Έντομα - Ασθένειες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Έντομα - Ασθένειες

Αντίστοιχοι όροι

Έντομα - Ασθένειες

Σχετικοί όροι

Έντομα - Ασθένειες

1 αποτελέσματα από Έντομα - Ασθένειες

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών και Λοιπών Κινδύνων Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας

  • GRGSA-CA- ADM491.01
  • Αρχείο
  • 1951-1993

Το αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος : συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές, εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας των δασικών εκτάσεων, εφαρμογή της αντιπυρικής πολιτικής,...

Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών και Λοιπών Κινδύνων