Ήπειρος, Βόρειος

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Ήπειρος, Βόρειος

Αντίστοιχοι όροι

Ήπειρος, Βόρειος

Σχετικοί όροι

Ήπειρος, Βόρειος

2 Αρχειακή περιγραφή results for Ήπειρος, Βόρειος

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αυτόνομος Ήπειρος (συλλογή) (Κ79ε)

  • GRGSA-CA- COL027.193
  • Αρχείο
  • 1914

Έγγραφα της Αυτόνομου Δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου σχετικά με την κυκλοφορία των τυπωθέντων γραμματοσήμων της Δημοκρατίας.

Αυτόνομος Δημοκρατία της Βορείου Ηπείρου, 1914

Ελεύθερων και Υπόδουλων Ηπειρωτών, ψήφισμα (Κ120γ)

  • GRGSA-CA- PRI028.65
  • Αρχείο
  • 03/06/1945

Πρωτότυπο Ψηφίσματος των "Ελευθέρων και Υποδούλων Ηπειρωτών" προς τις Κυβερνήσεις Ελλάδας, Μ. Βρετανίας, ΗΠΑ, Σοβιετικής Ένωσης και Γαλλίας (διαβιβάσθηκε συνημμένο εις το υπ' αριθμ. 1502/Α από 19.07.1945 έγγραφο του Υφυπουργείου Τύπου και Πληροφοριών).