Αρχείο EDU. 202.1- EDU.202.2 - 6ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Θέρμου)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT EDU. 202.1- EDU.202.2

Τίτλος

6ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιτωλ/νίας (Θέρμου)

Ημερομηνία(ες)

  • 1970-2012 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Επιθεωρητού-Προϊσταμένου, Επετηρίδας EDUαιδευτικών, Μητρώο Δασκάλων & Νηπιαγωγών, Μισθολογικά Μητρώα EDUαιδευτικών & φάκελλοι σχολείων, αλληλογραφίας επί θεμάτων προσωπικού, στατιστικών στοιχείων, Ολοήμερων σχολείων, Ενημερωτικών Δελτίων, Δυναμολογίων, μεταβολών σχολικών μονάδων, Σχολικών Συμβούλων & Σχολικών Επιτροπών, Ο.Σ.Κ., Διδακτηρίων, σχολικής περιουσίας, μισθωμάτων, περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθαριστριών & κυλικείων, μεταβίβασης κινητής & ακίνητης περιουσίας σχολικών μονάδων στους Ο.Τ.Α., Ατομικοί Φάκελλοι EDUαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και αναπληρωτών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες