Εμφανίζει 11 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων
Αρχείο τέως Ταμείου Ανταλλαξίμων
Σιγίλλιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' (Κ49β)
Σιγίλλιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' (Κ49β)
Σιγίλλιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου Ζ΄(Κ49στ)
Σιγίλλιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου Ζ΄(Κ49στ)
Σιγίλλιο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' (Κ48ζ)
Σιγίλλιο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε' (Κ48ζ)
Σιγίλλιο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου ΣΤ' (Κ48η)
Σιγίλλιο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου ΣΤ' (Κ48η)
Συλλογές Ιστορικού Αρχείου Σάμου - Πατριαρχικά σιγίλλια, εκκλησιαστικά έγγραφα
Συλλογές Ιστορικού Αρχείου Σάμου - Πατριαρχικά σιγίλλια, εκκλησιαστικά έγγραφα
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_γ)
Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ47_γ)
Συλλογή εγγράφων Μονής Δουσίκου Τρικάλων (Κ8στ)
Συλλογή εγγράφων Μονής Δουσίκου Τρικάλων (Κ8στ)
Συλλογή εγγράφων Μουσείου Σάμου
Συλλογή εγγράφων Μουσείου Σάμου
Συλλογή εγγράφων Οικουμενικού Πατριαρχείου (Κ8θ)
Συλλογή εγγράφων Οικουμενικού Πατριαρχείου (Κ8θ)
Συλλογή πατριαρχικών και εκκλησιαστικών εγγράφων (Κ32β)
Συλλογή πατριαρχικών και εκκλησιαστικών εγγράφων (Κ32β)