Άδειες, Λειτουργίας

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Άδειες, Λειτουργίας

Αντίστοιχοι όροι

Άδειες, Λειτουργίας

Σχετικοί όροι

Άδειες, Λειτουργίας

2 Αρχειακή περιγραφή results for Άδειες, Λειτουργίας

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

  • MUN002.01
  • Αρχείο
  • 2001-2010

Φάκελοι δικαιολογητικών αφαίρεσης αδειών λειτουργίας - σφράγισης καταστημάτων.

Δήμος Πατρέων, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας, Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Αρχείο Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Πατρών

  • ADM018.01
  • Αρχείο
  • 1947-1992 (περ.)

Υπηρεσιακά έγγραφα σχετικά με: οδηγίες και μέτρα τάξης κατά την διάρκεια εορτών κλπ, άδειες λειτουργίας κάμπινγκ, συνεταιρισμών, κέντρων διασκεδάσεως, καταστημάτων, παιδικών εξοχών, ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών, διάφορες διαμαρτυρίες και καταγγελίες, φάκελοι ξενοδοχείων, κ.ά.

Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας