Εμφανίζει 2 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας Ιδιωτικό σχολείο "Απολλώνιος"
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου "Απολλώνιος"

  • EDU045
  • Αρχείο
  • 1961 - 1998

Βιβλία Πράξεων, βιβλίο διεκπεραιώσεως, πρωτόκολλο, μητρώα, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Γενικοί - Ειδικοί Έλεγχοι, έγγραφα που αφορούν την άδεια ιδρύσεως και των εγκαταστάσεων, μεταγραφές καθηγητών - μαθητών, προαγωγές- διορισμοί,πίνακες και στατιστικά, έγγραφα που αφορούν το προσωπικό.

Ιδιωτικό σχολείο "Απολλώνιος"

Αρχείο του ιδιωτικού σχολείου "Απολλώνιος"

  • EDU045
  • Αρχείο
  • 1961 - 1998

Βιβλία Πράξεων, βιβλίο διεκπεραιώσεως, πρωτόκολλο, μητρώα, Μαθητολόγιο, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Γενικοί - Ειδικοί Έλεγχοι, έγγραφα που αφορούν την άδεια ιδρύσεως και των εγκαταστάσεων, μεταγραφές καθηγητών - μαθητών, προαγωγές- διορισμοί,πίνακες και στατιστικά, έγγραφα που αφορούν το προσωπικό.

Ιδιωτικό σχολείο "Απολλώνιος"