Αντιπολίτευση, Αριστερή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αντιπολίτευση, Αριστερή

Αντίστοιχοι όροι

Αντιπολίτευση, Αριστερή

Σχετικοί όροι

Αντιπολίτευση, Αριστερή

1 αποτελέσματα από Αντιπολίτευση, Αριστερή

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αναστασιάδης, Χρήστος

  • GR ELIA-MIET Α.Ε. 548
  • Αρχείο
  • 1896-1987 (κυρίως 1920-1987)

Το αρχείο του αγωνιστή -μέλους της 4ης Διεθνούς- συγγραφέα, εκδότη, δημοσιογράφου Χρήστου Αναστασιάδη αποτελείται από:Έντυπο υλικό (περιοδικά, φυλλάδια, εφημερίδες) της ελληνικής και διεθνούς επαναστατικής αριστεράς που συνδέεται με τον τροτσκισμό...

Αναστασιάδης, Χρήστος