Κανένα αποτέλεσμα

Αρχειακή περιγραφή
[1-2. Αρμένιοι ιερείς και μοναχοί, 3-4. Αρμένιοι μελλόνυμφοι νέοι κατά τη μετάβασή τους στην εκκλησία] [Armenian priests and monks, 3-4. Armenian youths, due to wed, on their way to the church] Με ψηφιακά αντίγραφα