Αρχείο EDU. 13.1- EDU.13.3 - 2ου Δημοτικού Σχολείου Aιτωλικού

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 13.1- EDU.13.3

Τίτλος

2ου Δημοτικού Σχολείου Aιτωλικού

Ημερομηνία(ες)

  • 1897-2012 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Πιστοποιητικών Σπουδών, Eλέγχου αποτελεσμάτων εξετάσεων, Mαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Αιτωλικού, Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία και Ευρετήριο Μητρώου & Προόδου Μαθητών, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου, Σχολικής Επιτροπής, Μητρώο Αναλφαβήτων & Ημιαναλφαβήτων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Πρωτόκολλα και Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού & φάκελλος εγγράφων πολιτικής άμυνας (ΠΣΕΑ).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες