Αρχείο IMIAX/ΒΠ - Αρχείο γύρω από το 1912-13 (Βαλκανικοί Πόλεμοι)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

IMIAX/ΒΠ

Τίτλος

Αρχείο γύρω από το 1912-13 (Βαλκανικοί Πόλεμοι)

Ημερομηνία(ες)

  • 1912-1913 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

2 ημερολόγια, 4 φάκελοι που περιέχουν έγγραφα, εφημερίδες, 25 σχεδιάσματα πολεμικών επιχειρήσεων, 1 χάρτη (5 τεμ.), 9 φωτογραφικά φίλμ

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

--Tο αρχείο του Δημητρίου Γέροντα είναι δωρεά Δ. Γέροντα. Ο τουρκικός χάρτης είναι δωρεά Α. Κρυστάλλη.-

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Αρχείο Δημητρίου Γέροντα: Γαριβαλδινοί και αντίγραφο ημερολογίου επιχειρήσεων 1912-13.

Aρχείο Α. Χρηστίδη, Ημερολόγιο 1912-13,πληροφοριακό υλικό για τον Λάμπρο Σινανιώτη και για το 1912-13 (εφημερίδες κ.α.), σχεδιάσματα πολεμικών επιχειρήσεων του Μπιζανίου, τουρκικός χάρτης της οχύρωσης του Μπιζανίου. 9 φωτογραφικά φιλμ σχετικά με χάρτη της οχύρωσης του Μπιζανίου.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Δεν έγιναν

Προσθήκες Υλικού

-

Σύστημα Ταξινόμησης

--Χωρίς πρότυπο, ταξινόμηση βάσει της εισαγωγής του στο φορέα-

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Μετά από αίτηση του ερευνητή στο φορέα.

Όροι αναπαραγωγής

Ποικίλει ανάλογα με την κατάσταση του υλικού- με όριο στην αναπαραγωγή

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Ελληνικά

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Ανήκει σε:

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

ΔΙΠΑΠ (ISAD-G)

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

2018-01-24

Γραφή(ες)

Πηγές

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Κωνσταντίνος Π. Βλάχος

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες