Αρχείο PRI014.03 - Μεταξάς, Ιωάννης (αρχείο) (Κ65γ)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-CA- PRI014.03

Τίτλος

Μεταξάς, Ιωάννης (αρχείο) (Κ65γ)

Ημερομηνία(ες)

  • 1834-1977 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

58 φάκελοι

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

(1871 - 1941)

Βιογραφικό/Διοικητική Ιστορία

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δωρεά
Δωρητής: Μεταξά, Λέλα
Ημερομηνία δωρεάς: 27/3/1971
ΑΒΕ: 522

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Τμήμα του προσωπικού αρχείου του Ιωάννη Μεταξά (Γ΄ παραλαβή).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ , τ.13, σελ. 805
Βιβλιοθήκη ΓΑΚ, τ. 12, σελ. 488-495
Διαθέσιμο εργαλείο έρευνας ΔΙΠΑΠ
Διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή στο: http://www.ioannismetaxas.gr/ArchioIMetaxaGAK.pdf

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Μεταξά, Λέλα, Ημερολόγιο ομηρίας 1944 – 1945, Αθήνα 1972.
Μεταξάς, Ιωάννης, Το προσωπικό του ημερολόγιο, 4 τ., Εστία και Ίκαρος, Αθήνα 1951, 1960-1964.
Του ιδίου, Λόγοι και σκέψεις, 2 τ., Ίκαρος, Αθήνα 1969.
Γιάννης Γκλαβίνας – Ελένη Θεοδωροπούλου: Το προσωπικό αρχείο του Ιωάννη Μεταξά στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, http://clioturbata.com/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82/glavinas-theodoropoulou-the-personal-archive-of-metaxas/

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Διαθέσιμο σε cd-rom
Τα σημεία πρόσβασης και οι ακραίες χρονολογίες αφορούν και τις τρεις παραλαβές του αρχείου.

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης