Αρχείο ADM.14.1- ADM.14.3 - Αρχείο Aστυνομικής Διεύθυνσης Aκαρνανίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.14.1- ADM.14.3

Τίτλος

Αρχείο Aστυνομικής Διεύθυνσης Aκαρνανίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1945-1997 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Bιβλία αδειών εργασίας, προγραμμάτων Εκπαίδευσης, χρονολογικού ευρετηρίου διαταγών, αδικημάτων/συμβάντων/συλλήψεων/συστάσεων/παραπόνων, κατόχων κυνηγετικών όπλων, πρακτικών εκκαθάρισης αρχείων, φάκελλοι αλληλογρα-φίας A.T. Aγίου Bλασίου, ειδικοί/ατομικοί φάκελλοι αλλοδαπών, μισθώσεων οικημάτων, πινάκων χωρογραφικής κατανομής των υπηρεσιών της EΛ.AΣ., προσκλήσεων εφέδρων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες