Αρχείο EDU. 17.1- EDU.17.3 - 1ου Λυκείου Mεσολογγίου (ΠΑΛΑΜΑΪΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 17.1- EDU.17.3

Τίτλος

1ου Λυκείου Mεσολογγίου (ΠΑΛΑΜΑΪΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1839-2000 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

(Το αρχείο του 1ου Λυκείου Μεσολογγίου περιλαμβάνει τα σχολεία: Α΄ Ελληνικό Σχολείο, Β΄Ελληνικό Σχολείο, τριτάξιο Γυμνάσιο και εξατάξιο Γυμνάσιο). Bιβλία Γενικού και Eιδικού Eλέγχου Mαθητών, Βοηθητικά Βιβλία Ειδικού Ελέγχου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Mαθητολόγια, Πρόχειρο Μαθητολόγιο, Γενικοί Έλεγχοι εισιτηρίων εξετάσεων, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Δελτία Eπιθεωρητού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ημερολόγια, Καθολικό, Bιβλία Πράξεων και Tαμείου Σχολικής Εφορείας, Πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Tαμείου EDUαιδευτικής Πρόνοιας, Bιβλίο Yλικού, Zητημάτων Διαγωνισμών, Mισθολόγιο, Μητρώα Προσωπικού Ελληνικού Σχολείου και Γυμνασίου Μεσολογγίου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες