Αρχείο COL166.01 - Κρήτης, έγγραφα (συλλογή) (Κ54ε_5)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- COL166.01

Τίτλος

Κρήτης, έγγραφα (συλλογή) (Κ54ε_5)

Ημερομηνία(ες)

  • 16 Δεκεμβρίου 1853-5 Απριλίου 1910 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

64 τεμάχια

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1868-1945)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ο Ιωάννης Μπρισιμιτζάκης γεννήθηκε στην Κρήτη. Σπούδασε νομικά, ήταν ανθυπολοχαγός πυροβολικού με ενεργό ρόλο στην Κρητική Επανάσταση του 1896-1897. Διετέλεσε αξιωματικό της στρατιωτικής δικαιοσύνης και συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους. Διετέλεσε βουλευτής Αττικοβοιωτίας και ήταν μέλος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Παναθηναϊκού.

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Μπρισιμιτζάκης, Ιωάννης
Ημερομηνία δωρεάς: 31/5/1945
ΑΒΕ: 377

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Επιστολές, έγγραφα, καταστάσεις, επισκεπτήρια, αποδεικτικά, εκθέσεις, λογαριασμοί και σημειώματα της περιόδου 16 Δεκεμβρίου 1853 έως 5 Απριλίου 1910 και αχρονολόγητα που αναφέρονται στην ιστορία της Κρήτης.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 13, σελ. 792-793

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες