Εθνική Αντίσταση, 1941-1944 - Άρτα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εθνική Αντίσταση, 1941-1944 - Άρτα

Αντίστοιχοι όροι

Εθνική Αντίσταση, 1941-1944 - Άρτα

Σχετικοί όροι

Εθνική Αντίσταση, 1941-1944 - Άρτα

1 Αρχειακή περιγραφή results for Εθνική Αντίσταση, 1941-1944 - Άρτα

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Άρτας, έγγραφα (συλλογή) (Κ116στ)

  • GRGSA-CA- COL027.152
  • Αρχείο
  • 1940-1950

Συλλογή σχετικά με την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής στην περιοχή της Άρτας:

  1. Τέσσερα αποσπάσματα "Ημερολογίου κυριωτέρων συμβάντων του Κ.Δ. Γιαννούλη της Εθνικής Αντίστασης ΕΔΕΣ εκ Καψάλων Άρτας".
  2. Έντυπο "Το ολοκαύτωμα του Κομμένου" υπό Στεφ. Β. Παππά, 1946.
  3. Πολυγραφημένο χειρόγραφο με αφήγηση των γεγονότων του πολέμου και της Κατοχής στην περιοχή της Άρτας.

Νομαρχία Άρτας