Εμφανίζει 34 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Καποδίστριας, Ιωάννης
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:
Αρχείο Αγώνα
Αρχείο Αγώνα
Αρχείο Αναγνώστη Κονδάκη
Αρχείο Αναγνώστη Κονδάκη
Αρχείο Δημητρίου Μόστρα
Αρχείο Δημητρίου Μόστρα
Αρχείο Ιωάννη Βαρβάκη
Αρχείο Ιωάννη Βαρβάκη
Αρχείο Ιωάννη Καρατζά και Μιχαήλ Σούτσου
Αρχείο Ιωάννη Καρατζά και Μιχαήλ Σούτσου
Αρχείο Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου
Αρχείο Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου
Αρχείο Νικολάου Θεοχάρη
Αρχείο Νικολάου Θεοχάρη
Αρχείο Πλάτωνα Πετρίδη
Αρχείο Πλάτωνα Πετρίδη
Αρχείο οικογένειας Μελά
Αρχείο οικογένειας Μελά
Αρχείο οικογένειας Φαλτάϊτς
Αρχείο οικογένειας Φαλτάϊτς
Αρχείο οικογενείας Μπενάκη
Αρχείο οικογενείας Μπενάκη
Ελληνική Επανάσταση (Συλλογή νόμων, εγγράφων)
Ελληνική Επανάσταση (Συλλογή νόμων, εγγράφων)
Ιστορικό σύγγραμμα (Χφ248)
Ιστορικό σύγγραμμα (Χφ248)
Καποδίστριας, Ιωάννης (δολοφονία)
Καποδίστριας, Ιωάννης (δολοφονία)
Κατάλογος της βιβλιοθήκης και της οικοσκευής του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια (Χφ40)
Κατάλογος της βιβλιοθήκης και της οικοσκευής του Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια (Χφ40)
Κονοφάου, οικογένεια
Κονοφάου, οικογένεια
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (Κ86ε)
Κοντόσταυλος, Αλέξανδρος (Κ86ε)
Μέρτζιος, Κ. (συλλογή) (Κ35ια)
Μέρτζιος, Κ. (συλλογή) (Κ35ια)
Παπαδόπουλος-Βρετός, Ανδρέας (αρχείο) (Κ20)
Παπαδόπουλος-Βρετός, Ανδρέας (αρχείο) (Κ20)
Συλλογή Δαμιανού Κυριαζή
Συλλογή Δαμιανού Κυριαζή
Συλλογή Δημητρίου Πετρακάκου
Συλλογή Δημητρίου Πετρακάκου
Σύμμεικτα
Σύμμεικτα
Σύμμεικτα (1817, 1821, 1827, Χ.χ)
Σύμμεικτα (1817, 1821, 1827, Χ.χ)
Σύμμεικτα (1817, 1826, 1836, 1927, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1817, 1826, 1836, 1927, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1820, 1828, 1829)
Σύμμεικτα (1820, 1828, 1829)
Σύμμεικτα (1823, 1827, 1828)
Σύμμεικτα (1823, 1827, 1828)
Σύμμεικτα (1824, 1827, 1846, 1851, 1875)
Σύμμεικτα (1824, 1827, 1846, 1851, 1875)
Σύμμεικτα (1827, 1879, 1880, 1881, 1882, 1886, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1827, 1879, 1880, 1881, 1882, 1886, Χ.χ.)
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1828)
Σύμμεικτα (1828, 1830)
Σύμμεικτα (1828, 1830)
Σύμμεικτα (1830)
Σύμμεικτα (1830)
Σύμμεικτα (1830, 1834, 1858)
Σύμμεικτα (1830, 1834, 1858)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ130)
Σύμμεικτη συλλογή (Κ130)