Αρχείο - Αρχείο Αλέξανδρου Λυκούργου (Ψηφιακή Συλλογή)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

Τίτλος

Αρχείο Αλέξανδρου Λυκούργου (Ψηφιακή Συλλογή)

Ημερομηνία(ες)

  • 2000-2009 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

11 CD-ROM που περιλαμβάνουν 47 φακέλους

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Αρχιεπίσκοπος Σύρου, Τήνου και Μήλου

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Το αρχείο του Αλεξάνδρου Λυκούργου διασώθηκε από την ανηψιά του, Ειρήνη Μαργέλου (1850-1928). Εν συνεχεία περιήλθε, μαζί και με άλλα αρχεία της οικογένειας, στον Βασίλειο Μ. Σακελλαρίου (1880-1963), ο οποίος το αποκατέστησε και το ταξινόμησε με κριτήριο τα θέματα των εγγράφων ή τη σχέση του Αρχιεπισκόπου Σύρου με διάφορες προσωπικότητες ή συγγενικά του πρόσωπα. Το αρχείο ψηφιοποιήθηκε σε 10 CD, όπως είχε ταξινομηθεί. Στη φυσική του μορφή, φυλάσσεται από τον Μιχαήλ Γ. Σακελλαρίου, απόγονο του Αλεξάνδρου Λυκούργου, στον οποίο έχει περιέλθει εκ κληρονομίας.

Διαδικασία Πρόσκτησης

Το Αρχείο του Αλεξάνδρου Λυκούργου εδώρισε σε ψηφιοποιημένη μορφή στο Κέντρο ο ακαδημαϊκός κ. Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου.

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Το αρχείο αποτελείται από μεγάλη ποικιλία τεκμηρίων τα οποία αφορούν στην προσωπική ζωή του Α. Λυκούργου, τις σπουδές του, την πανεπιστημιακή καριέρα του και την πολύπλευρη δράση του ως Αρχιεπισκόπου. Περιλαμβάνει: εκθέσεις και επιστολές του Αλέξανδρου Λυκούργου που αναφέρονται στο ταξίδι του στην Αγγλία (1870) και στον διεκκλησιαστικό διάλογο, στη διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη (1872) και το βουλγαρικό σχίσμα, και στο ταξίδι του στο Άγιο Όρος (1872) καθώς και έγγραφα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, αλληλογραφία με συγγενικά πρόσωπα, φίλους, Αρχιερείς και κληρικούς, και με ξένες προσωπικότητες. Τέλος περιέχει χειρόγραφα παραδόσεων μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το χειρόγραφο της Ιστορίας των δογμάτων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

-

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Επιτρέπεται μόνο η θέαση της συλλογής.

Όροι αναπαραγωγής

Στο φορέα ανήκουν μόνο τα φυσικά αντικείμενα της συλλογής (CD). Τα δικαιώματα επί της συλλογής ανήκουν στον Μιχαήλ Γ. Σακελλαρίου.

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

-

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

-

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

-

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες