρίδας, της Ηράκλειας Λυγκηστίδος, του Μοναστηρίου, καθώς και φωτοτυπίες δύο εκκλησιαστικών εγγράφων που αποδεικνύουν την διαχρονική παρουσία του ελληνισμ...

Τζημάκας, Χρυσόστομος

Αρχείο Κωνσταντίνου Θ. Τσώπρου

 • Αρχείο
 • 1910-1920

Οι 20 φάκελοι περιέχουν υποθέσεις του Δικηγόρου και μεταφραστή Κ. Θ. Τσώπρου χωρίς να φέρουν πάνω τους καμία ένδειξη θέματος. Το αρχείο Είναι ακατάγραφο, τα έγγραφα είναι γραμμένα στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Τσώπρος, Κωνσταντίνος Θ.

Συλλογή χαρτών

 • Αρχείο
 • 17ος-2010

Η συλλογή περιέχει 350 χάρτες.Ελληνικοί: Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Επιτελικός Χάρτης, 1:100.000 δεκαετία 1930), Κοντογόνης 1: 200.000 (περ. 1910)Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (εκδόσεων 1963, 1972 1:200.000) κά. Ξένοι: γαλλικοί, α...

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών

Αρχείο Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

 • Αρχείο
 • 1884-1982

Το Αρχείο της ΧΑΕ αποτελείται από 70 αρχειακούς φακέλους, από τους οποίους οι 44 έχουν καταγραφεί πλήρως (ηλεκτρονικά), ενώ παράλληλα δόθηκαν κωδικοί για κάθε έγγραφο που περιέχουν. Το φωτογραφικό αρχείο της ΧΑΕ (πρόκειται για τμήμα της Συλλογής τ...

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία (ΧΑΕ)

Φωτογραφικό αρχείο έκθεσης Ζαππείου, 1964 (Φωτογραφικό Αρχείο Βυζαντινής Τέχνης)

 • Αρχείο
 • 1964 (συγκρότηση)

Το 1964, με αφορμή την έκθεση «Η Βυζαντινή Τέχνη, Τέχνη Ευρωπαϊκή» (Ζάππειο, Απρίλιος–Ιούνιος 1964), άρχισε στο Μουσείο η συγκρότηση Φωτογραφικού Αρχείου Βυζαντινής Τέχνης, με την τεχνική και οικονομική ενίσχυση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τον πυρ...

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Αρχείο Περικλή Παπαχατζιδάκη (φωτογραφικό αρχείο)

 • Αρχείο

Το φωτογραφικό αρχείο του Π. Παπαχατζιδάκη αποτελείται από 1500 περίπου αρνητικά (γυάλινες πλάκες και φιλμ νιτρικής κυτταρίνης διαφόρων διαστάσεων) και μέρος των πρωτότυπων τυπωμάτων τους (περίπου 1000) διαστάσεων 18×24. Το αρχείο είναι πλήρως τεκ...

Παπαχατζιδάκης, Περικλής (1905-1990)

Αρχείο "Διάφορα"

 • Αρχείο
 • 1867-1958

1 φάκελος. Λυτά έγγραφα, επιστολές, τηλεγραφήματα, εφημερίδες, αποκόμματα διαφόρων θεμάτων –κυρίως Κρήτη.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"

Αρχείο Έλενας Βενιζέλου

 • Αρχείο
 • 1929-1929

Επιστολή της Έλενας Βενιζέλου στη Φλωρεντίνη Καλούτση.

Βενιζέλου, Έλενα

Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου

 • Αρχείο
 • 1895-1934

Οι φάκελοι 2-17 είναι τμήμα της μετάφρασης της Ιστορίας του Θουκυδίδη από τον Βενιζέλο, καθώς και τμήμα των σχολίων του επ' αυτής. Οι φάκελοι 1 και 18-20 αποτελούνται από επιστολές, τηλεγραφήματα, επίσημα έγγραφα κ.λπ., τεκμήρια από και προς ...

Βενιζέλος, Ελευθέριος

Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών

 • Αρχείο
 • 1919

Επιστολές, τηλεγραφήματα, επίσημα έγγραφα προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο από πολιτικά πρόσωπα και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"

Αρχείο Χαράλαμπου Λυγκούνη

 • Αρχείο
 • 1932-1952

Επιστολές, τηλεγραφήματα από και προς την Έλενα Βενιζέλου, την Οικογένεια Λυγκούνη και τον Σοφοκλή Βενιζέλου.

Λυγκούνης, Χαράλαμπος

Συλλογή χαρτογραφικού υλικού

 • Αρχείο
 • Τέλη 19ου-Μέσα 20ού αιώνα

Στρατιωτικοί χάρτες, χάρτες της Κρήτης, της Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"

Συλλογή φωτογραφικού υλικού

 • Αρχείο
 • Τέλη 19ου-Μέσα 20ού αιώνα

Αρχείο Ελευθερίου Κ. Βενιζέλου, Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου, Αρχείο "Οικογένεια Βενιζέλου", Αρχείο Β. Καλαϊτζή - Μουντάκη, Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, Αρχείο Ιστορικών Προσώπων-Γεγονότων και Τοπίων Κρήτης, Αρχείο "Λεύκωμα Ε...

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος"

Αρχείο Δημ. Ε. Βέλλης (D. E. Vellis)

 • Αρχείο
 • 1925-1928

Οικονομικά, τραπεζική, στατιστική, πολιτικές επιστήμες (σημειώσεις σε ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά).

Αρχείο Αγλαΐας Σχινά

 • Αρχείο
 • 1914-1970

Το υλικό καταγράφει τη δραστηριότητα των Εκπαιδευτηρίων Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά – Ιδρυτής Στ. Νούκας.Περιλαμβάνονται βιβλία – κατάστιχα οικονομικής και διοικητικής φύσης, φάκελοι αλληλογραφίας, φωτογραφίες κ.ά.

Σχινά, Αγλαΐα Ν. (1883-1974)

Κατάλοιπα του Αρχείου της Αλεξάνδρας Παραφεντίδου

 • Αρχείο
 • 1944- 1962

1. Ταυτότητες, πιστοποιητικά κ.ά.2. Τιμητικές διακρίσεις, διπλώματα μετάλλια κ.ά. 3. Έγγραφα διάφορα.4. Αποκόμματα εφημερίδων ιδίων δημοσιευμάτων.5. Αποκόμματα εφημερίδων που την αφορούν.6. Κορνιζαρισμένες φωτογραφίες κ.ά.7. Πυλαίας διάφορα. 8.Αλλ...

Παραφεντίδου, Αλεξάνδρα (1910-1977)

Αρχείο Νικολάου Δεσύλλα

 • Αρχείο
 • 1966-1996

Το αρχειακό υλικό σχετίζεται με τη δραστηριότητα των Παμμακεδονικών Ενώσεων Αυστραλίας και Νέας Νοτίου Ουαλίας, στις οποίες ο δωρητής διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος.

Δεσύλλας, Νικόλαος

Αρχείο Ιάκωβου Παπαπαϊσίου, Μητροπολίτη Δέρκων

 • Αρχείο
 • Δεκαετία 1960

Το αρχειακό υλικό περιλαμβάνει μικρές μελέτες του Μητροπολίτη, λυτά έγγραφα γραμμένα στα ελληνικά και στα τουρκικά, αποκόμματα εφημερίδων, επιστολές και σημειώσεις, εργασίες διάφορες, αλληλογραφία, και η μετάφραση στα τουρκικά του έργου του.

Ιάκωβος Παπαπαϊσίου, Μητροπολίτης Δέρκων (1885-1980)

Αρχείο εμπόρου Δημητρίου Στεργίου

 • Αρχείο
 • 1904-1907

Το αρχείο αποτελείται από φάκελο λυτών εγγράφων, στα οποία καταγράφονται δοσοληψίες μεταξύ του εμπόρου Θεσσαλονίκης Δημητρίου Στεργίου και εμπόρων του Πολυγύρου κατά τα έως άνω έτη. Φύλλα δοσοληψιών πρόχειρα συραμμένα.

Στεργίου, Δημήτριος

Αρχείο Γ. Σαγιαξή

 • Αρχείο
 • 1920-1937

Στο αρχείο υπάρχουν:1) 6 φάκελοι που περιέχουν αποκόμματα εφημερίδων (γερμανικών, αγγλικών, ρουμανικών και ελληνικών) σχετικά με τα Βαλκάνια2) 1 τετράδιο χειρόγραφο με τον τίτλο “État present de l’Empire Ottoman” par A. Ubicini et P. de Counteille...

Σαγιαξής, Γ.

Αρχείο Συνεργαζόμενων Γυναικείων Σωματείων Θεσσαλονίκης

 • Αρχείο
 • 1993-2014

Κιβ. 1: Περιέχει υλικό από την οικονομική διαχείριση των Σωματείων.Κιβ. 2: Περιέχει φωτογραφικό υλικόΚιβ. 3: Περιέχει πρακτικά συνεδριάσεων, τιμητικά αναμνηστικά κ.ά.. Κιβ. 4: Αλληλογραφία, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.

Συνεργαζόμενα Γυναικεία Σωματεία Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ιωάννη Χαριζώνα

 • Αρχείο
 • 1991-2012

Το αρχείο περιέχει 7.000 φωτοτυπίες από άρθρα δημοσιευμένα στον ημερήσιο τύπο, σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα κατά τα έτη 1991 έως 2012.

Χαριζώνας, Ιωάννης

Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου

 • Αρχείο
 • 1904-1952

Επιστολές, τηλεγραφήματα, επίσημα έγγραφα κ.λπ. τεκμήρια από και προς τον Σοφοκλή Βενιζέλο.

Βενιζέλος, Σοφοκλής Ε.

Αρχείο του Α’ Στρατιωτικού Συμβουλίου

 • Αρχείο
 • 1833 - 1862

Πρόκειται για έγγραφα τα οποία συγκέντρωνε και διατηρούσε το Α’ διαρκές Στρατιωτικό Συμβούλιο (το οποίο αργότερα μετονομάστηκε Στρατοδικείο) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ως δικαστήριο των υπόδικων στρατιωτικών. Στους φακέλους περιέχονται οι δι...

Α΄ Στρατιωτικόν Συμβούλιον (περιόδου Όθωνα)

Αρχείο Υπουργείου Εσωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία (περιόδου Όθωνος)

 • Αρχείο
 • 1833-1862

Το αρχείο διαρθρώνεται σε υποαρχεία των επιμέρους Τμημάτων του με τις αρχειακές σειρές να διαμορφώνονται ως ακολούθως: Τμήμα Α' Διοικητικό: Αλλαγές επωνύμων, Αλλοδαποί-ειδήσεις μεθορίου, χορηγούμενες άδειες περιήγησης της Ελλάδας, Αστυνομία, ...

Υπουργείο Εσωτερικών, Κεντρική Υπηρεσία (Περιόδου Όθωνος)

Φραγκισκάτου, οικογένεια

 • GR ELIA-MIET (αρ. comp. 407), A.E. 9/97, 39/99
 • Αρχείο
 • 1793-1978

Δικαιοπρακτικά και δικαστικά έγγραφα από την Κεφαλονιά (1793-1890). Σημειώσεις του Γεράσιμου και αλληλογραφία του με τον ποιητή Γεώργιο Στρατήγη. Αλληλογραφία και επιστολές εμπορικού περιεχομένου, συμβολαιογραφικά έγγραφα, προσκλήσεις, αποδείξεις,...

Φραγκισκάτου, οικογένεια

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΚΚΕ)

 • GR-ASKI- 0001
 • Αρχείο
 • 1942 – 1968

Συνέδρια, συνδιασκέψεις και ολοµέλειες της Κεντρικής Επιτροπής του KKE (1945 -1968)Απόρρητα στενογραφηµένα πρακτικά ολοµελειών της Κεντρικής Επιτροπής.Αποφάσεις και διακηρύξεις του Πολιτικού Γραφείου (1944-1968)Αλληλογραφία της Κεντρικής Επιτροπής...

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας

Ραδιοφωνικός Σταθµός "Ελεύθερη Ελλάδα" - "Φωνή της Αλήθειας"

 • GR-ASKI- 0002
 • Αρχείο
 • 1947 – 1968

Κείµενα ηµερήσιων εκποµπών Κείµενα ειδικών εκποµπών: Το φροντιστήριο του Αγωνιστή, Η φωνή του Αγρότη, Προβλήµατα και αγώνες εργατοϋπαλλήλων, Κυπριακό, Νέα από την ζωή των πολιτικών προσφύγων, Ειρήνη και αφοπλισµός, Ιδεολογικά προβλήµατα του Ελ...

Ραδιοφωνικός Σταθµός "Ελεύθερη Ελλάδα" - "Φωνή της Αλήθειας"

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ εσ.) 1968-1987

 • GR-ASKI- 0003
 • Αρχείο
 • 1974 – 1987

Aποφάσεις, ανακοινώσεις και πρακτικά συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής του KKE εσωτερικού (1975-1987) (1975-1987)Τοπική ΑυτοδιοίκησηΣυνοπτική περιγραφήΣυνεδριάσεις του Εθνικού Συµβουλίου του KKE εσωτερικούΣυνέδρια KKE εσωτερικού: προετοιµασία, ...

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας Εσωτερικού (ΚΚΕ εσ.) (1968-1987)

Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) (1943-1958)

 • GR-ASKI- 0004
 • Αρχείο
 • 1941 – 1946

Κεντρικό Συµβούλιο της ΕΠΟΝ Τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις Ένοπλα σώµατα της ΕΠΟΝ Τεκµήρια άλλων αντιστασιακών και φοιτητικών οργανώσεων νεολαίας (ΟΚΝΕ, Λεύτερη Νέα, ΕΑΜ Νέων, Ιερός Λόχος, Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορεία Ελλάδας, κ....

Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) (1943-1958)

Ενιαία Δηµοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ)

 • GR-ASKI- 0005
 • Αρχείο
 • 1951-1967

Πρόκειται για µια αρχειακή ενότητα µοναδικής εµβέλειας και σηµασίας. Μέσα από τα 726 κουτιά του αρχείου (περισσότερα από 500.000 έγγραφα) αναδύεται η δραστηριότητα της ΕΔΑ και ενός µεγάλου αριθµού συνδικάτων, σωµατείων, ενώσεων, οργανώσεων νεολαία...

Ενιαία Δηµοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ)

Πανελλήνια Ένωσις Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΕΑ)

 • GR-ASKI- 0005.004.013.222
 • Αρχείο
 • 1964-1967

Καταστατικό Γενικές συνελεύσεις, αρχαιρεσίες Υποµνήµατα, ανακοινώσεις, καταγγελίες Αλληλογραφία Τοπικά παραρτήµατα

Πανελλήνια Ένωσις Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΕΑ)

Πανελλήνιος Ένωσις Αναπήρων και Τραυµατιών Εθνικής Αντιστάσεως περιόδου 1941-1944 (ΠΕΑΤΕΑ)

 • GR-ASKI- 0005.004.013.224-225
 • Αρχείο
 • 1961-1967

Καταστατικό Πρωτόκολλο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου Ονοµαστικές καταστάσεις µελών Υποµνήµατα, ανακοινώσεις, εκκλήσεις, ψηφίσµατα Αλληλογραφία Οικονοµικά Δηµοσιεύµατα τύπου

Πανελλήνιος Ένωσις Αναπήρων και Τραυµατιών Εθνικής Αντιστάσεως περιόδου 1941-1944 (ΠΕΑΤΕΑ)

Πανελλήνιος Ένωσις Θυµάτων Γερµανικής Κατοχής « Ο Φοίνιξ »

 • GR-ASKI- 0005.004.013.226
 • Αρχείο
 • 1959-1967

Καταστατικό Ανακοινώσεις, υποµνήµατα Αλληλογραφία Συλλογή υλικών για εκδόσεις του συλλόγου (αντίγραφα γραµµάτων και αντικειµένων εκτελεσθέντων κ.ά.) Ονοµαστικές καταστάσεις εκτελεσθέντων Εκδόσεις του σωµατείου

Πανελλήνιος Ένωσις Θυµάτων Γερµανικής Κατοχής « Ο Φοίνιξ »

Πανελλήνιος Ένωσις Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΥΕΑ)

 • GR-ASKI- 0005.04.013.223
 • Αρχείο
 • 1964-1967

Καταστατικό Ονοµαστικές καταστάσεις µελών Γενικές συνελεύσεις, αρχαιρεσίες Υποµνήµατα, διαµαρτυρίες, ανακοινώσεις, ψηφίσµατα Αλληλογραφία

Πανελλήνιος Ένωσις Αξιωµατικών και Υπαξιωµατικών Εθνικής Αντιστάσεως (ΠΕΑΥΕΑ)

Αθηναϊκός Σύλλογος Οικογενειών Πολιτικών Εξόριστων και Φυλακισµένων (ΑΣΟΠΕΦ)

 • GR-ASKI- 0005.04.014. 147-154
 • Αρχείο
 • 1958-1967

Καταστατικό, πρακτικά γενικών συνελεύσεων, αρχαιρεσίες, καταστάσεις µελώνΥποµνήµατα, διαβήµατα, εκκλήσεις, συνεντεύξεις τύπουΑλληλογραφία µε τον Ελληνικό και τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, την Διεθνή Ένωση Νοµικών, την Διεθνή Αµνηστία, καθώς και µε κοι...

Αθηναϊκός Σύλλογος Οικογενειών Πολιτικών Εξόριστων και Φυλακισµένων (ΑΣΟΠΕΦ)

Πανελλήνιος Ένωσις Οικογενειών Πολιτικών Εξόριστων και Φυλακισµένων (ΠΕΟΠΕΦ)

 • GR-ASKI- 0005.04.014.146
 • Αρχείο
 • 1950-1954

Συνεδριάσεις και απολογισµοί δράσης του Διοικητικού Συµβουλίου Υποµνήµατα και εκκλήσεις για ζητήµατα των πολιτικών κρατουµένων Αλληλογραφία µε πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Αλληλογραφία της ΠΕΟΠΕΦ µε τα τοπικά παρ...

Πανελλήνιος Ένωσις Οικογενειών Πολιτικών Εξόριστων και Φυλακισµένων (ΠΕΟΠΕΦ)

Ελληνική Επιτροπή δια την διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)

 • GR-ASKI- 0005.04.016.017.256-260, 264
 • Αρχείο
 • 1955-1967

Καταστατικές αρχές Εθνικό Συµβούλιο ΕΕΔΥΕ Εκκλήσεις, διακηρύξεις, ανακοινώσεις, αποφάσεις Εκδηλώσεις και οµιλίες σε συγκεντρώσεις Τµήµατα ΕΕΔΥΕ: Τµήµα νέων, τµήµα γυναικών, συνδικαλιστικό τµήµα Δελτίον ενηµερώσεως ΕΕΔΥΕ Αλληλογραφία ΕΕΔΥΕ µε διεθν...

Ελληνική Επιτροπή δια την διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)

Ένωσις Τεχνικών Ελληνικού Κινηµατογράφου και Τηλεοράσεως (ΕΤΕΚΤ)

 • GR-ASKI- 0005.04.019.026.389-398
 • Αρχείο
 • 1950-1967

Καταστατικό – αρχαιρεσίες - µητρώα µελών Πληροφοριακά δελτία της ΕΤΕΚΤ Ατοµικοί φάκελοι µελών της Ένωσης κατά ειδικότητα: διευθυντές παραγωγής, φροντιστές, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και βοηθοί σκηνοθέτες, τεχνίτες σκηνικών, σκηνογράφοι, µακετίστες...

Ένωσις Τεχνικών Ελληνικού Κινηµατογράφου και Τηλεοράσεως (ΕΤΕΚΤ)

Πανελλαδική Ένωση Γυναικών (ΠΕΓ)

 • GR-ASKI- 0005.04.020.319-324
 • Αρχείο
 • 1964-1967

Καταστατικό Πρακτικά Διοικητικού Συµβουλίου- αρχαιρεσίες Ανακοινώσεις, υποµνήµατα, διακηρύξεις, εκθέσεις και απολογισµοί Επιτροπές της ΠΕΓ : Επιτροπή Παιδείας, Μορφωτική Επιτροπή, Επιτροπή Τύπου, Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιτροπή Εργασίας, ...

Πανελλαδική Ένωση Γυναικών (ΠΕΓ)

Συντονιστική Επιτροπή Εργαζοµένων Γυναικών (ΣΕΕΓ)

 • GR-ASKI- 0005.04.021.325-326
 • Αρχείο
 • 1963-1967

Ολοµέλειες της ΣΕΕΓ Ανακοινώσεις, διακηρύξεις, υποµνήµατα, εγκύκλιοι Δελτίον της ΣΕΕΓ Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Εργαζοµένων Γυναικών (1963) Β΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Εργαζοµένων Γυναικών (1966) Αλληλογραφία

Συντονιστική Επιτροπή Εργαζοµένων Γυναικών (ΣΕΕΓ)

Εφηµερίδα Η Αυγή

 • GR-ASKI- 0005.08.030.51-76
 • Αρχείο
 • 1952-1967

Πολιτικός σχεδιασµός της εφηµερίδας. Μητρώα προσωπικού Διώξεις, µηνύσεις και δίκες εναντίον της Αυγής. Καταστάσεις κυκλοφορίας της εφηµερίδας και άλλων ηµερησίων αθηναϊκών. Οικονοµικά της εφηµερίδας - Προµήθειες δηµοσιογραφικού χάρτου. Αλληλογραφί...

Εφημερίδα "Αυγή"

Εφηµερίδα Δηµοκρατική Αλλαγή

 • GR-ASKI- 0005.08.031.77-85
 • Αρχείο
 • 1964-1967

Πολιτικός σχεδιασµός της εφηµερίδας Μητρώα προσωπικού Καταστάσεις κυκλοφορίας και διακίνησης της εφηµερίδας στην Αθήνα και στις επαρχίες Αλληλογραφία Οικονοµικά (αποδείξεις, τιµολόγια, µισθολογικές καταστάσεις κ.ά.)

Εφηµερίδα "Δηµοκρατική Αλλαγή"

Νεολαία της ΕΔΑ (Ν. ΕΔΑ)

 • GR-ASKI- 0005.09.032.268-272
 • Αρχείο
 • 1956-1964

Πρακτικά συνεδριάσεων και συνόδων του Κεντρικού Συµβουλίου Προσυνεδριακές συνδιασκέψεις της Νεολαίας ΕΔΑ Διακηρύξεις, υποµνήµατα, ψηφίσµατα, καταγγελίες και ανακοινώσεις του Κεντρικού Συµβουλίου Τµήµατα και επιτροπές της Ν. ΕΔΑ (Επιτροπή Διαφώτ...

Νεολαία της ΕΔΑ (Ν. ΕΔΑ)

Δηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη (ΔΝΛ)

 • GR-ASKI- 0005.09.033.273-287
 • Αρχείο
 • 1964-1967

Τεκµήρια για την συγχώνευση των «Δηµοκρατικής Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαµπράκης» και της Νεολαίας ΕΔΑ Ιδρυτικό συνέδριο της ΔΝΛ (πρόγραµµα, εισηγήσεις, χαιρετισµοί, αναλύσεις των αποφάσεων) Ανακοινώσεις, διακηρύξεις, εγκύκλιοι και ψηφίσµατα, του Κ...

Δηµοκρατική Νεολαία Λαµπράκη (ΔΝΛ)

Δηµοκρατική Κίνηση Νέων "Γρηγόρης Λαµπράκης" (ΔΚΝΓΛ)

 • GR-ASKI- 0005.09.034.288
 • Αρχείο
 • 1963-1964

Ανακοινώσεις, διακηρύξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι της ΔΚΝΓΛ Οµιλίες και συνεντεύξεις τύπου Τοπικές και συνοικιακές οργανώσεις Σειρά του περιοδικού Τετράδια της Δηµοκρατίας

Δηµοκρατική Κίνηση Νέων "Γρηγόρης Λαµπράκης" (ΔΚΝΓΛ)

Σύλλογος Εργαζόµενων Φοιτητών – Σπουδαστών (ΣΕΦΣ)

 • GR-ASKI- 0005.09.036.300-301
 • Αρχείο
 • 1956-1967

Καταστατικό Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου Γενικές Συνελεύσεις – Αρχαιρεσίες Μητρώο µελών Τµήµατα του ΣΕΦΣ (Συνδικαλιστικό, Οικονοµικό, Εκπολιτιστικό) Οικονοµικά Αιτήσεις εγγραφής µελών Ανακοινώσεις, διακηρύξεις, υποµνήµατ...

Σύλλογος Εργαζόµενων Φοιτητών – Σπουδαστών (ΣΕΦΣ)

Σύλλογος Εργαζοµένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ)

 • GR-ASKI- 0005.09.036.300-301
 • Αρχείο
 • 1962-1967

Καταστατικό Τεκµήρια από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου Αιτήσεις εγγραφής µελών Ανακοινώσεις, υποµνήµατα, ψηφίσµατα, διακηρύξεις Φυλλάδια και προκηρύξεις Εκπολιτιστική Επιτροπή ΣΕΜΜΕ Τεκµήρια από την έκδοση της εφηµερίδας Μαθητική

Σύλλογος Εργαζοµένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ)

Συντονιστική Επιτροπή Εργαζοµένων Νέων Ελλάδας (ΣΕΕΝΕ)

 • GR-ASKI- 0005.09.036.304
 • Αρχείο
 • 1962-1967

Ανακοινώσεις, υποµνήµατα, διαµαρτυρίες Τεκµήρια από τις Πανελλήνιες Συναντήσεις Εργαζόµενων Νέων Οµιλίες και ψηφίσµατα Άρθρα και στοιχεία για την εργαζόµενη νεολαία

Συντονιστική Επιτροπή Εργαζοµένων Νέων Ελλάδας (ΣΕΕΝΕ)

Ένωσις συγγενών των ευρισκοµένων εις το εξωτερικόν πολιτικών προσφύγων (ΕΣΕΕΠΠ)

 • GR-ASKI- 0005.174-177
 • Αρχείο
 • 1962-1967

Καταστατικό Πρωτόκολλο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου Γενικές συνελεύσεις, αρχαιρεσίες, απολογισµοί Διαβήµατα, υποµνήµατα και εκκλήσεις της ΕΣΕΕΠΠ για τον επαναπατρισµό των προσφύγων και τις άδειες επισκέψεων των παιδιών του...

Ένωσις συγγενών των ευρισκοµένων εις το εξωτερικόν πολιτικών προσφύγων (ΕΣΕΕΠΠ)

Ελληνική Αριστερά (Ε.ΑΡ)

 • GR-ASKI- 0007
 • Αρχείο
 • 1987 – 1992

Ιδρυτικό συνέδριο (1987): προετοιµασία, εισηγήσεις, αποφάσεις, ψηφίσµατα,αποφάσεις, δηµοσιεύµατα τύπουΣυνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Ε.ΑΡ.Ανακοινώσεις και αποφάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου2o Συνέδριο (1990) ∆ιαρκή Συνέδρια της Ε.ΑΡ.

Ελληνική Αριστερά (Ε.ΑΡ)

Βασιλικός, Βασίλης

 • GR_LA 001
 • Αρχείο
 • 1952-1979

Χειρόγραφα και δακτυλόγραφα ποιημάτων, διηγημάτων και άρθρων, σημειώσεις και άλλα. Βλ. κατάλογο τεκμηρίων.

Βασιλικός, Βασίλης

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 5864