Αρχείο EDU. 33 - 1ου Λυκείου Aγρινίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 33

Τίτλος

1ου Λυκείου Aγρινίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1866-1976 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

(Το αρχείο του 1ου Λυκείου Αγρινίου περιλαμβάνει τα σχολεία: Αστικό Σχολείο, Εμπορική Σχολή, Οικονομικό Γυμνάσιο και Γυμνάσιο Αρρένων Αγρινίου καθώς και Ελληνικό Σχολείο Παραβόλας. Στο 1ο Λύκειο παραμένουν αρχεία των Ελληνικού Σχολείου και Γυμνασίου Αγρινίου καθώς και του Ελληνικού Σχολείου Αγίου Βλασσίου.) Mαθητολόγιο, Ημερολόγιο Διεύθυνσης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και Βιβλίο Προφορικής Βαθμολογίας Εμπορικής Σχολής Αγρινίου, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών Ελληνικού Σχολείου Παραβόλας και Γυμνασίου Αρρένων, Πρακτικά Συλλόγου Αστικού Σχολείου και φάκελλοι εγκυκλίων, τίτλων σπουδών και εγγραφής μαθητών Γυμνασίου Αρρένων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες