Εμφανίζει 726 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές υψηλού επιπέδου Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Ελεύθερης Ζώνης

 • ADM135
 • Αρχείο
 • 1928 - 1966

Περιλαμβάνει το "Παλαιόν Μητρώον Εργατών Κομιστικής Ελευθέρας Ζώνης Θεσσαλονίκης" και 65 λυτά σημειώματα πολιτικών και βουλευτών προς αρμόδιους της Ελευθέρας Ζώνης σχετικά με "τακτοποιήσεις" υπαλλήλων.

Ελευθέρα Ζώνη

Αρχείο Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης

 • REL010
 • Αρχείο
 • 1905 - 1906

Καταγραφή της κτηματικής περιουσίας των ελληνικών εκπαιδευτηρίων, του νοσοκομείου, του ορφανοτροφείου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τμήμα Θεσ/νίκης)

 • ADM119
 • Αρχείο
 • 1942 - 1945

Αρχειακό υλικό που αφορά την διαχείριση της Αποθήκης τροφίμων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού - Τμήματος Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει διαταγές, πρακτικά και αποδείξεις παραλαβής τροφίμων, μηνιαίες καταστάσεις, διατακτικές, κ.α.

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

Αρχείο Εμπορικού Οίκου Αλέξανδρου Μαύρου

 • BLA002
 • Αρχείο
 • 1878 - 1970

Κατάστιχα και εμπορική αλληλογραφία των αδελφών Μαύρου, διαφόρων εμπόρων, βυρσοδεψών και Τραπεζών με τον Αλέξανδρο Φ. Μαύρο και μετά τον θάνατό του προς τον υιό του Κωνσταντίνο. 78 βιβλία και κατάστιχα (βιβλία αντιγραφής επιστολών, βιβλία Ταμείου, Πρόχειρα, Καθολικά, βιβλία εισαγωγής και εξαγωγής δερμάτων, Ημερολόγια) ετών 1878 - 1964 και περίπου 4.000 εμπορικές επιστολές. 4 φάκελοι με εισερχόμενη εμπορική αλληλογραφία Κ.Α. Μαύρου. 2 Πρόχειρα 1878 - 1881, Βιβλίο εισαγωγών-εξαγωγών 1889 Α.Φ. Μαύρου. 3 φάκελοι εμπορικής αλληλογραφίας και 1 φάκελος με τηλεγραφήματα. 5 κατάστιχα ετών 1879 - 1904 με "δούναι-λαβείν" χρημάτων σε μεγάλο αριθμό πελατών.

Εμπορικός Οίκος Αλέξανδρου Μαύρου

Αρχείο Εμποροδικείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

 • OTJ004
 • Αρχείο
 • 1868 - 1912

Βιβλία πρακτικών και αποφάσεων, καταχώρησης διαμαρτυρήσεων γραμματίων και συναλλαγματικών, καταχώρησης πληρεξουσίων, ημερησίων προσόδων, πρωτόκολλα καταθέσεως αγωγών, αλληλογραφίας και κλητεύσεων.

Εμποροδικείο Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

Αρχείο Ενεχυροδανειστηρίου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • ADM254
 • Αρχείο
 • 1994 - 2000

Κατάσταση κίνησης ταμείου, 2000. Καταστάσεις κίνησης αξιών, 1999-2000. Πίνακες πλειστηριασμών, 1995. Αποφάσεις ληξιπρόθεσμων δανείων, 1995. Λογιστικές εκκαθαρίσεις, 1995. Καταστάσεις παραγραφών, 1995. Πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής από και προς Πειραιά,1995 Πρωτόκολλο ενεχυροδανειστηρίου, 1994-1997.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Κατάστημα Ενεχυροδανειστηρίου

Αρχείο Ενεχυροδανειστηρίου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • ADM254
 • Αρχείο
 • 1994 - 2000

Κατάσταση κίνησης ταμείου, 2000. Καταστάσεις κίνησης αξιών, 1999-2000. Πίνακες πλειστηριασμών, 1995. Αποφάσεις ληξιπρόθεσμων δανείων, 1995. Λογιστικές εκκαθαρίσεις, 1995. Καταστάσεις παραγραφών, 1995. Πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής από και προς Πειραιά,1995 Πρωτόκολλο ενεχυροδανειστηρίου, 1994-1997.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Κατάστημα Ενεχυροδανειστηρίου

Αρχείο Επιθεωρητή Στoιχειωδούς Εκπαίδευσης Γεώργιου Γκουρομίxου

 • EDU005
 • Αρχείο
 • 1917 - 1946

Έγγραφα εκπαιδευτικού περιεχομένου που αφορούν στους νομούς Σερβίων, Θεσπρωτίας, Κοζάνης από το αρχείο του επιθεωρητή Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Γεωργίου Γκουρομίχου.

Γεώργιος Γκουρομίχος, Επιθεωρητής Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Αρχείο Επιθεωρητή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Κωνσταντίνου Μπέντα

 • EDU013
 • Αρχείο
 • 1937- 1957

Ατομικά έγγραφα του επιθεωρητή στοιχειώδους εκπαίδευσης Κωνσταντίνου Μπέντα. 12 Πράξεις Ε.Σ.Σ.Ε. Νομού Καστοριάς 1951, έγγραφα υπηρεσιακών μεταβολών, επιστολή μετάθεσης προς Θεσσαλονίκη, αποδοχές και οδοιπορικά, υπόθεσεις Κατίνας Αλεξιάδου και Παναγιώτου Αλευρομαγείρου, βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Γιαννιτσών.

Κωνσταντίνος Μπέντας, Επιθεωρητής Στοιχειωδούς Εκπαίδευσης

Αρχείο Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος

 • ADM242
 • Αρχείο
 • 1905-2003

Έγγραφα που αφορούν θέματα γραμματείας και προσωπικού, μεταλλευτικές έρευνες, ατυχήματα, σχεδιαγράμματα, στατιστικά δελτία και δραστηριότητες των μεταλλείων. Φάκελοι αδειοδότησης μεταλλείων και μεταλλευτικών επιχειρήσεων.

Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος

Αρχείο Επισκοπής Αρδαμερίου

 • REL006
 • Αρχείο
 • 1876 - 1914

Πρακτικά συνεδριάσεων Δημογεροντίας και Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, Πρακτικά και αποφάσεις του Πνευματικού Δικαστηρίου και Εφορίας Σχολών

Επισκοπή Αρδαμερίου

Αρχείο Επισκοπής Νεβροκοπίου

 • REL008
 • Αρχείο
 • 1832 - 1906

Ετήσιοι ισολογισμοί, αλληλογραφία, εκλογή δημογερόντων

Επισκοπή Νεβροκοπίου

Αρχείο Επιχείρησης Χ. Κοντού και Ε. Μοδιάνο

 • BLA018
 • Αρχείο
 • 1890 - 1965

3 κατάστιχα, 21 φάκελοι με τίτλους ιδιοκτησίας, 25 φάκελοι με έγγραφα της αντιπροσωπείας εισαγωγών - εξαγωγών Χ. Κοντού και Ε. Μοδιάνο. Αντικείμενο της επιχείρησης αποτελεί η εισαγωγή και εξαγωγή κυρίως σιδήρου και μεταλλευμάτων από ναυάγια πλοίων, αλλά και διάφορων άλλων προϊόντων. Περιλαμβάνονται 17 φάκελοι και ντοσιέ που περιέχουν αγωγές, μηνύσεις, εμπορική αλληλογραφία, τιμολόγια, φορολογικές υποθέσεις κ.λπ. της επιχείρησης Ερρίκου Μοδιάνο (Henri Modiano) και Χαραλάμπους Κοντού.

Αντιπροσωπείες Εισαγωγών-Εξαγωγών Χ. Κοντός και Ε. Μοδιάνο

Αρχείο Εργατικής Εστίας

 • ADM136
 • Αρχείο
 • 1939

Φάκελος με συγκριτικούς πίνακες, αναλύσεις τιμών, τιμολόγια και καταστάσεις απολογιστικών εργασιών σχετικά με την κατασκευή ορόφου στο κτίριο της Εργατικής Εστίας στη Θεσσαλονίκη.

Εργατική Εστία

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης

 • JUS012
 • Αρχείο
 • 1945 - 1964

6 δικογραφίες 7μελούς και 79 δικογραφίες 5μελούς του Μικτού Ορκωτού Εφετείου (ΜΟΕ) 1951-1982 και 1 δικογραφία του Τριμελούς Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου (ΜΟΔ).

Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης

 • JUS008
 • Αρχείο
 • 1946 - 2009

Δικογραφίες ποινικών υποθέσεων Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Φάκελοι των υποθέσεων Στακτόπουλου - Πολκ, Λαμπράκη, Τσαρουχά, Χασάν Μεχμέτ Ογλού (υπόθεση εμπρησμού Τουρκικού Προξενείου Θεσσαλονίκης). Δικογραφίες του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των και Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, του Τριμελούς Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης [Βουλεύματα]. του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης Εφετείου Κακουργημάτων, των Μικτών Ορκωτών Πρω/κείων Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Κατερίνης, Έδεσσας, Κιλκίς, Σερρών. Καταστάσεις Ενόρκων.

Εφετείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

 • OTJ003
 • Αρχείο
 • 1879 - 1912

Βιβλία πρακτικών, αποφάσεων, σχεδίων αποφάσεων, καταθέσεως αγωγών και καταθέσεως προσφυγών στον Άρειο Πάγο.

Εφετείο Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

Αρχείο Εφορίας Καπνού Καβάλας

 • ADM007
 • Αρχείο
 • 1848 - 1954

1 βιβλίο και διάφορα έγγραφα στη βουλγαρική, γερμανική, ένα ντοσιέ με εφημερίδες, καταστάσεις παραγωγών καπνού, 3 φάκελοι με καπνικά θέματα Καβάλας και Πραβίου (εμπορική αλληλογραφία, έγγραφα επιχείρησης Αφών Παπαστράτου και μερικά οθωμανικά έγγραφα).

Εφορία Καπνού Καβάλας

Αρχείο Εφορίας Καπνού Καβάλας

 • ADM007
 • Αρχείο
 • 1848 - 1954

1 βιβλίο και διάφορα έγγραφα στη βουλγαρική, γερμανική, ένα ντοσιέ με εφημερίδες, καταστάσεις παραγωγών καπνού, 3 φάκελοι με καπνικά θέματα Καβάλας και Πραβίου (εμπορική αλληλογραφία, έγγραφα επιχείρησης Αφών Παπαστράτου και μερικά οθωμανικά έγγραφα).

Εφορία Καπνού Καβάλας

Αρχείο Εφοριών Καπνού Μακεδονίας

 • ADM031
 • Αρχείο
 • 1923 - 1949

Έγγραφα που αφορούν συμφωνητικά και πιστοποιητικά αγοραπωλησιών καπνού ανάμεσα σε παραγωγούς και καπνέμπορους σε χωριά της Δράμας, Σερρών, Καβάλας και Παγγαίου.

Εφορίες Καπνού Μακεδονίας

Αρχείο Ζ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης

 • ADM341
 • Αρχείο
 • 1963 - 2005

Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος 1995 - 2000, Παίγνια 1995 - 2004, Ιδιωτικά συμφωνητικά κέντρων διασκέδασης 1997 - 1999, Δηλώσεις με αναβολή φορολογίας 1960 - 1979, Βιβλία εντολών Τραπέζης της Ελλάδος 1996 - 1998, Βιβλία Σχολικής Επιτροπής Πανοράματος 1990 - 1991.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Ζ' Θεσσαλονίκης

Αρχείο Η' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης

 • ADM311
 • Αρχείο
 • 1994 - 2013

Τμήμα Εσόδων: Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων έτους 1994-1996, Διπλότυπα είσπραξης τύπου Α ΤΑΧΙΣ 2003 και 2005, Ειδοποιήσεις χρεών ετών 2011 - 2013, Στελέχη πιστοποιητικών ενημερότητας και αιτήσεις αυτών ετών 2002 και 2009. Τμήμα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους φορολογούμενους - Γραφείο Κεφαλαίου: Δηλώσεις ΦΜΑ-ΦΑΥ ετών 1997 και 1998.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Η' Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ι.Κ.Α. Πύλης Αξιού

 • ADM076
 • Αρχείο
 • 1962 - 2003

Αρχειακό υλικό από τα τμήματα: Οικοδομοτεχνικών Έργων (φάκελοι 10), Εσόδων (1 φάκελος), Μητρώου (1 κλασέρ), Διοικητικού (29 φάκελοι και 38 βιβλία πρωτοκόλλου), Οικονομικών (2 φάκελοι και 7 καταστάσεις υλικού), Συντάξεων (1 φάκελος), ΕΟΚ-Διεθνών Σχέσεων (3 κλασέρ, 1 μετάφραση και 3 ευρετήρια), Παροχών (8 κλασέρ), Τ.Μ.Υγείας (6 φάκελοι), Υγειονομικής Υπηρεσίας (21 φάκελοι και 2 κλασέρ), Μικροβιολογικών Εργαστηρίων (17 φάκελοι). Μηνιαία κατάσταση εμβολίων ηπατίτιδας. Δηλώσεις ατυχημάτων και σχετικές αποφάσεις, ετών 1990-1994.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων,Τοπικό Υποκατάστημα Πύλης Αξιού

Αρχείο Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης

 • REL007
 • Αρχείο
 • 1792 - 1941

Κώδιξ Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου 1890 (1818-1924) και κατάλογος των κινητών πραγμάτων και ακινήτων κτημάτων του ναού (1886-1917), Βιβλίον εισπρακτέων εσόδων της ενορίας της Αχειροποιήτου Εκκλησίας Θεσ/νίκης (1939-1941), Κατάστιχο εσόδων-εξόδων "του Κοινού της Πολιτείας Θεσ.και το χρέος της Πολ. Θεσ/νίκης" (1792-1797).

Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ι΄ Τμήματος Ασφαλείας, Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης

 • ADM188
 • Αρχείο
 • 1982 - 1987

Έγγραφα με υποθέσεις ιδιωτών. Έγγραφα που αφορούν την πώληση τιμαλφών-κοσμημάτων.

Ελληνική Αστυνομία, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Ασφαλείας, Τμήμα Ασφαλείας Ι΄

Αρχείο ΙΑ΄ Αστυνομικού Τμήματος, Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

 • ADM176
 • Αρχείο
 • 1986 - 2000

Μέτρα τάξης και ασφάλειας σε θρησκευτικές εορτές, αθλητικές εκδηλώσεις, διάφορες τελετές και σε χώρους της πόλης. Έγγραφα σχετικά με: τελετές εγκαινίων, μνημόσυνα πεσόντων υπέρ της πατρίδας.

Αστυνομικό Τμήμα ΙΑ΄ (Θεσσαλονίκη)

Αρχείο ΙΒ΄ Αστυνομικού Τμήματος, Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

 • ADM177
 • Αρχείο
 • 1985 - 2002

Μέτρα τάξης των ετών 1985-1987 και 1989-1990, 1995, με Αριθμούς Γενικών και Ειδικών Φακέλων :767/5, 1003/2, 1003/7. Επικίνδυνες - ετοιμόρροπες οικοδομές, κατεδαφίσεις, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, γενικές οδηγίες, αιτήσεις ιδρυμάτων, διαλέξεις, εκθέσεις, μέτρα ασφαλείας έργων κοινής ωφελείας.

Αστυνομικό Τμήμα ΙΒ΄ (Θεσσαλονίκη)

Αρχείο ΙΓ΄ Αστυνομικού Τμήματος, Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

 • ADM166
 • Αρχείο
 • 1988 - 2001

Έγγραφα με αρ.πρωτ. 1003/7/1423-Ε/9.1.1996 έως 1003/2/1208-Ε/10.12.1996 που αφορούν μέτρα τάξης σε αγώνες ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης. Γενικές διαταγές, εκθέσεις, μέτρα τάξης, παραβάσεις.

Αστυνομικό Τμήμα ΙΓ΄ (Θεσσαλονίκη)

Αρχείο ΙΖ' Αστυνομικού Τμήματος, Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

 • ADM227
 • Αρχείο
 • 1985 - 2004

Έγγραφα με μέτρα τάξης, αιτήματα, προβολή - άδειες κινηματογραφικών ταινιών, οικοδομές, ενίσχυση υπηρεσιών, μέτρα ασφαλείας, συγκεντρώσεις, απεργίες , καταγγελίες, ΔΕΘ, κ.ά.

Αστυνομικό Τμήμα ΙΖ΄,Θεσσαλονίκης

Αρχείο ΙΗ΄ Αστυνομικού Τμήματος, Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης

 • ADM167
 • Αρχείο
 • 1985 - 1996

Επιδόσεις δικογράφων/διοικητικές κυρώσεις. Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, κέντρων αναψυχής και διασκέδασης. Λειτουργία λαϊκών αγορών, μικροπωλητές, πλανόδιοι. Αγορανομικοί έλεγχοι. Μέτρα καθαριότητας πόλης. Μέτρα για αδέσποτα και για κτηνοτροφικές μονάδες. Μέτρα τάξης σε αθλητικούς χώρους.

Αστυνομικό Τμήμα ΙΗ΄ (Θεσσαλονίκη)

Αρχείο Ιατρείου ΕΟΠΥΥ Κουφαλίων

 • ADM293
 • Αρχείο
 • 2001 - 2012

28 βιβλία Μητρώου Ασθενών.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Πύλης Αξιού, Τοπικό Ιατρείο Κουφαλίων, Ιατρείο Κουφαλίων

Αρχείο Ιατρείου ΕΟΠΥΥ Σίνδου

 • ADM294
 • Αρχείο
 • 2003 - 2007

20 Βιβλία Ασθενών Σταθμού Πρώτων Βοηθειών.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Πύλης Αξιού, Τοπικό Ιατρείο Σίνδου, Πύλης Αξιού, Ιατρείο Σίνδου

Αρχείο Ιατρείου ΕΟΠΥΥ Συκεών

 • ADM276
 • Αρχείο
 • 2007 - 2013

Στελέχη συνταγολογίων και εξετάσεων. Αποφάσεις- κοινοποιήσεις- κανονισμοί από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Διοίκηση και ΝΜΥ) και από ΕΟΠΥΥ. Στατιστικές μηνιαίες, τρίμηνες, εξάμηνες. Βιβλίο πρωτοκόλλου αποφάσεων της Διοίκησης. Βιβλία στατιστικής ιατρών. Βιβλία κίνησης ασθενών, ημερήσιες καταστάσεις ασθενών και ημερήσια φύλλα ραντεβού. Φάκελος με επιτροπές ιατρών. Βιβλίο εξερχομένων εγγράφων. Βιβλία παρουσίας προσωπικού.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας Θεσσαλονίκης, Ιατρείο Συκεών

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Αγ. Δημητρίου

 • ADM128
 • Αρχείο
 • 1987 - 1997

Βιβλίο στατιστικής 1994. Βιβλίο Επιτροπής οφθαλμιάτρων 1996, βιβλίο Γερμανικού φορέα 1996, βιβλίο και καταστάσεις υψηλού κόστους 1996, αντίγραφα στελέχη υψηλού κόστους 1996, στατιστικές γιατρών και οδοντιάτρων 1997, αντίγραφα συνταγολογίων 1995.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Αγ. Δημητρίου

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Ανάληψης

 • ADM123
 • Αρχείο
 • 1987 - 1994
 1. Βιβλίο πρωτοκόλλου,1987-1991. Μπλοκ ανικανοτήτων.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Ανάληψης

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Αποστόλου Παύλου

 • ADM150
 • Αρχείο
 • 1986 - 2012

Πέντε βιβλία και ένας φάκελος με προγράμματα αδελφών 1986-1996. Βιβλία στατιστικής, Βιβλίο πρωτοκόλλου, Βιβλίο μητρώου προσωπικού 1992-2012.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Αποστόλου Παύλου

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Αρετσούς

 • ADM118
 • Αρχείο
 • 1988 - 2002

Λουτροθεραπείες έτους 1991. Δελτία κατασκηνώσεων 1989-1991. Μηνιαία στατιστικά στοιχεία ανικανότητας 1988-1991. Μηνιαία στατιστικά στοιχεία οδοντιατρικής περίθαλψης 1988-1991. Βιβλία κατ' οίκον περίθαλψης, παρουσίας προσωπικού, ημερήσιας στατιστικής, εξαγωγών, πρωτοκόλλου. Ευρετήριο αδειών προσωπικού. Προγράμματα αδελφών, στατιστικές τριμήνων, μηνιαία στατιστική Παροχής Υπηρεσιών, εισιτηρίων, υπηρετούντων ιατρών, τριμηνιαία στατιστική χειρουργικών επεμβάσεων, υπηρεσιακές μεταβολές Υγειονομικού προσωπικού, διαταγές για συνέδρια, ονομαστικές καταστάσεις απεργούντων ιατρών, βιβλίο παράδοσης συνταγών, βιβλίο ραντεβού για ΑΥΕ, ευρετήριο πληροφοριών. 2 φάκελοι συνέδρια και άλλες διαταγές για το υγειονομικό προσωπικό 1995-1996. Βιβλίο Πρωτοκόλλου 1988-1998. Βιβλίο στατιστικής ιατρών καθ' ημέρα 1995-1998. 6 φάκελοι φυσιοθεραπείας και στατιστικής, βιβλία κίνησης ασθενών και 9 μπλοκ οδοντιατρικής στατιστικής. Βιβλία επισκέψεων ανοικτής περίθαλψης, ετών 2001-2002.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Αρετσούς

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Ασβεστοχωρίου

 • ADM109
 • Αρχείο
 • 1975 - 2001

Στατιστικά μηνός, τριμήνου, εξαμήνου 1985. Πρωτόκολλο ιματισμού 1987-1991. Βιβλίο οδοντιατρικών εξαγωγών 1975-1990. 2 συνταγολόγια ειδικών φαρμάκων 1989-1990. 1 φάκελος Στατιστική μηνός 1992. 1 φάκελος Στατιστική τριμήνου 1987-1992. 1 φάκελος Στατιστική εξαμήνου 1987-1992. Βιβλία κίνησης ιατρών, 1998-2000. Βιβλίο στατιστικής, 1985-1997. Βιβλία οδοντιατρικών εργασιών, 1994-1997. Βιβλία πρωτοκόλλου, 1977-1994. Στατιστικές μηνός, τριμήνου, εξαμήνου, 1999-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Ασβεστοχωρίου

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Βότση

 • ADM237
 • Αρχείο
 • 2001 - 2005

Βιβλία επισκέψεων ανοικτής περίθαλψης, ετών 2001-2002. Βιβλία ασθενών.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Βότση

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Βότση

 • ADM237
 • Αρχείο
 • 2001 - 2005

Βιβλία επισκέψεων ανοικτής περίθαλψης, ετών 2001-2002. Βιβλία ασθενών.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Βότση

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Ευόσμου

 • ADM182
 • Αρχείο
 • 1988 - 2002

6 βιβλία αναγραφής συνταγολογίων 1988-1997. 3 βιβλία αναγραφής ιματισμού 1988-1997. 5 βιβλία παρουσίας προσωπικού 1988-1997. 3 βιβλία πρόσθετης οδοντ/κης περίθαλψης 1988-1997. 7 βιβλία οδοντ/κων τμημάτων και εξαγωγών οδόντων 1988-1997. Βιβλίο κίνησης ασθενών,1998-1999. Βιβλίο στατιστικής, 1997-1999. Βιβλίο έκτακτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 1995-2001. Βιβλίο οδοντιατρικών τμημάτων, 1999-2001, Βιβλία Επισκέψεων Ανοικτής Περίθαλψης.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Ευόσμου

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Ηλιούπολης

 • ADM184
 • Αρχείο
 • 1986 - 1996

Βιβλίο εξαγωγών οδόντων 1986-1996. Βιβλίο οδοντιατρικής περίθαλψης 1986-1996.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Ηλιούπολης

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Καλαμαριάς

 • ADM121
 • Αρχείο
 • 1975 - 2005

80 στελέχη συνταγολογίων ειδικών φαρμάκων. Στατιστικές καταστάσεις. Βιβλία παρουσίας προσωπικού. Βιβλία αλληλογραφίας. Στατιστική οδοντιατρική. Ημερολογιακή Κατάσταση υπερωριακής απασχόλησης. Ημερολογιακή Κατάσταση ασθενών από οδοντίατρο. Κατάσταση παιδιατρικών τμημάτων. Στατιστικά δελτία οφθαλμικών νόσων. Καταστάσεις κατασκηνώσεων. Τετράδιο ιματισμού. Βιβλία: λοιμωδών νόσων, εμβολίων ηπατίτιδας - τετάνου, προγαμιαίων πιστοποιητικών, εθνικό συνταγολόγιο (συμπλήρωμα). Βιβλία επισκέψεων κατ' οίκον, ανοικτής περίθαλψης, εξετάσεων υψηλού κόστους, χρέωσης συνταγών, εισαγωγών σε νοσοκομεία και κλινικές, εξερχομέων εγγράφων. Βιβλία εξαγωγής οδόντων, στατιστικά ημέρας.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Καλαμαριάς

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Μετεώρων

 • ADM108
 • Αρχείο
 • 1967 - 2001

Βιβλία ελέγχου φαρμακευτικής περίθαλψης 1980, 1984, 1988. Βιβλία στατιστικής 1967-1980, 1989-1991, 1992-1994, 1996-2001. Βιβλία κίνησης ασθενών 1997 -2000. Βιβλίο συνταγολογίων 2000. Βιβλίο επαναλαμβανόμενων συνταγών 2000. Βιβλίο παρουσιών 1990-1993. 2 φάκελοι φαρμακευτικού υλικού 1977-1984, 1 φάκελος κατασκηνώσεων 1987-1991. Στατιστικά στοιχεία οδοντοτεχνικής περίθαλψης 1991-1992, 1990-1994, βιβλία στατιστικής οδοντιάτρων 1992, 1993-1996. Στατιστικά μηνός, τριμήνου, εξαμήνου 1979-1994. Στατιστική εμβολίων, 2000-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Μετεώρων

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Νεαπόλεως

 • ADM105
 • Αρχείο
 • 1985 - 1992

Βιβλία επισκέψεων κατ' οίκον 1985-1991, παράδοσης ιματισμού 1991, στατιστικής οδοντιατρικής περιθάλψεως 1991-92, στατιστικής 1990-1992, παρακλινικών εξετάσεων 1992, εξαγωγής οδόντων 1990. 140 μπλοκ ανικανοτήτων 1990. 1 φάκελος υπερωριών Διευθυντού 1990-1991. Στατιστική Ιατρείου μηνός, τριμήνου, εξαμήνου 1992.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Νεαπόλεως

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Περαίας

 • ADM209
 • Αρχείο
 • 1999 - 2002

4 φάκελοι στατιστικών Οδοντιάτρων, 2 φάκελοι φυσικοθεραπειών, 22 βιβλία κίνησης ασθενών, Βιβλίο ημερήσιας στατιστικής ιατρών και 9 μπλοκ στατιστικής οδοντιατρικής περίθαλψης 1999-2000. Βιβλία ασθενών, ετών 2001-2002.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Περαίας

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Πολίχνης

 • ADM107
 • Αρχείο
 • 1971 - 1992, 2000

19 βιβλία 1971-1992. 8 πρωτόκολλα παραδοθέντος ιματισμού 1985-1992. Βιβλίο επίσκεψης ασθενών 2000.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Πολίχνης

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Πύλης Αξιού

 • ADM180
 • Αρχείο
 • 1983 - 2003

5 βιβλία απογραφής υλικού χρήσης ετών 1985-1990. Μηνιαία στατιστική υψηλού κόστους, 2000. Μηνιαία στατιστική φυσιοθεραπειών, 1999. Μηνιαία οδοντ/κή στατιστική, 1991. Βιβλίο κατ'οίκον περίθαλψης, 1998-1999. Βιβλίο παρουσίας ιατρών, 1999-2000. Βιβλίο συνταγών φαρμάκων, 1993-1999. Στατιστική τριμήνων ιατρών. Βιβλία Επαναλαμβανομένων Συνταγών, Στατιστικής Ιατρείου Σίνδου, Μικροβιολογικών εξετάσεων και δελτία Στατιστικών εξετάσεων. Βιβλία κίνησης ασθενών,1998-2003. Στατιστική, 1983-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Πύλης Αξιού

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Ροδοχωρίου

 • ADM236
 • Αρχείο
 • 2000 - 2003

Συνταγολόγια ειδικών φαρμάκων, 2000-2003. Εξετάσεις υψηλού κόστους, 2000-2003.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Ροδοχωρίου

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Ροδοχωρίου

 • ADM236
 • Αρχείο
 • 2000 - 2003

Συνταγολόγια ειδικών φαρμάκων, 2000-2003. Εξετάσεις υψηλού κόστους, 2000-2003.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Ροδοχωρίου

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Σταυρούπολης και Ν. Ευκαρπίας

 • ADM106
 • Αρχείο
 • 1987 - 2001

Συνταγολόγια Ειδικών Φαρμάκων 1989-1991. 1 βιβλίο στατιστικής ετών 1990-93. Βιβλία κίνησης ασθενών, 1997. Βιβλία επισκέψεων ασθενών, 1999-2001.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Σταυρούπολης και Ν. Ευκαρπίας

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Τριανδρίας

 • ADM146
 • Αρχείο
 • 1992 - 1994

Συνταγολόγια και στατιστικά δελτία

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Τριανδρίας

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Φοίνικα

 • ADM122
 • Αρχείο
 • 1966 - 1996

Βιβλίο στατιστικής, 1985-1993. Βιβλίο πρωτοκόλλου, 1966-1989. Φάκελοι ετήσιας στατιστικής κίνησης, 1977-1980. Φάκελος μηνιαίας στατιστικής, 1987-1989. Φάκελος οδοντιατρικής στατιστικής, 1986-1993. Μηνιαία στατιστική, προγράμματα αδελφών. Βιβλίο κατ' οίκον επισκέψεων, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Φοίνικα

Αρχείο Ιατρείου Ι.Κ.Α. Χαριλάου

 • ADM124
 • Αρχείο
 • 1976 - 1993

Βιβλίο έκτακτης δαπάνης, 1984-1991. Βιβλίο στατιστικής, 1979-1989. Βιβλίο πρωτοκόλλου, 1984-1990. 2 φάκελοι στατιστικής οφθαλμολογικής, 1985-1987, 1988-1992.2 φάκελοι στατιστικής παιδιατρικής, 1985-1987, 1988-1992. 2 φάκελοι στατιστικής οδοντιατρικής, 1985-1987, 1988-1991. Βιβλίο επισκέψεων κατ' οίκον, 1985-1986. Βιβλίο λουτροθεραπείας, 1989. Βιβλίο λογοδοσίας, 1983-1984. Βιβλίο παρουσίας γιατρών. Στατιστική γιατρών και ανικανότητας. Φάκελος ονομαστικής κατάστασης προσωπικού. Βιβλίο παρουσίας προσωπικού. Ευρετήριο γιατρών. Βιβλία: συνταγολογίων, παράδοσης εγγράφων, στατιστικής, μεταβολών προσωπικού.

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Ιατρείο Χαριλάου

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Αδριανουπόλεως

 • REL003
 • Αρχείο
 • 1838 - 1944

Αλληλογραφία, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Δημογεροντίας, του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, του Πνευματικού Δικαστηρίου και της Εκπαιδευτικής Εφορίας, Βιβλία Ταμείου και Καθολικά της Μητρόπολης και της Δημογεροντίας, κατάστιχα του Κοινοτικού Κηροποιείου.

Ιερά Μητρόπολη Αδριανουπόλεως

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

 • REL004
 • Αρχείο
 • 1879 - 1914

Πρακτικά και αποφάσεις των συνεδριάσεων Δημογεροντίας, του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, του Πνευματικού Δικαστηρίου και του Ιερατικού Συμβουλίου, συμβολαιογραφικές πράξεις, αλληλογραφία, συμφωνητικά, διαζύγια και συμβολαιογραφικές πράξεις.

Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Μετρών και Αθύρων

 • REL002
 • Αρχείο
 • 1862 - 1945

Κατάστιχα λογαριασμών, Πρακτικά της Δημογεροντίας, του Μικτού Επαρχιακού Συμβουλίου και του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, δύο τόμοι με φύλλα της εφημερίδας «Κλειώ» (1861-1869).

Ιερά Μητρόπολη Μετρών και Αθύρων

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγωνείας

 • REL001
 • Αρχείο
 • 1875 - 1922

Πρωτόκολλα, Πρακτικά συνεδριάσεων του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου και της Γενικής Συνέλευσης των πολιτών, αλληλογραφία, μαθητολόγια και έλεγχοι του ελληνικού Γυμνασίου και της Μουσικείου Σχολής Μοναστηρίου.

Ιερά Μητρόπολη Πελαγωνείας

Αρχείο Ιεροδικείου Αβρέτ Χισάρ [Κιλκίς] (Οθωμ.)

 • OJC002
 • Αρχείο
 • 27 Μαΐου 1815 (17 Cemaziyelahrir 1230) - 11 Νοεμβρίου 1912 (30 Ζιλκάντε 1330)

Ιεροδικαστικές αποφάσεις, καταχωρήσεις φιρμανίων, διαταγών βερατίων, κατανομές φόρων, καταγραφές κληρονομιών, ισολογισμοί βακουφίων, ορφανικό ταμείο, βιβλίο μαρτύρων, πρωτόκολλο καταθέσεων αγωγών και περιλήψεως αποφάσεων.

Ιεροδικείο Αβρέτ-Χισάρ [Κιλκίς]

Αρχείο Ιεροδικείου Βέροιας (Οθωμ.)

 • OJC005
 • Αρχείο
 • 1602 - 1882 (έτος Εγίρας 1011 - 1308)

Ιεροδικαστικές αποφάσεις, φιρμάνια, διαταγές, φορολογικές κατανομές.

Ιεροδικείο Βέροιας

Αρχείο Ιεροδικείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

 • OJC001.
 • Αρχείο
 • 1694 - 1912

Ιεροδικαστικές αποφάσεις, καταχωρήσεις φιρμανίων, διαταγών βερατίων, κατανομές φόρων, καταγραφές κληρονομιών, ισολογισμοί βακουφίων.

Ιεροδικείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Ιεροδικείου Κασσάνδρας (Οθωμ.)

 • OJC004
 • Αρχείο
 • 1870 - 1912

Ιεροδικαστικές αποφάσεις, φιρμάνια, διαταγές, φορολογικές κατανομές.

Ιεροδικείο Κασσάνδρας Χαλκιδικής (Οθωμ.)

Αρχείο Ιωάννη Σταθάκη

 • COL005
 • Αρχείο
 • 1889 - 1982

230 φάκελοι με υποθέσεις του δικηγορικού γραφείου Ιωάννη Σταθάκη, ιδιωτική και επαγγελματική του αλληλογραφία, πολιτικά κείμενα. 1 φάκελος με ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου 1958 και των δημαρχιακών του 1959.

Σταθάκης, Ιωάννης,

Αρχείο Ιωάννη Σταθάκη

 • COL005
 • Αρχείο
 • 1889 - 1982

230 φάκελοι με υποθέσεις του δικηγορικού γραφείου Ιωάννη Σταθάκη, ιδιωτική και επαγγελματική του αλληλογραφία, πολιτικά κείμενα. 1 φάκελος με ψηφοδέλτια των βουλευτικών εκλογών του Απριλίου 1958 και των δημαρχιακών του 1959.

Σταθάκης, Ιωάννης,

Αρχείο ΚΕ.Τ.Ε.Κ. Κατερίνης

 • ADM116
 • Αρχείο
 • 1990 - 1997

4 φάκελοι προσωπικού. 2 φάκελοι εκπαίδευσης. 1 φάκελος γραμματείας διοικητή. 1 φάκελος μεταβολών προσωπικού. 1 φάκελος προγράμματα προσωπικού.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κατερίνης

Αρχείο ΚΕ.Τ.Ε.Κ. Ωραιόκαστρου

 • ADM067
 • Αρχείο
 • 1968 - 2004

Φάκελοι μαθητών. Αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών 1985-1994. Πιστοποιητικά σπουδών 1992 και 1993. Εγκύκλιοι-διαταγές διοίκησης. Γενικό Αρχείο. Αιτήσεις τμημάτων εκπαίδευσης. Βεβαιώσεις φοίτησης εκπαιδευομένων. Δικαιολογητικά μαθητείας. Στατιστικά στοιχεία εκπαίδευσης τμημάτων. Φάκελοι πρακτικών. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης επιχειρήσεων. Θέματα σπουδαστών και τμημάτων Σχολών. Αναλυτικά προγράμματα. Διοικητικά θέματα. Πρακτική άσκηση φοιτητών. Εκθέσεις ΟΑΕΔ. Ποινές. Σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα. Κοινοτικό πρόγραμμα επισκέψεων, τοποθέτηση προϊσταμένων τομέων μαθητείας του ΟΑΕΔ,1994. Σχετικά με ένταξη των σχολών Μαθητείας στα Εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δίκτυα, Ενημέρωση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Χορήγηση διδακτικών βιβλίων, 1997. Μαθητικές εκλογές, εξεύρεση νέων ειδικοτήτων, 1995. Βιβλία παρουσίας τακτικού και ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού (αναγράφεται ειδικότητα, ώρες σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, εκπαιδευτικός, υπογραφές). Βιβλία διεκπεραίωσης, αλληλογραφίας και πρωτοκόλλου.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ωραιόκαστρου

Αρχείο ΚΕ.Τ.ΕΚ. Ο.Α.Ε.Δ. Θεσσαλονίκης

 • ADM057
 • Αρχείο
 • 1989

Φάκελος του Τμήματος Γραμματείας: Διοικητικά έγγραφα, Ένωση Κομμωτών.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Κέντρο Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Θεσσαλονίκης

Αρχείο ΚΤΕΟ Ν. Χαλκιδικής

 • ADM082
 • Αρχείο
 • 1986 - 1994

Πληροφορίες σχετικά με λειτουργία ΚΤΕΟ, μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορά εισπράξεων ΚΤΕΟ, κτιριακά προβλήματα, υπαλληλικά θέματα. 2.500 Δελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων διαφόρων κατηγοριών.

ΚΤΕΟ Ν. Χαλκιδικής

Αρχείο Κε.Πε.Π. "Άγ. Δημήτριος" Θεσσαλονίκης

 • ADM060
 • Αρχείο
 • 1956 - 2002

Φάκελοι σχετικά με προϋπολογισμούς, προγράμματα εργασίας, τροφοδοσία, διαμόρφωση του κτηρίου, απολογισμούς, συνταγολόγια, ευχαριστίες για δωρεές, υπαλληλικά θέματα, βιβλία συσσιτούντων. Βιβλίο περιθαλπομένων. Φάκελοι με υποθέσεις του Σωματείου εργαζομένων στο ΚΕ.ΠΕ.Π, έγγραφα σχετικά με τις κατασκηνώσεις, τις απεργίες του προσωπικού, το κτήριο του ιδρύματος, αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού, διορισμοί, αμοιβές και επιδόματα προσωπικού, ειδική αγωγή τροφίμων, σεμινάρια, αλληλογραφία, προμήθειες παιχνιδιών, επιμόρφωση υπαλλήλων, δωρεές, υπηρεσιακά συμβούλια. Έγγραφα σχετικά με τη δραστηριότητα του ιδρύματος, με ατομικούς φακέλους ασθενών, με την περίθαλψή τους, με απογραφές ασθενών, με καταβολή νοσηλείων. 2 βιβλία φαρμάκων. 2 πρωτόκολλα εξαγωγής φαρμάκων και 1 παραλαβής. 1 βιβλίο παραγγελίας φαρμάκων. 12 βιβλία σχετικά με προσωπικό και τρόφιμα. Έγγραφα σχετικά με διαγωνισμούς προμηθειών, με δημοσιεύσεις, με καθαριότητα κτηρίου. 9 φάκελοι σχετικά με προμήθειες τροφίμων, με μισθούς υπαλλήλων, 28 φάκελοι με θέματα προσωπικού, αλληλογραφία, έγγραφα συλλόγου γονέων, φίλων Σωματείου ΚΕ.ΠΕ.Π, άδειες υπαλλήλων, επιμορφωτικά προγράμματα, ιατρική κάλυψη περιθαλπομένων, αιτήσεις προσλήψεων, εκπροσώπηση του ιδρύματος, προμήθειες, θεραπευτικο-κοινωνικά προγράμματα και καταγγελίες (Γ.Βασιλειάδη). Φάκελοι με χρηματικά εντάλματα των ετών1985,1988 καθώς και απολογιστικά έτους 1984. Φάκελοι με στοιχεία αποβιωσάντων, αιτήσεις για διαχείριση περιουσίας περιθαλπομένων καθώς και με στοιχεία ασθενών που μεταφέρθηκαν σε άλλα ιδρύματα ή νοσοκομεία. 11 βιβλία, 11 κλασέρ, 63 μπλοκ και λυτά έγγραφα που αφορούν πρωτόκολλα εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και αναλωσίμων, ισοζύγια αυτών καθώς επίσης σχετικά με τον έλεγχο της αποθήκης τροφίμων, παραγγελίες, χορηγητές και θερινά προγράμματα.

Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕΠΕΠ) "Άγ. Δημήτριος" Θεσσαλονίκης

Αρχείο Κεντρικής Κτηματολογικής Υπηρεσίας (Οθωμ.)

 • ORL001
 • Αρχείο
 • 1830 - 1912

Στελέχη διπλοτύπων προσωρινών πιστοποιητικών μεταβιβάσεως βακουφικών γαιών που αφορούν τις διοικητικές περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς και Βέροιας.

Κεντρική Κτηματολογική Υπηρεσία (Οθωμ.)

Αρχείο Κεντρικής Κτηματολογικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

 • OCD001
 • Αρχείο
 • 1871 - 1908

Βιβλία καταγραφής κτημάτων, μεταβιβάσεων, υποθηκών, κατασχέσεων, αποδεικτικών κυριότητος καζά Θεσσαλονίκης, αδειών ανέγερσης και επισκευής οικιών της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Κεντρική Κτηματολογική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

Αρχείο Κεντρικού Δασαρχείου Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

 • OTA005
 • Αρχείο
 • 1893 - 1912

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας με διάφορα Δασαρχεία, βιβλία εσόδων από μεταλλεία και δάση, μισθολόγια υπαλλήλων, εγκύκλιοι του Υπουργείου Μεταλλείων και Δασών.

Κεντρικό Δασαρχείο Θεσσαλονίκης (Οθωμ.)

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

 • ADM068
 • Αρχείο
 • 1968 - 2016

Αρχειακό υλικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και των γραφείων που υπάγονται σε αυτό, του Π.Ο.Ν.Θ., των Λιμενικών Τμημάτων Ν. Μουδανιών και Κατερίνης: Βιβλία καυσίμων. Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής πλωτού σκάφους και περιπολικών, πιστοποιητικά επιθεώρησης πνευστής σωστικής σχεδίας, πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής τηλεπ/κού υλικού 1974-1982. Φάκελοι αλληλογραφίας και αποστολής Επιδοτηρίων Λιμενικών Αρχών 1990-1991. Φάκελοι άδειας Οστρακαλιείας. Μέτρα τάξης κατά την απο-επιβίβαση επιβατών και οχημάτων στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία 1990-1992. Φάκελος εσωτερικής αλληλογραφίας Τμήματος Γραμματείας με ΛΑ/Δικαστικό 1990-1995. Φάκελος ΛΑ/Δικαστικού: διαβιβαστικά αποφάσεων και κλήσεων σε λιμενικές και αστυνομικές Αρχές 1992-1993. Διοικητικά θέματα, 1986-1992, ρύπανση θάλασσας 1980-1996, φάκελος Νηολογίων 1996. Πίνακες διαφόρων δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης 1994. Από το Α΄ Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας: 1 φάκελος Γαλάζιες σημαίες της Ευρώπης 1997. Από Β΄ Λ/Τ Ν.Μουδανιών: 1 φάκελος Παράνομη αλιεία-άδειες αμμοληψίας- αλληλογραφία με Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 1995-1997. 3 φάκελοι αδειών πετρέλευσης πλοίων 1996-1997. 11 φάκελοι αδειών σκαφών, γρι-γρι, κ.λπ. Από το Γ΄ Λ/Τ Κατερίνης: 1 Βιβλίο καταγγελιών για παράνομη αλιεία 1992-94. 8 φάκελοι ποικίλων θεμάτων. Από το Δ΄ Λ/Τ Ν. Μαρμαρά: 1 φάκελος κίνησης Θ/Γ σκαφών 1991-1994. Ατυχήματα πλοίων 1986. Από το Λ/Σ Πλαταμώνα: 1 φάκελος ποικίλων θεμάτων 1986-1994. Από Οίκο Ναύτου 1 φάκελος Υγειονομικών. Γραφείο Γενικής Αστυνομίας: α) Αιτήσεις-εγκρίσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων 1988. β) Βιβλίο καταγγελιών παράνομης αλιείας 1985-1989. γ) Άδειες ανέλκυσης-καθέλκυσης 1995-1999. δ) Άδειες πετρέλευσης 1996, 1999. Γραφείο Μικρών Σκαφών: Αιτήσεις έκδοσης-ανανέωσης ατομικών αδειών αλιείας (ερασιτεχνικές/επαγγελματικές) 2000. Τμήμα Ναυτολογίας: Ναυτικοί που έτυχαν προστασίας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος. Σημειώματα ΓΕΝΕ των προς ναυτολόγηση ναυτικών έως και 1999. Τμήμα ΛΑ/ΓΓΑ: σχετικά με άδειες καταδυτικών εργασιών, εκδηλώσεις στους χώρους λιμανιού, λειτουργία πλωτών αναψυκτηρίων, άδειες ναυτικών πρακτόρων κ.λπ. Έγραφα του ΠΟΝ Θεσσαλονίκης. Εγκρίσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων ειδών 2000-2001. Φάκελος φορτοεκφόρτωσης φορτίου χύμα πετρελαίου-αερίων σε δεξαμενόπλοια 2001. Φάκελοι του Γραφείου Ασφάλειας με Βεβαιώσεις Ναυτολόγησης-Απόλυσης αλλοδαπών ναυτικών 2001-2003. Φάκελος του Γραφείου Επιστασίας. Φάκελοι του Γρ. Ναυτολογίας (κύρωση συλλογικής σύμβασης εργασίας για πλόες στον Περσο-αραβικό Κόλπο, 1990. Φάκελος Υγειονομικού Ελέγχου αλιευμάτων 2001. Αγγελίες – Κ/Π – Α/Π πλοίων σημαίας εξωτερικού και εσωτερικού 2015. Βεβαιώσεις ναυτολόγησης και απόλυσης αλλοδαπών ναυτικών 2015. Αγγελίες – Κ/Π – Α/Π Κ/Ζ 2012. Καταχωρήσεις σημάτων SCHENGEN-SIRENE 2012. Έντυπα πληροφοριακών στοιχείων για είδος φορτοεκφορτωθέντων πετρελαιοειδών φορτίων έτους 2013.Υπηρεσιακά σημειώματα ελεγχθέντων πλοίων ετών 2013-2014. Φύλλα εκθέσεων επιθεωρήσεων MARPOL ετών 2013-2014. Έγγραφα του ΚΛΘ/Β’ Λ/Τ Ν. Μουδανιών και του Κ.Λ.Θ./Δ’ Λ/Τα Πλαταμώνα.

Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, Κεντρικό

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας

 • ADM043
 • Αρχείο
 • 1964 - 1978

Πίνακες κίνησης πλοίων - Στατιστικοί πίνακες κίνησης επιβατών και οχημάτων - Σκάφη τοπικών συγκοινωνιών - Ναυτεργατικές διαφορές - Πίνακες εισφορών από ναυτολόγια κ.ά. Περιέχει επίσης υλικό από Λ/Σ Ελευθερών, Κεραμωτής, Πρίνου και Θάσου.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας

Αρχείο Κεντρικού Πολυϊατρείου 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης

 • ADM324
 • Αρχείο
 • 2008 - 2012

Στατιστική εμβολίων. Στατιστική εμβολίων HPV. Συμβεβλημένες κλινικές. Στατιστική υψηλού κόστους. Στατιστική κίνηση εξόδων. Στατιστική οφθαλμικών νόσων. Στατιστική λοιμωδών νόσων. Καταστάσεις συμβεβλημένων νοσοκομείων.

Υπουργείο Υγείας, 3η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, ΠΕΔΥ Μονάδα Υγείας Θεσσαλονίκης

Αρχείο Κεντρικού Ταχυδρομικού Γραφείου Θεσσαλονίκης

 • ADM100
 • Αρχείο
 • 1984 - 1991

2 φάκελοι εγκυκλίων 1984,1986. 2 φάκελοι εγγράφων προσωπικού ΕΛΤΑ 1990-91. 6 Πρωτόκολλα 1989-91. 1 φάκελος φιλοτελικών εγκυκλίων. 1 φάκελος εγκυκλίων δεμάτων. Βιβλία εγγραφής αντικειμένων ειδικής καταχώρισης (καταστήματα Ιπποδρομίου, Μητροπόλεως και Αγοράς).

Κεντρικό Ταχυδρομικό Γραφείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Κοινότητας Αγ. Παύλου (Ν. Θεσσαλονίκης)

 • MUN001
 • Αρχείο
 • 1934 - 1950

Διοικητικά όρια κοινότητας, συνοικισμοί, γενική απογραφή, δημόσια υγεία, εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά, οικονομικά.

Κοινότητα Αγ. Παύλου (Ν. Θεσσαλονίκης)

Αρχείο Κοινότητας Αμπελοκήπων Ν. Θεσσαλονίκης

 • MUN005
 • Αρχείο
 • 1946 - 1985

Αιτήσεις πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης και κατάλογοι ανδρών και γυναικών των ενοριών του Δήμου.

Κοινότητα Αμπελοκήπων (Ν. Θεσσαλονίκης)

Αρχείο Κοινότητας Κρήνης Ν. Χαλκιδικής

 • MUN003
 • Αρχείο
 • 1969 - 1984

Έγγραφα που αφορούν τη Διοίκηση, το μόνιμο προσωπικό, τα οικονομικά-λογιστικά, την εσωτερική λειτουργία, τη γεωργία, κτηνοτροφία και υλοτομία.

Κοινότητα Κρήνης (Ν. Χαλκιδικής)

Αρχείο Κοινότητας Νεοκαισάρειας Ν. Πιερίας

 • MUN004
 • Αρχείο
 • 1955 - 1980

Αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών, εκλογικά, στρατιωτικά, ύδρευση, φωτισμός καθαριότητα.

Κοινότητα Νεοκαισάρειας (Ν. Πιερίας)

Αποτελέσματα 201 έως 300 από 726