Εμφανίζει 25 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Δικαστήρια - Δικογραφίες Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Διεύθυνσης Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (Ιδιωτικές επενδύσεις)

 • GRGSA-CA- ADM140.01
 • Αρχείο
 • 1949-2001

Φάκελοι που αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής, σύμφωνα με τους αναπτυξιακούς νόμους 289/1976 και 1262/1982, που παρήχθησαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων: Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδ...

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS018.01
 • Αρχείο
 • 1984-1985

Το αρχείο αποτελείται από 40 φακέλους που αφορούν σε δικογραφίες (20 για το έτος 1984 και 20 για το έτος 1985).

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS018.02
 • Αρχείο
 • 1986-1987

Το αρχείο αποτελείται από 1 φάκελο και περιέχει 20 υποφακέλους δικογραφιών οικονομικού περιεχομένου, των ετών 1986-1987 (10 για το κάθε έτος).

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Αρχείο Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS048.01
 • Αρχείο
 • 1941-1997

1)Τμήμα ΜΟΔ : Ποινικές δικογραφίες, βιβλία ωρίμων [υποθέσεων] Κακουργιοδικείου. 2)Ευρετήρια φυγοποίνων, βιβλία καταχωρήσεως δικογραφιών φυγοδίκων. 3) Διατάξεις διαγραφής φυγοδίκων. 4) Βιβλία φυλακίσεων και αποφυλακίσεων. 5) Θέματα φυλακών: αλληλογ...

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS010.03
 • Αρχείο
 • 1985-2005

Αιτήσεις [προστασίας ανηλίκων], δικογραφίες, υποθέσεις ανηλίκων, απορριπτικές διατάξεις, αρχείο αγνώστων δραστών, δικογραφίες, γνωματεύσεις νοσοκομείων, αρχείο εισαγγελίας εφετών, κ.ά.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS039.02
 • Αρχείο
 • 1984-1985

Βιβλίο παραγγελιών για πνευματική λύση γάμων-διαζυγίων (Τμήμα Διοικητικού). Βιβλίο δικογράφων για επίδοση στο εξωτερικό (Τμήμα Επιμελητών Δικαστηρίων).

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS039.01
 • Αρχείο
 • 1942-1985

Το αρχειακό υλικό παραδόθηκε από διάφορα Τμήματα της Διεύθυνσης Γραμματείας της Εισαγγελίας και κυρίως: Τμήμα Διοικητικό, Τμήμα Μηνύσεων, Τμήμα Αγορανομίας. Περιλαμβάνει: εκθέσεις επιθεωρήσεως αμίσθων δικαστικών επιμελητών (Τμήμα Διοικητικό), δικο...

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS039.03
 • Αρχείο
 • 1990-2005

1) Αρχείο Τμήματος Διοικητικού: 10 φάκελοι ψυχασθενών των ετών 2000-20052) Αρχείο Τμήματος Βουλευμάτων: 1 κιβώτιο δικογραφιών παραγραφεισών λόγω εικοσαετίας με εισαγγελική διάταξη με χρόνο τέλεσης μέχρι το 1990.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS016.04
 • Αρχείο
 • 1994

Το αρχείο του Εφετείου Αθηνών αποτελείται από 9 κιβώτια και αφορά σε : Πολιτικές Δικογραφίες (10 δικογραφίες) και Ποινικές Δικογραφίες (10 Δικογραφίες).

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών

 • GRGSA-CA- JUS049.04
 • Αρχείο
 • 1945-1976

Α) 111 τόμοι από το αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων Αθηνών: πρακτικά, αποφάσεις και βουλεύματα.Β) 2 βιβλία: α) Βιβλίο Μηνύσεων Εγκληματιών Πολέμου και β) Βιβλίο Τακτικής Ανάκρισης Εγκληματιών ΠολέμουΓ) 14 φάκελοι με υποθέσεις δοσιλόγων και εγ...

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.06
 • Αρχείο
 • 1995, 1997-1998

45 δικογραφίες πλημμελημάτων και κακουργημάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες όλων των συνθέσεων του Εφετείου Αθηνών (Ποινικό): Τριμελές Εφετείο, Πενταμελές Εφετείο, Μικτό Ορκωτό Εφετείο. Επίσης του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων. Τέλος υπάρχουν ...

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.05
 • Αρχείο
 • 1975-2000

Δικογραφίες επί ποινικών υποθέσεων κυρίως αρμοδιότητας Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Μικρό σε όγκο αρχειακό υλικό με δικογραφίες Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Μικτού Ορκωτού Εφετείου.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Αθηνών (Ποινικό)

 • GRGSA-CA- JUS049.01
 • Αρχείο
 • 1992-1997

54 δικογραφίες ποινικών υποθέσεων προσώπων, αποφάσεις οι οποίες εκδικάζονται από το 3μελές και 5μελές Εφετείο Κακουργημάτων και Πλημμελημάτων.

Εφετείο Αθηνών

Αρχείο Εφετείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS013.01
 • Αρχείο
 • 1996-2007

Σχετικά δικογραφίας της υπόθεσης του ναυαγίου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Εξπρές Σάμινα», καθώς και του «Δυστός».

Εφετείο Πειραιά

Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιά

 • Αρχείο
 • 2005-2007

1) Δικογραφίες Ανηλίκων Μονομελών και Τριμελών Δικαστηρίων (2005-2007). 2) Βιβλία πτωχεύσεων με περαιωθείσες εργασίες πτωχεύσεως/πτωχευτικές Μερίδες (κατ’ επιλογήν).

Πρωτοδικείο Πειραιά

Αρχείο Πρωτοδικείου Πειραιά

 • GRGSA-CA- JUS034.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 1983

Το αρχείο του Πρωτοδικείου Πειραιά αφορά σε :• Βουλεύματα 1974 - 1975• Αγορανομία 1974 - 1975• Μονομελές 1975• Μονομελές Ανηλίκων 1975• Τριμελές 1974 - 1975• Τμήμα Εκούσιας Δικαιοδοσίας 1978-1983 : δικογραφίες πτωχεύσεων και Εξομολογήσεις Πλοιάρχω...

Πρωτοδικείο Πειραιά

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1980

Περιλαμβάνονται υπηρεσιακά βιβλία και φάκελοι δικογραφιών. Υπηρεσιακά βιβλία: Πρακτικά συνεδριάσεων, πρακτικά δημοσιεύσεων, πρωτόκολλα εισηγητών, ευρετήρια, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραίωσης. Φάκελοι δικογραφιών: Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ (δ...

Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • Αρχείο
 • 2010

α) Δικογραφίες έτους 2010 (δειγματοληπτική επιλογή) / Αποφάσεις Ολομέλειας, Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας, Πρακτικά Παραιτήσεων, Πρακτικά της Επιτροπής Συμμόρφωσης κλπ. β) Αποφάσεις του ΣτΕ έτους 2010 σε ψηφιακή μορφή

Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.02
 • Αρχείο
 • 1929-1997

Φάκελοι δικογραφιών και πρακτικών επεξεργασίας (Διατάγματα) των ετών 1980-1997 και αποφάσεις δικογραφιών ΣτΕ (σε ψηφιακή μορφή) των ετών 1929-1997.

Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.05
 • Αρχείο
 • 2002 - 2007

Φάκελοι δικογραφιών: Αποφάσεις, αναστολές (2002-2007). Αποφάσεις δικαστικής αρμοδιότητας σε ψηφιακή μορφή (2002-2007), μορφότυπος txt.

Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.03
 • Αρχείο
 • 1998 - 2001

Φάκελοι δικογραφιών των ετών 1998-2001 (δειγματοληπτικά) και αποφάσεις δικογραφιών σε ψηφιακή μορφή (1998-2001)

Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)

Αρχείο Συμβουλίου της Επικρατείας

 • GRGSA-CA- JUS007.04
 • Αρχείο
 • 2008-2009

Το αρχείο περιέχει δικογραφίες αποφάσεων (δειγματοληπτικά) και το σύνολο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για την περίοδο 2008-2009. Οι δικογραφίες αφορούν το σύνολο των αποφάσεων που εκδίδει το ΣτΕ σε οποιαδήποτε σύνθεση: αναστολές, π...

Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)