Εμφανίζει 5864 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

" Libro, ove sono descritti i Ordini, e le Leggi Municipali" (συλλ...

" Libro, ove sono descritti i Ordini, e le Leggi Municipali" (συλλογή νομοθεσίας που αφορά στο Συμβούλιο Κεφαλονιάς) (Χφ229)

"1816 Κώδιξ της Ελληνικής σχολής της εν τη Κωμοπόλει Καρπενησίου" (...

"1816 Κώδιξ της Ελληνικής σχολής της εν τη Κωμοπόλει Καρπενησίου" (Χφ242)

"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής...

"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34α)

"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής...

"Accounts current" - Τρέχοντες λογαριασμοί της εν Λονδίνω Ελληνικής Επιτροπής (Χφ34β)

"Billet de Chancellerie de la Section des Comptes et des Affaires couran...

"Billet de Chancellerie de la Section des Comptes et des Affaires courantes du College Imperial des Affaires etrangeres a Mr. Civini, Consul General" (Κ75ε)

"Courrier d' Orient" (συλλογή) (Κ56στ)

"Courrier d' Orient" (συλλογή) (Κ56στ)

"Etablis" (αρχείο) (Κ398)

"Etablis" (αρχείο) (Κ398)

"Guide officiel des Communications de Grece, service d' ete 1915&qu...

"Guide officiel des Communications de Grece, service d' ete 1915" (Κ223)

"Le Petit Journal. Supplement Illustre" (Κ272)

"Le Petit Journal. Supplement Illustre" (Κ272)

"Ledger Dogana Merci, & olj Primo Dicembre 1818. 31 Genno 1820"...

"Ledger Dogana Merci, & olj Primo Dicembre 1818. 31 Genno 1820" (Χφ208)

"Libro Ordini, Dezisioni et Terminazioni per Cefalonia. Il Governo Venet...

"Libro Ordini, Dezisioni et Terminazioni per Cefalonia. Il Governo Venetiano" (Χφ20)

"Libro primo - Ρrocessi verbali della Comissione Ecclesiastica" (Χφ19)

"Libro primo - Ρrocessi verbali della Comissione Ecclesiastica" (Χφ19)

"Memoire Secret" (υπόμνημα για τη ρωσική πολιτική πιθανώς από τον Έ...

"Memoire Secret" (υπόμνημα για τη ρωσική πολιτική πιθανώς από τον Έλληνα πρεσβευτή) (Χφ223)

"Registro Secreto" (Κ35ιβ)

"Registro Secreto" (Κ35ιβ)

"Turcica"

"Turcica"

"Άκρως απόρρητο" (υπό Θέμη Μοσχάτου) (Χφ281)

"Άκρως απόρρητο" (υπό Θέμη Μοσχάτου) (Χφ281)

"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας"...

"Έκθεσις της ενδίκου καταστάσεως της εν Κερκύρα εγγείου ιδιοκτησίας" (Χφ9)

"Αι θυσίαι της Ελλάδος στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο, 1946" (Κ300)

"Αι θυσίαι της Ελλάδος στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο, 1946" (Κ300)

"Αι μαύραι ημέραι της Καβάλλας, ήτοι τα μαρτύρια της Καβάλλας κατά τον ε...

"Αι μαύραι ημέραι της Καβάλλας, ήτοι τα μαρτύρια της Καβάλλας κατά τον ευρωπαϊκόν πόλεμον και ιδία κατά την κατοχήν αυτής υπό των Βουλγάρων (από 31 Αυγούστου 1916 - 22 Σεπτεμβρίου 1918)" (υπό Ευάγγελου Μέλλιου) (Χφ287)

"Ακολουθία του Ανθίμου εκ Κεφαλληνίας" (Κ54β_1)

"Ακολουθία του Ανθίμου εκ Κεφαλληνίας" (Κ54β_1)

"Αλήθεια (La Verita)" (Κ240)

"Αλήθεια (La Verita)" (Κ240)

"Αναστασιματάριον" (μουσικός κώδικας) (Χφ263)

"Αναστασιματάριον" (μουσικός κώδικας) (Χφ263)

"Απόβασις εις Σμύρνην 1919" (Κ109η)

"Απόβασις εις Σμύρνην 1919" (Κ109η)

"Βιβλίον Εσόδων και Εξόδων 1884-1887" (Κ286)

"Βιβλίον Εσόδων και Εξόδων 1884-1887" (Κ286)

"Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος" (Κ256)

"Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος" (Κ256)

"Γεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Πτολεμαΐδος" (Χφ165)

"Γεωγραφική περιγραφή της επαρχίας Πτολεμαΐδος" (Χφ165)

"Δαμαλιδοκομείο Χαριλάου Καναβατζιόγλου" (Κ216)

"Δαμαλιδοκομείο Χαριλάου Καναβατζιόγλου" (Κ216)

"ΕΜΠΡΟΣ" (συλλογή) (Κ315)

"ΕΜΠΡΟΣ" (συλλογή) (Κ315)

"Εκθεσις γενική της νήσου Κύπρου" (υπό Δ. Μαργαρίτου) (Χφ166)

"Εκθεσις γενική της νήσου Κύπρου" (υπό Δ. Μαργαρίτου) (Χφ166)

"Ελεύθερα Γράμματα" (Κ239)

"Ελεύθερα Γράμματα" (Κ239)

"Εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών" πρωτόκολλο (Χφ210)

"Εν Αθήναις Εταιρίας των Ωραίων Τεχνών" πρωτόκολλο (Χφ210)

"Επαγγελματικός Κατάλογος Συνδρομητών Τηλεφώνου 1947, 1964 και Οδηγός Τα...

"Επαγγελματικός Κατάλογος Συνδρομητών Τηλεφώνου 1947, 1964 και Οδηγός Ταχυδρομικών Τομέων 1962, 1964" (Κ359)

"Επιθεωρίαι τινές εις την περί επιστολικών τύπων έκθεσιν του σοφωτάτου κ...

"Επιθεωρίαι τινές εις την περί επιστολικών τύπων έκθεσιν του σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου του Κορυδαλλέως" (Χφ83)

"Επιτομή της Θεοσεβικής Διδασκαλίας και Ηθικής" (Κ56α)

"Επιτομή της Θεοσεβικής Διδασκαλίας και Ηθικής" (Κ56α)

"Η Δημοκοπία αγωνιζομένη να δημιουργήση αγροτικόν ζήτημα εν Ηπείρω και Θ...

"Η Δημοκοπία αγωνιζομένη να δημιουργήση αγροτικόν ζήτημα εν Ηπείρω και Θεσσαλία" (Κ245)

"Η Εικονογραφημένη Ελλάς. Τράπεζαι, Εμπόριον, Βιομηχανία" (Κ297)

"Η Εικονογραφημένη Ελλάς. Τράπεζαι, Εμπόριον, Βιομηχανία" (Κ297)

"Η Ελλάς κατά του Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896" (Κ318)

"Η Ελλάς κατά του Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896" (Κ318)

"Η Επανάστασις του 1909 (του Γουδί) και ο ακαδημαϊκός κ. Σπύρος Μελάς&qu...

"Η Επανάστασις του 1909 (του Γουδί) και ο ακαδημαϊκός κ. Σπύρος Μελάς" (υπό Θεοφύλακτου Λογοθέτη) (Χφ237)

"Η δίκη του Θεόφιλου Καΐρη" (Κ62γ)

"Η δίκη του Θεόφιλου Καΐρη" (Κ62γ)

"Η δίκη των εξ" (Κ402)

"Η δίκη των εξ" (Κ402)

"Η προς άμυνα της Κρήτης Επιτροπή" (K56ζ_8)

"Η προς άμυνα της Κρήτης Επιτροπή" (K56ζ_8)

"Θάρρος" (Κ336)

"Θάρρος" (Κ336)

"Ικαριακά" (χειρόγραφα των έργων του Κωνσταντίνου Μυριανθόπουλου) (...

"Ικαριακά" (χειρόγραφα των έργων του Κωνσταντίνου Μυριανθόπουλου) (Χφ279α_β)

"Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως" (μετάφραση από τον Παπαδιαμάντ...

"Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως" (μετάφραση από τον Παπαδιαμάντη του έργου του Thomas Gordon) (Χφ283)

"Ιστορία φυσική και πολιτική της νήσου Κυθήρων" (Χφ8)

"Ιστορία φυσική και πολιτική της νήσου Κυθήρων" (Χφ8)

"Καθημερινά Νέα" (συλλογή) (Κ317)

"Καθημερινά Νέα" (συλλογή) (Κ317)

"Κανόνες ευταξίας για την εν Τεργέστη Ελληνικήν Σχολήν" (Κ35δ)

"Κανόνες ευταξίας για την εν Τεργέστη Ελληνικήν Σχολήν" (Κ35δ)

"Κατάστιχον Γενικόν της Επαρχίας Ταλαντίου" (Χφ41)

"Κατάστιχον Γενικόν της Επαρχίας Ταλαντίου" (Χφ41)

"Καταστατικόν Γενικής Οργανώσεως Παλαιών Πολεμιστών Ελλάδος. Ομοσπονδίαι...

"Καταστατικόν Γενικής Οργανώσεως Παλαιών Πολεμιστών Ελλάδος. Ομοσπονδίαι" (Κ267)

"Κτήσεις Δημοσίου - Κτηματικά κλπ. (Λίγα απ΄όσα έμαθα σε μια Δημόσια Υπη...

"Κτήσεις Δημοσίου - Κτηματικά κλπ. (Λίγα απ΄όσα έμαθα σε μια Δημόσια Υπηρεσία)" (Χφ277)

"Κτηματολόγος" (Κ166)

"Κτηματολόγος" (Κ166)

"Κώδιξ εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως" (Χφ249)

"Κώδιξ εισφορών εκκλησίας Αγίου Τζιβαλίου Κωνσταντινουπόλεως" (Χφ249)

"Μέρος Γ' Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Κ...

"Μέρος Γ' Άσματα δημώδη και μύθοι των Ελληνογλώσσων κατοίκων της Καππαδοκίας" (Κ48ε)

"Μακάριος η μεγάλη πορεία" (Οπτικ. 28)

"Μακάριος η μεγάλη πορεία" (Οπτικ. 28)

"Μακεδονία ήτοι μελέτη οικονομική, γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική τ...

"Μακεδονία ήτοι μελέτη οικονομική, γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική της Μακεδονίας" (Κ244)

"Ματιές στην Εποχή μας" (συλλογή) (Κ343)

"Ματιές στην Εποχή μας" (συλλογή) (Κ343)

"Νεανική Φωνή" (Κ236)

"Νεανική Φωνή" (Κ236)

"Οικονομική ΕΛΛΑΣ" (συλλογή) (Κ337)

"Οικονομική ΕΛΛΑΣ" (συλλογή) (Κ337)

"Ορίζοντες" (ημερολόγιο) (Κ255)

"Ορίζοντες" (ημερολόγιο) (Κ255)

"Παρρησία Προδρόμου Τερβέκιστας" (Χφ25)

"Παρρησία Προδρόμου Τερβέκιστας" (Χφ25)

"Πατριωτική δράσις ιερέως Νικολάου Αδάμ Νεονάκη, εκ Βαγιωνιάς Μονοφατσίο...

"Πατριωτική δράσις ιερέως Νικολάου Αδάμ Νεονάκη, εκ Βαγιωνιάς Μονοφατσίου Ηρακλείου Κρήτης 1941-1944" (Κ112δ)

"Πεντηκονταετηρίς της Ενώσεως της Επτανήσου " (Κ56ζ_10)

"Πεντηκονταετηρίς της Ενώσεως της Επτανήσου " (Κ56ζ_10)

"Περί της αιφνιδιαστικής καταλήψεως της νήσου Κερκύρας και του βομβαρδισ...

"Περί της αιφνιδιαστικής καταλήψεως της νήσου Κερκύρας και του βομβαρδισμού της πόλεως υπό των Ιταλών" (Κ79ια)

"Περί της νήσου Ψαρών προ της επαναστάσεως και μέχρι αυτής" (υπό Ρή...

"Περί της νήσου Ψαρών προ της επαναστάσεως και μέχρι αυτής" (υπό Ρήγα Παλαμήδη) (Χφ153)

"Πολεμικόν ημερολόγιον Διευθύνσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Αντιαεροπ...

"Πολεμικόν ημερολόγιον Διευθύνσεως Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Αντιαεροπορικής Αμύνης του Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας, Τμήμα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας" (Χφ206)

"Προσευχή των θεοσεβών και Η Θεοσέβεια" (Κ62δ)

"Προσευχή των θεοσεβών και Η Θεοσέβεια" (Κ62δ)

"Πρωτόκολλον Εξόδου του δημοσίου υπογραφέως της νήσου Ανδρου Γαβριήλ Δελ...

"Πρωτόκολλον Εξόδου του δημοσίου υπογραφέως της νήσου Ανδρου Γαβριήλ Δελαγραμμάτικα" (Χφ60)

"Πρόγραμμα Εορτών επί τοις αποκαλυπτηρίοις του εν Ερμούπολει ανδριάντος ...

"Πρόγραμμα Εορτών επί τοις αποκαλυπτηρίοις του εν Ερμούπολει ανδριάντος του Ναυάρχου Μιαούλη τη 23, 24 και 25 Απριλίου 1889" (K56ζ_4)

"Πρόγραμμα εορτών επί τοις αποκαλυπτηρίοις ανδριάντος του εθνικού ποιητο...

"Πρόγραμμα εορτών επί τοις αποκαλυπτηρίοις ανδριάντος του εθνικού ποιητού Διον. Σολωμού εν Ζακύνθω τη 30 Μαΐου 1902" (K56ζ_6)

"Πρόγραμμα των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του ναυάρχου Μιαούλη"(...

"Πρόγραμμα των αποκαλυπτηρίων του ανδριάντος του ναυάρχου Μιαούλη"(K56ζ_3)

"Σημειώσεις εκ διαφόρων αναγνώσεων βιβλίων θεολογικών και φιλοσοφικών υπ...

"Σημειώσεις εκ διαφόρων αναγνώσεων βιβλίων θεολογικών και φιλοσοφικών υπό του Επισκόπου Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Ανθίμου. 1861 Νοέμβριος 10" (Χφ286)

"Σκέψεις τινές επί της οργανώσεως και των μελλοντικών κατευθύνσεων του ε...

"Σκέψεις τινές επί της οργανώσεως και των μελλοντικών κατευθύνσεων του εν Αιγύπτω Ελληνισμού" (Κ314)

"Στρατιωτική χωρογραφία της Βοιωτίας" (υπό Πάνου Θ. Κολοκοτρώνη) (Χ...

"Στρατιωτική χωρογραφία της Βοιωτίας" (υπό Πάνου Θ. Κολοκοτρώνη) (Χφ167)

"Στρατιωτικών Σχολείον των Ευελπίδων. Ονομαστικός κατάλογος των Ευελπίδω...

"Στρατιωτικών Σχολείον των Ευελπίδων. Ονομαστικός κατάλογος των Ευελπίδων μαθητών κατά τάξεις"(Κ263)

"Τίτλοι κυριότητος οικοπέδων Πειραιώς θέσεις Μουσελή και Άγιος Διονύσιος...

"Τίτλοι κυριότητος οικοπέδων Πειραιώς θέσεις Μουσελή και Άγιος Διονύσιος κληρονόμων Αλεξ. Μεταξά" (Χφ273)

"Τα Νέα Γεωπονικά" (Κ222)

"Τα Νέα Γεωπονικά" (Κ222)

"Τα απόκρυφα της Εθνικής μας Αντίστασης" (υπό Θέμη Μοσχάτου) (Χφ276)

"Τα απόκρυφα της Εθνικής μας Αντίστασης" (υπό Θέμη Μοσχάτου) (Χφ276)

"Υμνος εις τον Διονύσιο Σολωμό επί τοις αποκαλυπτηρίοις αυτού γενομένοις...

"Υμνος εις τον Διονύσιο Σολωμό επί τοις αποκαλυπτηρίοις αυτού γενομένοις εν Ζακύνθω του έτους 1902" (K56ζ_7)

"Φιλολογικές σημειώσεις, σημειωθείσας επί των φιλολογικών παραδόσεων του...

"Φιλολογικές σημειώσεις, σημειωθείσας επί των φιλολογικών παραδόσεων του Θεοφίλου Καΐρη" (υπό Ι. Φωτιάδου) (Χφ160)

"Φρουραρχείον Θεσσαλονίκης. Κατάστασις της δυνάμεως των Αξιωματικών της ...

"Φρουραρχείον Θεσσαλονίκης. Κατάστασις της δυνάμεως των Αξιωματικών της Εθνικής Αμύνης" (Κ284)

"Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι θαλάσσιαι" (Χφ73)

"Ψαριανά - Εκστρατείαι διάφοραι θαλάσσιαι" (Χφ73)

3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών (αρχείο) (Κ388)

3ος Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών (αρχείο) (Κ388)

Abney Hastings, Frank (Κ79ζ)

Abney Hastings, Frank (Κ79ζ)

Aνάκτορα: Αρχείο Αντιβασιλείας

Aνάκτορα: Αρχείο Αντιβασιλείας

Aρχείο Ιωάννου Γενναδίου

Aρχείο Ιωάννου Γενναδίου

Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας

Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας

Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας

Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας

Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας

Aρχείο Κέντρου Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) Ο.Α.Ε.Δ. Καρδίτσας

Blakeney, Κονεμένου, οικογένειες

Blakeney, Κονεμένου, οικογένειες

Blessa, Joanne έγγραφο (Κ72ζ)

Blessa, Joanne έγγραφο (Κ72ζ)

Boissonnas, Frederick και Henri-Paul

Boissonnas, Frederick και Henri-Paul

Cambissa, Spiro

Cambissa, Spiro

Candia Α.Ε. Βιομηχανία Υποδημάτων

Candia Α.Ε. Βιομηχανία Υποδημάτων

Cartes postales

Cartes postales

Choisy, Frank

Choisy, Frank

Commeno, Marius Bernard Angelo (Κ64θ)

Commeno, Marius Bernard Angelo (Κ64θ)

David, Pierre Etienne

David, Pierre Etienne

Dimitrino & Co, καπνοβιομηχανία (αρχείο) (Κ349)

Dimitrino & Co, καπνοβιομηχανία (αρχείο) (Κ349)

Dorothy Horrax Sutton Papers

Dorothy Horrax Sutton Papers

Draneht, Daira

Draneht, Daira
Αποτελέσματα 1 έως 100 από 5864