Εμφανίζει 168 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Πιερία (Νομός)
Σύνθετη Αναζήτηση
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας

 • ADM001
 • Αρχείο
 • 1862 - 1937

Καταγραφές δημόσιων αρχών, πληθυσμού, προσφύγων, μεταναστών, πόλεων και χωριών των υποδιοικήσεων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Καρατζόβας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Λαγκαδά, Κατερίνης, Βέροιας, Δράμας, Κιλκίς. Θέματα δημόσιας τάξης, υγείας, αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, στατιστικές. εκπαιδευτικά, πρόσφυγες, μετανάστες, αλληλογραφία με συμμαχικές αρχές Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ζητήματα Αγίου Όρους, ιδρύσεις σωματείων και λειτουργία ιδρυμάτων.

Γενική Διοίκηση Μακεδονίας

Αρχείο Υπηρεσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) Νομού Πιερίας

 • ADM063
 • Αρχείο
 • 1970 - 1993

Φάκελλος μηνιαίων στατιστικών πινάκων παροχών ανεργίας ετών 1983-1986. Βεβαιώσεις εργοδοτών για συμβάσεις ορισμένου χρόνου/έργου 1987. Καταγγελίες σύμβασης εργασίας 1987. Φάκελλοι παλιννόστησης. Αναστολές/διακοπές επιδόματος. Αιτήσεις εργοδοτών. Φάκελοι επιδομάτων Τ.Ε.Ι. Φάκελοι ανεργίας. Φάκελοι Ε.Σ.Π.Α. Φάκελοι πολιτικών προσφύγων. Φάκελοι ΔΛΟΕΜ. Διοικητικά έγγραφα. Ατήσεις ζήτησης μισθωτών. Ατομικοί φάκελοι στράτευσης. Φάκελος έκτακτων επιδοτήσεων. Φάκελοι ειδικού βηθήματος.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Υπηρεσία Ν. Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) Νομαρχίας Πιερίας.

 • ADM064
 • Αρχείο
 • 1967 - 1990

Φάκελοι έκδοσης Χ.Ε. Δημοσίων Επενδύσεων, βιβλία Πρωτοκόλλου. Αλληλογραφία δημοσίων επενδύσεων. Χρηματικά εντάλματα κύριου και δευτερεύοντος διατάκτη. Προϋπολογισμοί. Αποφάσεις ανάληψης δαπανών. Επιτροπικά εντάλματα. Αποστολή Χ.Ε. στα Δημόσια Ταμεία. Αποφάσεις για περιφερειακά προγράμματα. Καταστάσεις δαπανών στα υπουργεία. Ημερολόγια Χ.Ε. Βιβλία εγκρίσεων και εντολών πληρωμών. Καταστάσεις νοσηλείας. Βιβλίο παρουσίας υπαλλήλων. Δικαιολογητικά πληρωμών δημοσίων δαπανών. Στελέχη χρηματικών ενταλμάτων Κύριου Διατάκτη. Αρχείο Δημοσίων Επενδύσεων. Σχέδιο και μεταβολές προϋπολογισμού της Νομαρχίας.

Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων (Υ.Ε.Ε.) στη Νομαρχία Πιερίας

Αρχείο Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

 • ADM068
 • Αρχείο
 • 1968 - 2016

Αρχειακό υλικό του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης και των γραφείων που υπάγονται σε αυτό, του Π.Ο.Ν.Θ., των Λιμενικών Τμημάτων Ν. Μουδανιών και Κατερίνης: Βιβλία καυσίμων. Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής πλωτού σκάφους και περιπολικών, πιστοποιητικά επιθεώρησης πνευστής σωστικής σχεδίας, πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής τηλεπ/κού υλικού 1974-1982. Φάκελοι αλληλογραφίας και αποστολής Επιδοτηρίων Λιμενικών Αρχών 1990-1991. Φάκελοι άδειας Οστρακαλιείας. Μέτρα τάξης κατά την απο-επιβίβαση επιβατών και οχημάτων στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία 1990-1992. Φάκελος εσωτερικής αλληλογραφίας Τμήματος Γραμματείας με ΛΑ/Δικαστικό 1990-1995. Φάκελος ΛΑ/Δικαστικού: διαβιβαστικά αποφάσεων και κλήσεων σε λιμενικές και αστυνομικές Αρχές 1992-1993. Διοικητικά θέματα, 1986-1992, ρύπανση θάλασσας 1980-1996, φάκελος Νηολογίων 1996. Πίνακες διαφόρων δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης 1994. Από το Α΄ Λ/Τ Ν.Μηχανιώνας: 1 φάκελος Γαλάζιες σημαίες της Ευρώπης 1997. Από Β΄ Λ/Τ Ν.Μουδανιών: 1 φάκελος Παράνομη αλιεία-άδειες αμμοληψίας- αλληλογραφία με Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων 1995-1997. 3 φάκελοι αδειών πετρέλευσης πλοίων 1996-1997. 11 φάκελοι αδειών σκαφών, γρι-γρι, κ.λπ. Από το Γ΄ Λ/Τ Κατερίνης: 1 Βιβλίο καταγγελιών για παράνομη αλιεία 1992-94. 8 φάκελοι ποικίλων θεμάτων. Από το Δ΄ Λ/Τ Ν. Μαρμαρά: 1 φάκελος κίνησης Θ/Γ σκαφών 1991-1994. Ατυχήματα πλοίων 1986. Από το Λ/Σ Πλαταμώνα: 1 φάκελος ποικίλων θεμάτων 1986-1994. Από Οίκο Ναύτου 1 φάκελος Υγειονομικών. Γραφείο Γενικής Αστυνομίας: α) Αιτήσεις-εγκρίσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων φορτίων 1988. β) Βιβλίο καταγγελιών παράνομης αλιείας 1985-1989. γ) Άδειες ανέλκυσης-καθέλκυσης 1995-1999. δ) Άδειες πετρέλευσης 1996, 1999. Γραφείο Μικρών Σκαφών: Αιτήσεις έκδοσης-ανανέωσης ατομικών αδειών αλιείας (ερασιτεχνικές/επαγγελματικές) 2000. Τμήμα Ναυτολογίας: Ναυτικοί που έτυχαν προστασίας λόγω ασθενείας ή ατυχήματος. Σημειώματα ΓΕΝΕ των προς ναυτολόγηση ναυτικών έως και 1999. Τμήμα ΛΑ/ΓΓΑ: σχετικά με άδειες καταδυτικών εργασιών, εκδηλώσεις στους χώρους λιμανιού, λειτουργία πλωτών αναψυκτηρίων, άδειες ναυτικών πρακτόρων κ.λπ. Έγραφα του ΠΟΝ Θεσσαλονίκης. Εγκρίσεις φορτοεκφόρτωσης επικίνδυνων ειδών 2000-2001. Φάκελος φορτοεκφόρτωσης φορτίου χύμα πετρελαίου-αερίων σε δεξαμενόπλοια 2001. Φάκελοι του Γραφείου Ασφάλειας με Βεβαιώσεις Ναυτολόγησης-Απόλυσης αλλοδαπών ναυτικών 2001-2003. Φάκελος του Γραφείου Επιστασίας. Φάκελοι του Γρ. Ναυτολογίας (κύρωση συλλογικής σύμβασης εργασίας για πλόες στον Περσο-αραβικό Κόλπο, 1990. Φάκελος Υγειονομικού Ελέγχου αλιευμάτων 2001. Αγγελίες – Κ/Π – Α/Π πλοίων σημαίας εξωτερικού και εσωτερικού 2015. Βεβαιώσεις ναυτολόγησης και απόλυσης αλλοδαπών ναυτικών 2015. Αγγελίες – Κ/Π – Α/Π Κ/Ζ 2012. Καταχωρήσεις σημάτων SCHENGEN-SIRENE 2012. Έντυπα πληροφοριακών στοιχείων για είδος φορτοεκφορτωθέντων πετρελαιοειδών φορτίων έτους 2013.Υπηρεσιακά σημειώματα ελεγχθέντων πλοίων ετών 2013-2014. Φύλλα εκθέσεων επιθεωρήσεων MARPOL ετών 2013-2014. Έγγραφα του ΚΛΘ/Β’ Λ/Τ Ν. Μουδανιών και του Κ.Λ.Θ./Δ’ Λ/Τα Πλαταμώνα.

Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα Πιερίας

 • ADM079
 • Αρχείο
 • 1980 - 1992

Προανακρίσεις ατυχημάτων, προστασία θαλασσών, καθαριότητα ακτών. Προγράμματα περιβαλλοντικής επιμόρφωσης. Απαγόρευση αλιείας παρακτίων σκαφών. Υγειονομικές εξετάσεις, ίδρυση σχολής προπονητών θαλάσσιου σκι, προκήρυξη διαγωνισμού κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος. Θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα Πιερίας

Αρχείο Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Κατερίνης

 • ADM091
 • Αρχείο
 • 1989 - 1993

Αιτήσεις βεγγαλικών. Μηνιαίες Αναφορές Δραστηριοτήτων. Δραστηριότητα ΓΕΝΕ. Διαταγές Ωκεανογραφικής Υπηρεσίας. Aποφάσεις του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος Κατερίνης. Ανανεώσεις επαγγελματικών ατομικών αδειών αλιείας 1993.

Γ΄Λιμενικό Τμήμα Κατερίνης

Αρχείο Μεταλλείων Μακεδονίας

 • BLA008
 • Αρχείο
 • 1935 - 1962

Αλληλογραφία, αιτήσεις για χορήγηση άδειας για εκμετάλλευση μεταλλούχων χώρων στις κοινότητες Φυτιάς, Αρκουδοχωρίου, Χωροπανίου, Πανοράματος, Γραδεμπορίου, Ωραιοκάστρου, Διχαλεύρης, Κωστοχωρίου Μαρούσας, Πευκωτού, Σκοτεινών των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλης, Πιερίας. Σχεδιαγράμματα των χώρων αυτών, χημικές αναλύσεις μεταλλεύματος. Αλληλογραφία του Μεταλλευτικού Συνδέσμου Β.Ε., νόμοι και σχέδια νόμων για μεταλλευτικές έρευνες. Xάρτης της περιοχής των μεταλλείων, άδεια για εκμετάλλευση, έγγραφα εκμίσθωσης αυτών, συμφωνητικά μισθώσεων.

Μεταλλεία Μακεδονίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας

 • GR ADM001.02
 • Αρχείο
 • 1937-2008

Το αρχείο αποτελείται από:
Ατομικούς φακέλους (συνταξιούχων εκπαιδευτικών, επιστατών, καθαριστριών), Απολυτήρια, Αποδεικτικά, Ενδεικτικά, Φάκελοι Ιδιωτικών Σχολείων, Άδειες Οικοδιδασκάλων, Φάκελοι Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, Φάκελοι Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης, Φάκελοι ΠΥΣΔΕ- Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας, Πρωτόκολλα Μεταλυκειακών Προπαρασκευαστικών Κέντρων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Μισθοδοτικές καταστάσεις, Βιβλία Πράξεων Μ.Π.Κ., Βιβλία Μητρώων Σπουδαστών, Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου Μ.Π.Κ.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας

Αρχείο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας

 • GR ADM001.03
 • Αρχείο
 • 1961-1999

Το αρχείο αποτελείται από:
12 ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών και 2 φάκελοι επιστατών.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Υγείας Πρόνοιας Νομού Πιερίας

 • GR ADM002.01
 • Αρχείο
 • 1949-1975

Το αρχείο αποτελείται από:
Απογραφή τυφλών, Καταστάσεις και αναθεωρήσεις καταστάσεων απόρων τυφλών, Καταστάσεις ορφανικών επιδομάτων, Καταστάσεις πληρωμής επιδομάτων ανταρτόπληκτων παίδων Βόρειων/ Επαρχιών της Ελλάδος, Στατιστικά στοιχεία,Προσφορά σε είδος σε ειδικές κατηγορίες απόρων, Τεχνικός εξοπλισμός προς διάθεση σε απόρους, Οργάνωση C.A.R.E. –Αμερικανική βοήθεια.Επιστολές προς άπορα παιδιά από τους θετούς γονείς τους, Αλληλογραφία και Νομοθεσία, Κατασκηνώσεις, Μισθοδοσία υπαλλήλων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Τμήμα Πρόνοιας Νομού Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Υγείας Πρόνοιας Νομού Πιερίας

 • GR ADM002.02
 • Αρχείο
 • 1950-1979

Το αρχείο αποτελείται από: Καταστάσεις πληρωμής επιδομάτων ανταρτόπληκτων παίδων Βόρειων/ Επαρχιών της Ελλάδος, Απογραφή τυφλών, Δελτία οικογενειακής και οικονομικής κατάστασης, Στατιστικά στοιχεία, Προσφορά σε είδος σε ειδικές κατηγορίες απόρων, Ζητήματα στέγασης, Τεχνικός εξοπλισμός προς διάθεση σε απόρους, Αλληλογραφία, Κατασκηνώσεις, Μισθοδοσία υπαλλήλων, Απολογισμοί συνεργατών/κοινωνικών Λειτουργών, Πιστώσεις -Προϋπολογισμοί πεπραγμένα-απόδοση λογαριασμών και Νομοθεσία.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Τμήμα Πρόνοιας Νομού Πιερίας

Αρχείο Κοινωνικής Πρόνοιας Κατερίνης

 • GR ADM002.04
 • Αρχείο
 • 1950-1988, 1994-1998

Το αρχείο αποτελείται από: Φακέλους τυφλών, Καταστάσεις χρηματικών βοηθημάτων τυφλών,
Φακέλους απόδοσης λογαριασμού τυφλών 1986-1988, Φακέλους και εγκυκλίους Αμερικανικής περιθάλψεως πολεμοπαθών τέκνων, Οργανισμός C.A.R.E.,Καταστάσεις διανομής τροφίμων για απόρους, Πρόγραμμα απορίας 1959, Φακέλους κοινωνικής αντιλήψεως (1959), Φακέλους παιδικής προστασίας,Παιδικών Κατασκηνώσεων, Δελτία οικογενειακών & οικονομικών καταστάσεων για την παροχή βοήθειας, Καταστάσεις επιδομάτων ορφανών ,Φάκελοι πιστώσεων, αλληλογραφίας, μηνιαίων δελτίων προσωρινού εργατικού προγράμματος "Πρόνοια δια της εργασίας", Ανίκανοι.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Τμήμα Πρόνοιας Νομού Πιερίας

Αρχείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας

 • GR ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1972-1995

Το αρχείο αποτελείται: Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, Πρακτικά ΠΥΣΠΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διοικητικές Υποθέσεις, Διεύθυνση Προσωπικού, Εγγραφή μαθητών-νηπίων, Εξωδιδακτικές δραστηριότητες, Δαπάνες-Μισθώσεις.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

 • GR ADM003.02
 • Αρχείο
 • 1930-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, Πρωτόκολλα, Εμπιστευτική Αλληλογραφία, Ατομικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, Φάκελοι ΠΥΣΔΕ, Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας,Βιβλία Μισθολογικού Μητρώου Μ.Π.Κ., Φάκελοι Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου, Βιβλία Υλικού και Βιβλιοθήκης, Φάκελοι Κατασκηνώσεων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Υπηρεσία Νομού Πιερίας

 • GR ADM004.01
 • Αρχείο
 • 1972-1994

Το αρχείο αποτελείται από: φακέλους οικογενειακών επιδομάτων 1972-1973, φάκελο εξερχομένων 1991, φάκελος διαταγών Νομαρχίας 1991, ατομικούς φακέλους ανέργων 1991,1993, φάκελοι παλιννόστησης 1993, φάκελος απορριπτικές παλιννοστούντων 1993, φάκελοι εισερχομένων-εξερχομένων 1993, φάκελος στατιστικών στοιχείων 1993, φάκελος αναστολών Ε.Ε.Π.Α. 1993, φακέλους απολύσεων 1993-1994, φακέλους αναστολών 1993, αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών 1993, έγγραφα πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. 1993.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.03
 • Αρχείο
 • 2001-2003

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ανεργίας, ΕΣΠΑ, Πολ. Προσφύγων, Στράτευσης, Ειδικών Βοηθημάτων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα Ανεργίας και ΔΛΟΕΜ, Αναγγελίες Πρόσληψης και Στατιστικά Απασχόλησης.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.04
 • Αρχείο
 • 2002-2005

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ανεργίας, ΕΣΠΑ, Ειδικών Βοηθημάτων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα Ανεργίας και ΔΛΟΕΜ, Αναγγελίες Πρόσληψης, Καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας, Αναγγελίες Πρόσληψης, Αναστολές-Διακοπές και Στατιστικά Απασχόλησης.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Ν. Πιερίας

 • GR ADM004.05
 • Αρχείο
 • 2002-2006

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ανεργίας, ΕΣΠΑ, Ειδικών Βοηθημάτων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα Ανεργίας, Αναγγελίες Πρόσληψης, Καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας, Αναστολές-Διακοπές και Στατιστικά Απασχόλησης.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.06
 • Αρχείο
 • 1994-1995

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Αλληλογραφίας (Εισερχόμενα-Εξερχόμενα), Ατομικούς φακέλους ανέργων και καταστάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.07
 • Αρχείο
 • 1995-1999

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Αλληλογραφίας (Εισερχόμενα-Εξερχόμενα), Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών και Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών ΤΕΙ.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.08
 • Αρχείο
 • 1996-2000

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι ανέργων, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Ζήτηση μισθωτών, Δελτία εγγραφής ανέργων και Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.09
 • Αρχείο
 • 1995-2001

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι επιχειρήσεων, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αναστολές, Αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα και Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.10
 • Αρχείο
 • 1999-2002

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι επιχειρήσεων, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αναστολές, Αιτήσεις πρόσληψης μισθωτών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα και Απορριπτικές αποφάσεις.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κατερίνης

 • GR ADM004.11
 • Αρχείο
 • 1980-2003

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Δελτία εγγραφής ανέργου, Καταγγελίες σύμβασης εργασίας, Αναστολές, Αναγγελίες, Εισερχόμενα - Εξερχόμενα, Απορριπτικές αποφάσεις, Επιδόματα, Φάκελοι μητρότητας, Φάκελοι Ποντίων και Ατομικοί φάκελοι ανέργων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Ο.Α.Ε.Δ. Κ.Π.Α. 2 Κατερίνης

 • GR ADM004.12
 • Αρχείο
 • 2005-2008

Το αρχείο αποτελείται από Φακέλους:
Ατομικοί φάκελοι ανέργων, Απορριπτικές αποφάσεις, Πρακτική ΤΕΙ, , Καταγγελίες σύμβασης έργου, Αναγγελίες, Αναστολές - Διακοπές, Εισερχόμενα - Εξερχόμενα.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Αρχείο Δασαρχείου Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

 • GR ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1920-1950

Το αρχείο αποτελείται από: εκθέσεις του Ι. Φυλακτού, ιδιόχειρο έγγραφο, χειρόγραφα έγγραφα, μπλοκ με άδειες πιστοποίησης και άδειες υλοτομίας.

Δασαρχείο Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Αρχείο Δασαρχείου Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

 • GR ADM007.03
 • Αρχείο
 • 1937-1983

Το αρχείο αποτελείται από: Φάκελοι Δασαρχείου Ε.Δ.Ο. με δίκες του δασαρχείου και καταπατητών, περιέχονται αναβλητικές, παραγεγραμμένες και τελεσίδικες αποφάσεις. Επίσης, πιστοποιήσεις, άδειες υλοτομίας από τοπικά δασαρχεία που υπάγονται στο Δασαρχείο Ε.Δ.Ο., δασική μελέτη, χάρτης, βιβλίο μαθημάτων δασοκομικής, εισερχόμενη αλληλογραφία.

Δασαρχείο Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Αρχείο Υποδιοίκησης Κατερίνης

 • GR ADM010.02
 • Αρχείο
 • 05/03/1933

Φωτοαντίγραφο των εκλογών της 5ης Μαρτίου 1933 που αφορά στα εκλογικά αποτελέσματα στο Ν. Πιερίας.

Υποδιοίκηση Κατερίνης

Αρχείο Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων

 • GR ADM011.01
 • Αρχείο
 • 1959-1991

Το αρχείο αποτελείται από:
Λιμνοδεξαμενές/Αναβαθμιδώσεις/Αξιοποιήσεις βραχωδών εκτάσεων με χρήση εκρηκτικών
Δικαιολογητικά χορηγήσεων διπλωμάτων,Γεωτρήσεις/Χωματουργικές αποφάσεις/Κοινοποιήσεις/Γεωλογικές Εκθέσεις/ Κατάλογοι/ Πίνακες πορείας των έργων/ Δελτία Υδρομετρήσεων, Συντηρήσεις στραγγιστικού δικτύου/ Συμπληρωματικά στραγγιστικά έργα/ Αρδεύσεις/ Αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα/ Αρδευτικά δίκτυα/ Επιμέτρηση γέφυρας επί Σ.Τ. Βαρικού, Χωματουργικές εργασίες/ Μελέτες/ Εκθέσεις πεπραγμένων/ Τεχνικές πληροφορίες/ Κανονισμοί εκπονήσεως μελετών, Φάκελος έργου υδρεύσεως/ Αλληλογραφία προγράμματος ορεινής οικονομίας, Πρόγραμμα ορεινής/Ημιορεινής οικονομίας, Στατιστικά στοιχεία/ Γενικές διαταγές και διατάγματα, Πρακτικά εξετάσεων υποψηφίων Χ.Γ.Μ/ Άδειες κυκλοφορίας θεραλωνιστικών επί δημοσίας οδού, Γενικές διαταγές χορηγήσεων πτυχίου Χ.Γ.Μ./ Πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής εκδοθέντων πτυχίων, Χαμηλότοκα δάνεια/ Άροτρα και ειδικοί ισοπεδοτές / Ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων/ Φάκελος Υ.Π.Α.Β.Ε.,Κτιριακές Εκθέσεις/ Γενικές διαταγές χορηγήσεως διπλωμάτων/Κίνηση Οχημάτων, Οδοιπορικό εξόδων/ Τεχνικές πληροφορίες/ Ζώνες έργων/ Αποζημιώσεις θιγομένων, Τεχνικές λίμνες/ Υλικό, Χωμάτινες Αναβαθμίδες για δεντροκαλλιέργεια/ Εκχερσώσεις / Μελισσοκομία,Προσωπικό Ατομικοί Φάκελοι/ ΙΚΑ/ Τ.Ο.Ε.Β./ Τ.Ε.Α./ Δικαιολογητικά Προσλήψεως,Καταστάσεις πληρωμής/ Καταστάσεις Ημερομισθίων / Έργα τρίτων,Εγκύκλιοι/ Διαταγές Νομαρχίας-Εισηγήσεις Νομαρχίας/ Υδρολογικοί σταθμοί ,Προγράμματα Νομαρχιακού Ταμείου Μ.Κ.Ε./ Αλληλογραφία έργων Μ.Κ.Ε./ ΦΕΚ,
Α΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Υ.Ε.Β./ Φάκελος Συμβούλιο Γεωργίας Νομού Πιερίας,Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Ε.Β. Πιερίας/ Απλές παροχές/ Εκτός προγράμματος.

Διεύθυνση Γεωργίας Νομού Πιερίας, Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων

Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας ΑΤ Κατερίνης

 • GR ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1985-1998

Το αρχείο αποτελείται: Εγκλήματα κατά της Υπηρεσίας ετέρων Υπηρεσιών, Μέτρα Ασφάλειας Κυβερνητικών και Επισήμων, Παράπονα καταγγελίες πολιτών, Μεταγωγές γενικές οδηγίες και διαταγές σχετικά με μεταγωγές/Πρόληψη αποδράσεων και ασφαλιστικά μέτρα ξένων αποστολών, Εκλογικοί κατάλογοι και δημοτικές εκλογές,Βουλευτικές εκλογές/ Συγκεντρώσεις /Ομιλίες/ Εκλογικά Κέντρα/ Τμήματα/ Πολιτικά Γραφεία, Μέτρα για ποδοσφαιρικούς αγώνες,
Πληροφορίες περί αθλητικών εγκαταστάσεων, Αναφορές τροχαίων ατυχημάτων, Ενίσχυση Υπηρεσιών άμεσης επέμβασης, Τυποποίηση εντύπων/ Προμήθεια και οδηγίες προμηθειών μεταφορικών μέσων, Συνταξιοδοτικές υποθέσεις προσωπικού, Ημερολόγιο Ελληνικής Αστυνομίας/ Βιβλία Υπηρεσιών, Διαμονή Υπηκόων κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κρατών χωρίς άδεια,
Αλληλογραφία.

Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Κατερίνης

 • GR ADM014.01
 • Αρχείο
 • 1981-1996

Το αρχείο αποτελείται από: Δελτία Χημικής αναλύσεως εισαγωγών-εξαγωγών-μεταποιήσεων,
Διαβιβαστικά έγγραφα αποστολής δειγμάτων προς εξέταση, Τελωνειακά δασμολογικά και κατατάξεις, Εκθέσεις χημικής ανάλυσης δειγμάτων κανονικών και μη ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών, Εγκρίσεις από Α.Χ.Σ. κυκλοφορίας σκευασμάτων και Ε.Ο.Φ. σε τρόφιμα ειδικής διατροφής, Αποφάσεις ορισμού διμήνου απόσταξης στέμφυλων-κούμαρων, Στατιστικά διήμερων, Άδειες και Αντίγραφα αδειών απόσταξης στέμφυλων, Στατιστικά δελτία εισαγόμενου ή εξαγόμενου οινοπνεύματος, Μηνιαία κατάσταση εξαγόμενου οίνου και οινικών προϊόντων, Μηνιαία κατάσταση εισαγωγής ζύθου, Απαλλαγές ποτοποιών, Βεβαιώσεις παραλαβής-μεταφοράς οινοπνεύματος, Πρωτόκολλο σφραγίσεως και αποσφραγίσεως, Εγκρίσεις αλκοολούχων ποτών αεριοχρωματογράφημα προτύπων ουίσκι, Δηλώσεις οινοπνευματοποιών Α΄ Κατηγορίας,
Πεπραγμένα Υπηρεσίας, Βιβλίο Διεκπεραίωσης, Καταστάσεις Δ.Ε.Χ.Ε., Καταστάσεις μισθοδοσίας τακτικών αποδοχών υπαλλήλων, εγκρίσεις και αποδόσεις λογαριασμών Χ.Ε.Π., Εγκρίσεις μετακινήσεων εκτός έδρας, δικαιολογητικά πληρωμής, Αιτήσεις εκτελέσεως χημικών εργασιών, μηνιαία στατιστικά (καύσιμα-ελαιόλαδα).

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Χημείο Κράτους, Χημική Υπηρεσία Κατερίνης

Αρχείο Χημικής Υπηρεσίας Κατερίνης

 • GR ADM014.02
 • Αρχείο
 • 1954-2008

Το αρχείο αποτελείται από: Δελτία Χημικής αναλύσεως εισαγωγών, Εκθέσεις χημικής ανάλυσης δειγμάτων, Καταστάσεις Δ.Ε.Χ.Ε., Καταστάσεις μισθοδοσίας,Πρωτόκολλα, Στατιστικά, Πεπραγμένα Υπηρεσίας, Άδειες απόσταξης, Πράξεις επιβολής προστίμων, Δικογραφίες, Αναφορές Έγγραφα ιδρύσεως της Υπηρεσίας και Ετήσιες εκθέσεις.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Χημείο Κράτους, Χημική Υπηρεσία Κατερίνης

Αρχείο Διεύθυνσης Χημικών Υπηρεσιών Μακεδονίας-Θράκης

 • GR ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1954-2014

Το αρχείο αποτελείται από: Εγκύκλιοι, Διοικητικά Πεπραγμένα και Εκθέσεις, Φάκελοι προσωπικού, Φάκελοι αδειών, Ποτοποιίες-εκθέσεις-επιτροπές, Φάκελοι ναρκωτικών ουσιών, Επιθεωρήσεις-έλεγχος τροφίμων και υφαντικών ινών, Δείγματα νερού, Φάκελοι αναλύσεων, Στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Χημείο Κράτους, Χημική Υπηρεσία Κατερίνης

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας

 • GR ADM016.01
 • Αρχείο
 • 1993-1999

Το αρχείο αποτελείται: Βιβλίο με τίτλο: "Α.Πίνακας Αρχαιότητας Υπαλλήλων (Άρθρο 163 Π.Δ. 611/77) Έτους 1993", φάκελος με Εκθέσεις Πεπραγμένων και στατιστικών στοιχείων ετών 1994-1998 καθώς και Στατιστικά στοιχεία αλλοδαπών κατά τα έτη 1994-1998.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Πιερίας

Αρχείο Τμήματος Κοινωνικής Επιθεώρησης

 • GR ADM016.02
 • Αρχείο
 • 1999-2005

Το αρχείο αποτελείται από:
Στατιστικά, Μηνύσεις 2000-2001, Πρόστιμα 2000-2001 και 2005, Δελτία Ελέγχου 2000-2001. Βιβλίο Μηνύσεων 2000-2001, Βιβλίο Εργατικών Διαφορών 1999-2001, Άδειες Υπερωριακής Εργασίας 2001-2002 και Καταστάσεις Προσωπικού αρ. Φακέλων 01, 17, 18, 26, 28 29, 45, 55 και 85.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Ν. Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

 • GR ADM017.01
 • Αρχείο
 • 1980, 1990-1999

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Πρωτοκόλλου από το 1990 έως το 1993, Βιβλίο Τακτοποίησης Χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, Αποφάσεις μεταβολών Προϋπολογισμού Γ.Λ.Κ. 1995-1997,
Καταστάσεις Χρηματικών Ενταλμάτων, Επιστροφή δικαιολογητικών και Αλληλογραφία.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR ADM017.02
 • Αρχείο
 • 1976-2004

Το αρχείο αποτελείται:
Φακέλους εκδοθέντων Χρηματικών Ενταλμάτων (Κυρίου Διατάκτη- Δημοσίων Επενδύσεων-ΟΠΑΔ) , Αντίγραφα Αποφάσεων Αναλήψεων Δαπανών, Οικονομικές Καταστάσεις και Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμών-Μηχανογραφικές καταστάσεις δαπανών και βιβλιοδετημένοι τόμοι Φ.Ε.Κ. (1976-2001).

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR ADM017.03
 • Αρχείο
 • 1982 -1996

Το αρχείο αποτελείται: Πρωτόκολλα, Βιβλία Υπολόγων, Ημερολόγια (Κυρίου και Δευτερεύοντος Διατάκτη), Βιβλία Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής και Αλληλογραφία.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • GR ADM017.04
 • Αρχείο
 • 2006-2007

Το αρχείο αποτελείται: Φάκελοι Κυρίου Διατάκτη, Δευτερευόντος Διατάκτη, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ΟΠΑΔ.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Πιερίας

 • GR ADM017.05
 • Αρχείο
 • 1958-2009

Το αρχείο αποτελείται: Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλίο Εγκρίσεως και Εντολών Πληρωμής Δευτερευόντος Διατάκτη, Βιβλία κωδικών, δελτίων, εγκυκλίων και διαταγών, Βιβλίο Υπολόγων Δημοσίων Επενδύσεων και βιβλίο Μητρώου Υπαλλήλων Ν.Α. Πιερίας.

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Πιερίας

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Πιερίας

 • GR ADM018.01
 • Αρχείο
 • 1978-1979, 1986-1998, 2001

Το αρχείο αποτελείται από:
Δείγματα από Διακηρύξεις Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μισθώσεως Οικημάτων 1979-2001,
Δείγματα από τον Φ 100 1993-1997, Δείγματα από τον Φ 101 1991-1998, Τις Εφημερίδες "Νέα Εποχή" 1988, "Ολύμπιο Βήμα" 1982-1995, " Πιερικοί Αντίλαλοι" 1986-1998 με τις δημοσιεύσεις των διακηρύξεων.

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Ν. Πιερίας

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 • GR ADM019.01
 • Αρχείο
 • 1974-2002

Το αρχείο αποτελείται από: Φάκελοι Εκλογών της 17ης Νοεμβρίου 1974 (Εκλογική Νομοθεσία, οδηγίες, πρακτικά και υλικό για τις εκλογές), Γενικές Βουλευτικές Εκλογές 20ης Νοεμβρίου 1977, Εκλογές 17ης Οκτωβρίου 1982, Ευρωεκλογές 1984, Τηλεγραφήματα που μεταδόθηκαν στις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές στις 12-10-1986, Πρακτικά Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών 1986, 1993, 1994, 1996.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας

Αρχείο Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Πιερίας

 • GR ADM020.01
 • Αρχείο
 • 1966-1998

Το αρχείο αποτελείται: Πρωτόκολλα ΤΣΑ Κατερίνης ετών: 1973-1977, 1984-1995, Πρωτόκολλα ΤΕΒΕ Κατερίνης ετών: 1981-1983, 1993-1996, Εισερχόμενη Αλληλογραφία ΤΣΑ ετών 1967, 1969, 1973, 1976-1978.

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης

 • GR ADM021.01
 • Αρχείο
 • 1983-2007

Το αρχείο αποτελείται:
Μηνιαίο δικαιολογητικό αντιγράφου βιβλίου καταγγελιών, Τριμηνιαίο δικαιολογητικό παράνομων έργων αιγιαλού & παραλίας, Μηνιαίο δικαιολογητικό Προστίμων, Δελτία τύπου, Δελτία καιρού, Καταστάσεις μισθοδοσίας, Μπλοκ ΜΤΝ & ΕΚΟΕΜΝ, Άδειες εκτέλεσης πλόων επαγγελματικών σκαφών (δείγμα), Θαλάσσια μέσα αναψυχής, Μηνιαίο δικαιολογητικό Πίνακας στοιχείων αδειών χειριστών ταχ. σκαφών, Μηνιαίο δικαιολογητικό Κίνηση πλοίων, Μηνιαίο δικαιολογητικό Ναυτιλιακή Κίνηση, Μηνιαίο δικαιολογητικό θερμοκρασία θάλασσας, Οστρακαλιεία-οστρακοκαλλιέργεια, Προστασία Μεσογειακής Φώκιας-Θαλάσσιων Θηλαστικών, Μηνιαίο Δελτίο Συμβάντων.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπολιμεναρχείο Σκάλας Κατερίνης

Αρχείο Υπολιμεναρχείου Σκάλας Κατερίνης

 • GR ADM021.02
 • Αρχείο
 • 1995-2008

Φάκελοι Τμημάτων: Λιμενικής Αστυνομίας- Ναυτολογίας, Γραφείου Νηολογίων και Γραφείου Γραμματείας.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Υπολιμεναρχείο Σκάλας Κατερίνης

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα

 • GR ADM022.01
 • Αρχείο
 • 1994-2006

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους: Μηνιαία δραστηριότητα Λ/Σ Πλαταμώνα, Μηνιαίο δελτίο συμβάντων, Υποβολή αποσπασμάτων βιβλίου καταγγελιών, Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Προστασίας Περιβάλλοντος, Έγγραφη διαμαρτυρία, Έλεγχος αποχέτευσης, Εκκένωση βόθρου-έλεγχος συστήματος αποχέτευσης, διαρροή βόθρων - κατασκευή στεγανών βόθρων, Κοινοποίηση αποτελεσμάτων δειγματοληψιών θαλασσινού νερού, Επιφανειακή ροή λυμάτων στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, Λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, Απόρριψη βοθρολυμάτων σε ρέμα του Δ.Δ. Πλαταμώνα, Διαρροή λυμάτων σε ρεύματα στο Δ.Δ. Πλαταμώνα, Διάθεση αστικών λυμάτων, Παγκόσμιας Ημέρας Καθαρισμού των ακτών, Υποβολή πίνακα αδ. αλιείας, Άδ. Αλιείας κατάσταση επ/κών Α.Τ., Υποβολή δικ/κών ΝΑΤ, Υποβολή δικαιολογητικών τριμήνων, Τετραπλότυπα είσπραξης υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (μπλοκ), Τριπλότυπα είσπραξης ΜΤΝ (μπλοκ) και Μηνιαίο δελτίο αλιευτικής δραστηριότητας.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα

Αρχείο Λιμενικού Σταθμού Πλαταμώνα

 • GR ADM022.02
 • Αρχείο
 • 1994-2006

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους: Λιμενικής Αστυνομίας, Π.Θ.Α.Π.

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμενικός Σταθμός Πλαταμώνα

Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 • GR ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1967-1996

Το αρχείο αποτελείται από:
Φάκελοι επιχειρήσεων (άδειες λειτουργίας, αιτήσεις για τον εξοπλισμό τους κ.α.).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αρχείο Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας

 • GR ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1919-1995

Περιέχει : αλληλογραφία (1987-1995), βιβλία Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων Νομαρχιακού Συμβουλίου Μ. Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας - Πιερίας, ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών, Δελτία κίνησης προσωπικού και ωρολόγια προγράμματα ιδιωτικών και Δημοσίων Σχολείων Ν. Ημαθίας και Πιερίας, Γενικές εκθέσεις επιθεωρητών, Μηνιαίες εκθέσεις Δημοσίων Γυμνασίων και ουσιαστικών προσόντων εκπαιδευτικών Ν. Ημαθίας, πειθαρχικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, εμπιστευτικά έγγραφα, Διαδικασία πρόσκτησης οικοπέδων για την ανέγερση Γυμνασίων, καταστάσεις μαθητών, πειθαρχικές υποθέσεις ιδιωτικών σχολείων, φάκελος 1ου εξεταστικού κέντρου Γεν. εξετάσεων έτους 1986, Μισθοδοτικές καταστάσειςυπαλλήλων Μ.Ε. Ν. Ημαθίας, Βιβλίο Μισθολογικού Μητρώου, Βιβλία Αγοράς ενσήμων, εκτέλεση εργασιών στο γυμνάσιο Βέροιας (1943-1968), φάκελοι Σχολικής Εφορείας ταμείου Γυμνασίων - Λυκείων, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΝΥΣΜΕ Ημαθίας - Πιερίας και Δ/νσης Δ/βάθμιας εκπαίδευσης, Εφημερίδες της Κυβερνήσεως (1978-1990), 3 τόμοι εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, 1 τόμος εγκυκλοπαίδειας Ακαδημαϊκή, πληροφορίες για τα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα και τα ΕΠΛ (1951-1986). Από το Αρχείο της Δ/νσης Σωματικής Αγωγής : φάκελος του Εθνικού Γυμναστηρίου Βέροιας (1946-1971), Προγράμματα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού (1968-1989), Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών Βέροιας "Η Ελιά" (1958-1973), Γυμναστήρια Δημοτικών Σχολείων Α και Β Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βέροιας (1955-1980), Εορτασμοί Εθνικών Επετείων (19978-1983), Φάκελοι Σωματικής Αγωγής (1961-1975), Φάκελοι Δ/ντων Εθνικού Γυμναστηρίου Βέροιας (1956-1972), Ποδοσφαιρικοί Αθλητικοί Σύλλογοι Ν. Ημαθίας, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (1950-1985), Εθνικό Στάδιο Βέροιας, ένας φάκελος Γυμναστικού και Αθλητικού Συλλόγου "Βέροια" (1956-1968), Νομαρχιακή Επιθεώρηση Σωματικής Αγωγής (1957-1974), Επιτροπές Διοικήσεως Κοινοτικών Γυμνασίων (1967-1974), Πρωτόκολλα Δ/νσης Σωματικής Αγωγής (1957-1992), Αλληλογραφία της Επιτροπής Εθνικού Κέντρου Νεότητας Αλεξάνδρειας, Εθνικού Σταδίου Αλεξάνδρειας, Δημοτικού Γυμναστηρίου και Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας (1950-1978), Εθνικό Στάδιο Νάουσας (1934-1987), Εθνικό χιονοδρομικό κέντρο Σελίου (1970-1987), Κοινοτικό Γυμναστήριο Πλατέος (1970), Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Κοινοτικό Γυμνάσιο Βεργίνας (1979-1980), Κλειστές αίθουσες γυμναστικής στα Κοινοτικά Γυμναστήρια Μελίκης, Πλατέος και Καβασίλων (1979-1980), δύο πειθαρχικοί φάκελοι καθηγητών Ν. Πιερίας (1970-1971), Πρωτόκολλο και βιβλίο ταμείου Αθλητικού Συλλόγου Βέροιας "ο Μέγας Αλέξανδρος" (1972-1978), βιβλίο ταμείου Αθλητικού Συλλόγου "ο Φίλιππος" (1970-1977), Βιβλία Πρακτικών Συμβουλίου Σωματικής Αγωγής (1956-1964), 117 τόμοι ΦΕΚ (1978-1990)

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας, Α΄ Γραφείο

Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 • GR ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1986-2004

Το αρχείο αποτελείται από:
Εκθέσεις Οργάνου Ελέγχου (Ν. 1262/82), Πρότυπες Εκθέσεις Οργάνου Ελέγχου (Ν. 1262/82 και Ν. 1892/90), Συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 1622/86), Δελτία Περιφερειακής και Οικονομικής Συγκυρίας Μακεδονίας ΘράκηςΦ. 11 ΝΟΜ ΠΕΠ (ΕΤΠΑ)- Γενικά-Εγκύκλιοι-Αλληλογραφία και Δείγματα από τους φακέλους Οδοιπορικά υπαλλήλων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αρχείο Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 • GR ADM023.03
 • Αρχείο
 • 1981-1997

Το αρχείο αποτελείται από φακέλους: Μελετών, Έργων ΕΤΠΑ, Αγροτική Οδοποιία Δήμων - Κοινοτήτων, Προγραμμάτων, Στατιστικών Στοιχείων, Εγκυκλίων, Αιτημάτων, Βιβλία Πρωτοκόλλου,
Γενικά-Αλληλογραφία, Σχολικών κτιρίων, ΦΕΚ ΤΑΠΣ και Προτάσεις Φορέων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Διεύθυνση Σχεδιασμού- Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Αρχείο Τμήματος Έκδοσης Αδειών

 • GR ADM024.01
 • Αρχείο
 • 1966-2002

Το αρχείο αποτελείται από:
Φάκελοι αυτοκινήτων που έχουν διαγραφεί οριστικά από την κυκλοφορία.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νομός Πιερίας, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Πιερία, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Λιτοχώρου

 • GR ADM025.01
 • Αρχείο
 • 1987-2005

Το αρχείο αποτελείται από:
Επιδόσεις-Κοινοποιήσεις Αποφάσεων Κυκλοφοριακής Ρύθμισης Α.Δ. Πιερίας, Επιδόσεις Εγγράφων Στρατολογικών Γραφείων_Αιτήσεις Στρατολογικών Γραφείων και Επιδόσεις Δικογράφων στο Αστυνομικό προσωπικό.

Ελληνική Αστυνομία, Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας, Αστυνομικό Τμήμα Λιτοχώρου

Αρχείο Τμήματος Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

 • GR ADM026.01
 • Αρχείο
 • 1942-2002

Το αρχείο αποτελείται από:
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Τοπικής Επιτροπής Διανομών Κατερίνης Διεθν. Κομιτ. Ερυθρού Σταυρού, Βιβλία Διακίνησης Εφοδίων Ψυγείου και Παραγωγής Παγοστηλών υπό το Παγοποιείον, Βιβλίο Πρακτικών Επιτροπής Ελλειμμάτων, Βιβλίο Συγκέντρωσης Σίτου-Κρίθης της Εσοδίας 1975, Βιβλίο Πρακτικών Επιτροπής, Ατομικά δελτίο γάλακτος απόρων, καρτέλες λεξικογραφήσεως Δελτιούχων, Απογραφικές καρτέλες, Διπλότυπο μπλοκ αποδεικτικόν εγγραφής επισιτιστικών δελτίων, Βιβλίο αποφάσεων Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Κατατάξεως Κέντρων και Καταστημάτων, Βιβλία αγορανομικών αποφάσεων , Βιβλίο στοιχεία παντοπωλών, Βιβλία μισθοδοσίας, Φάκελοι Γενικής Διεύθυνσης Εφοδίων, Φάκελοι Συμβάσεων, Φάκελοι Αγρονομικής επιτροπής, Βιβλία αποφάσεων, πρωτόκολλα, Φάκελος Διαφωτιστικών κειμένων, Φάκελοι Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, Φάκελος Εκδικασθεισών Αγορανομικών Αγορών, Φάκελος Μηνύσεων Δειγμάτων, Φάκελος Καταστροφές, Φάκελοι Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων -Φαρμάκων, Φάκελοι Ελέγχων, Φάκελος Εμπιστευτικά, Φάκελοι προσφορών, δημοπρασιών, υγρών καυσίμων, συμβάσεων,απογραφών, Ατομικοί Φάκελοι Συνταξιούχων υπαλλήλων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, Τμήμα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Αρχείο Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλιζομένων Δημοσίου ΥΠΑΔ-ΤΚΔΚΥ

 • GR ADM027.01
 • Αρχείο
 • 1961-2005

Το αρχείο αποτελείται από:
Χρηματικά εντάλματα, Καταστάσεις ιατρών, Ατομικά βιβλιάρια ασθενείας.

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.), Υ.Π.Α.Δ. Πιερίας, Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Αρχείο Διεύθυνσης Εποικισμού

 • GR ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1945

Το αρχείο αποτελείται από: Έγγραφο του Γενικού Διοικητού Κ. Μακεδονίας Χ. Φραγκίστας προς το Υπουργείο Γεωργίας σχετικά με την εγκατάσταση εις στην επαρχίαν Πιερίας.

Γενική Διοίκησις Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνσις Εποικισμού

Αρχείο ΙΙ Δασικής Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης

 • GR ADM030.01
 • Αρχείο
 • 1951

"Παρατηρήσεις και Θεώρησις Επιθεωρητού Δασών" ΙΙ Περ. Θεσσαλονίκης που αφορούν στο δασικό σύμπλεγμα Σκοτεινών (Μόρνας) - Φτέρης της Περιφέρειας του Δασαρχείου της Επαρχίας Πιερίας.

ΙΙ Δασική Επιθεώρησις Θεσσαλονίκης

Αρχείο Σανατορίου Ιεράς Μονής Πέτρας Ολύμπου

 • GR ADM031.01
 • Αρχείο
 • 1946-1992

Επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Σ.Ι.Μ.Π.Ο. προς την Γενική Διοίκηση Κοζάνης Τμήμα Υγιεινής

Υπουργείον Κοινωνικής Προνοίας

Αρχείο ΚΕΤΕΚ Κατερίνης - ΤΕΕ Μαθητείας

 • GR ADM033.01
 • Αρχείο
 • 2001-2003

Το αρχείο αποτελείται από: 5 φάκελοι ΤΕΕ Μαθητείας Αλληλογραφία.

Υπουργείο Εργασίας, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ΚΕΤΕΚ Κατερίνης, ΤΕΕ Μαθητείας

Αρχείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κατερίνης

 • GR ADM034.01
 • Αρχείο
 • 1997-2002

Το αρχείο αποτελείται από: Εισερχόμενη- Εξερχόμενη Αλληλογραφία της Υπηρεσίας.

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Υ.Κ. Μακεδονίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης

Αρχείο Νομαρχιακής Μονάδας Υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατερίνης

 • GR ADM035.01
 • Αρχείο
 • 1976-2013

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία, δελτία, δείγμα από εισιτήρια, εξιτήρια, ημερήσια στατιστικά στοιχεία.

Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας, Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Κατερίνης

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας

 • GR ADM036.01
 • Αρχείο
 • 1936-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σανατορίου Πέτρας, Βιβλία Πρωτοκόλλου, Βιβλία Μισθολογίου προσωπικού, φωτογραφίες, βιντεοκασέτες, κασέτες κάμερας, slides, φυλλάδια, περιοδικά, ημερολόγια, φυλλάδια, προγράμματα, βιβλία και 4 τοπογραφικά.

3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας), Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Ψυχιατρικός Τομέας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας

 • GR ADM036.02
 • Αρχείο
 • 1936-2006

Το αρχείο αποτελείται από: Μητρώα Ασθενών, Καρτέλες Βιβλιαρίων Ασθενών, Φάκελο Διοικητικών ανακρίσεων, Βιβλιάριο Καταθετών, Πρωτόκολλο Διοικητικού Συμβουλίου, Προσκλήσεις Διοικητικού Συμβουλίου, Πρακτικά-Αποφάσεις, Αλληλογραφία και Ημερολόγια.

3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας), Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Ψυχιατρικός Τομέας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης-Ψυχιατρικός Τομέας

 • GR ADM036.03
 • Αρχείο
 • 1936-1979

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Ημερήσιων Διαταγών , Πρακτικά Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Σανατορίου Πέτρας, Πρωτόκολλα,Φάκελος Διευθύνσεως, Φάκελοι εμπιστευτικών Εγγράφων, Φάκελος λατομείου μαρμάρων, Φάκελοι διαγωνισμών, Ατομικοί Φάκελοι Υπαλλήλων.

3η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας), Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, Ψυχιατρικός Τομέας

Αρχείο Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλυκής

 • GR ADM037.01
 • Αρχείο
 • 1950-1977

Το αρχείο αποτελείται από: 2 βιβλία με τίτλο "Βιβλίο Εποπτικός Πίναξ Κυκλοφορίας Τμήμα μονής Γραμμής" , "Βιβλίο Β" , Δελτία ειδοποιήσεως σταθμού και Δελτία βεβαιώσεις διασταυρώσεως (2 μπλοκ) και 2 λυτά έγγραφα με καταστάσεις καυσίμων.

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), Σιδηροδρομικός Σταθμός Αλυκής

Αρχείο Γραφείου Εποικισμού Κατερίνης

 • GR ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1927-1929

Το αρχείο αποτελείται από: Πρωτόκολλα της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π) Κατερίνης, Ευρετήριο Πρωτοκόλλων Επιτροπής Αποκαταστάσεως και φωτογραφίες και σκαριφήματα κατοικιών προσφύγων Κατερίνης.

Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, Γενική Διεύθυνσις Εποικισμού Μακεδονίας, Γραφείον Εποικισμού Κατερίνης

Συλλογή Ελλήνων Ποντίων εκ Ρωσίας Ν. Πιερίας

 • GR ADM039.01
 • Αρχείο
 • 1961-1994

Το αρχείο αποτελείται από: Ονομαστικές καταστάσεις Ελλήνων Ποντίων εκ Ρωσίας εγκατασταθέντων στο Ν. Πιερίας και Εισερχόμενη-Εξερχόμενη Αλληλογραφία που αφορά στην Υποδοχή και αποκατάσταση Ελλήνων Ποντίων εκ Ρωσίας.

Άγνωστος

Αρχείο Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Πιερίας- Ημαθίας

 • GR ADM040.01
 • Αρχείο
 • 1999-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Φάκελοι με γνωστοποιήσεις, στατιστικοί πίνακες και δελτία ελέγχου.

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Μακεδονίας-Θράκης, Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πιερίας-Ημαθίας

Αρχείο Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας

 • GR ADM041.01
 • Αρχείο
 • 1967-2003

Το αρχείο αποτελείται από: Απολογιστικά στοιχεία από το έτος 1972 μέχρι το 2003.

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Πιερίας

Αρχείο Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

 • GR BAN002.01
 • Αρχείο
 • 1994-2005

Το αρχείο αποτελείται από:
Αιτήσεις εκδόσεις νέων βιβλιαρίων, Ημερολόγιο ταμείου, Μηνιαίο δελτίο κουμπαράδων, Αποδείξεις αγοράς κουμπαράδων, Δελτία στατιστικής και ταμειακές καταστάσεις, Ανακοινώσεις εισερχομένων, Πρωτόκολλα, Πινάκιο τραπεζικών επιταγών Αιτήσεις χορήγησεις υλικού, Γραμμάτιο είσπραξης εντολής, Πίνακες απολεσθέντων βιβλιαρίων, Βιβλιάρια αντ/ντα ή μεταπ/ντα και Καταστάσεις ορφανικών.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, Κατάστημα Κατερίνης

Συλλογή Νικολάου Σπυρίδη

 • GR COL003.01
 • Αρχείο
 • 1897,1930-1960

Η Συλλογή αποτελείται: 1 Χειρόγραφο βιβλίο Δούναι-Λαβείν του 1897,
Δελτίο Κινήσεως πληθυσμού των πόλεων 1930-1950/ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας,
1 πρόγραμμα εορτασμού επί τη επετείω της απελευθερώσεως της πόλεως Κατερίνης 1956,
2 Αφίσες: εμπορική πανήγυρις και ζωοπανήγυρις Κατερίνης 1957 και 1959,
6 Τεύχη από τις εφημερίδες: " Μακεδονικός Αγών" και "Ηχώ των Πιερίων",
1 διαφημιστικό έντυπο "Ρεσιτάλ κιθάρας του Παντελή Κόλια στην αίθουσα κινηματοθεάτρου Διονύσια".

Σπυρίδης, Νικόλαος

Συλλογή Νικολάου Σπυρίδη

 • GR COL003.02
 • Αρχείο
 • 1929, 1941-1946

Η Συλλογή αποτελείται: 1 Σχέδιο Δημοτικού Καφενείου Κατερίνης 1929,
1 έγγραφο που αφορά στον Διορισμό οδοκαθαριστή του 1941,
1 πιστοποιητικό θανάτου του Κωνσταντίνου Συννεφάκη του Δημητρίου στις 24/3/1945,
1 βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων εθνικής οργανώσεως "Οι φίλοι του στρατού" του 1946.

Σπυρίδης, Νικόλαος

Συλλογή Εμπόρων Κατερίνης

 • GR COL004.01
 • Αρχείο
 • 1828, 1887-1896, 1888-1905, 1914

1 βιβλίο εσόδων εξόδων (αγνώστου) και 37 επιστολές εμπόρων Κατερίνης προς εμπόρους Αλέξανδρο και Γεώργιο Φ. Μαύρου (με έδρα τη Θεσσαλονίκη).

Άγνωστο

Συλλογή Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Λιτοχώρου

 • GR COL008.01
 • Αρχείο
 • 1914

Το αρχείο αποτελείται από: Συμβόλαιο μεταξύ του προέδρου του συλλόγου Αθανάσιου Δ. Λασπόπουλου και του κ.Αθανασίου Καρτσιούκα στις 5/7/1914.

Άγνωστο

Συλλογή Σχολής Λιτοχώρου

 • GR COL010.01
 • Αρχείο
 • 1905

Το αρχείο αποτελείται από: Σημειώματα εξόδων σχολής.

Άγνωστο

Συλλογή Σωτήριου Μασταγκά

 • GR COL017.01
 • Αρχείο
 • 1918-1945, 1950-2009

Καταστατικά σωματείων & έγγραφα που αφορούν στο Λιτόχωρο.

Μασταγκάς, Σωτήριος

Συλλογή Σωτήριου Μασταγκά 2

 • GR COL017.02
 • Αρχείο
 • 1941-2008

Το αρχείο αποτελείται από έγγραφα που αφορούν την Κοινότητα Λιτοχώρου (1941), δραστηριότητες ορειβατικής ομάδας Λιτοχώρου (1954), Συμμετοχή του Σ. Ντάβανου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (1967-1974), Ανέγερση του Αϊλιά (1972-1973) και Απόκομμα της εφημερίδας "Εθνικός Κήρυξ"(05-03-2008).

Μασταγκάς, Σωτήριος

Συλλογή 2ου ΓΕΛ Κατερίνης

 • GR COL020.01
 • Αρχείο
 • 1994, 2005-2014

Το αρχείο αποτελείται από: 11 λευκώματα & 16 τ.χ. μαθητικής εφημερίδας του σχολείου.

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων , Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

Συλλογή 2ου ΓΕΛ Κατερίνης

 • GR COL020.02
 • Αρχείο
 • 2015-2016

Το αρχείο αποτελείται από: Αναμνηστικά λευκώματα & τ.χ. μαθητικής εφημερίδας του σχολείου.

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων , Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας, 2ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

Συλλογή Μενέλαου Τερζόπουλου

 • GR COL021.01
 • Αρχείο
 • 1920-1924, 1965

Το αρχείο αποτελείται από: Πιστοποιητικό γεννήσεως & βαπτίσεως 1920, Ενδεικτικό Δημοτικού Σχολείου Προσφυγοπαίδων Ορφανοτροφείου Όλυμπος 1924 & Άδεια διδασκαλίας στον Χ. Τερζίδη από τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Πιερίας.

Τερζόπουλος, Μενέλαος

Συλλογή Επιτροπής Μητρόπολης Κίτρους

 • GR COL023.01
 • Αρχείο
 • 1904-1929

Το αρχείο αποτελείται από: Εισερχόμενη αλληλογραφία και εγκύκλιοι Επισκοπής-Μητρόπολης Kίτρους, και 4 Αγωγές Ιεράς Μονής Πέτρας.

Άγνωστος

Συλλογή "Επιθεώρησις Πιερίας"

 • GR COL025.01
 • Αρχείο
 • 1954

Το αρχείο αποτελείται από: Απόφαση έγκρισης μετακίνησης για τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Πιερίας.

Επιθεώρηση Πιερίας

Συλλογή Χρυσούλας Μάνου

 • GR COL027.01
 • Αρχείο
 • 1953

Το αρχείο αποτελείται από: 4 φωτογραφίες από τις οποίες οι 2 ψηφιοποιημένες φωτογραφίες απεικονίζουν μεταφορά προίκας στο Μοσχοπόταμο.

Μάνου, Χρυσούλα

Συλλογή Διονυσίου Τσιρογιάννη

 • GR COL028.01
 • Αρχείο
 • [1940]-[2016]

Το αρχείο αποτελείται από: 740 ψηφιοποιημένες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, πλην 8 εγχρώμων, που αφορούν στο χωριό του Αγίου Δημητρίου Πιερίας και τους κατοίκους του από τη δεκαετία του ’40 μέχρι και τις μέρες μας.

Τσιρογιάννης, Διονύσιος

Συλλογή Γεωργίου Παπαστεργίου

 • GR COL030.01
 • Αρχείο
 • [1985]-2010

Το αρχείο αποτελείται από: Ψηφιοποιημένες έγχρωμες φωτογραφίες από το Αρχαίο Θέατρο Δίου και το Φεστιβάλ Ολύμπου καθώς και του Ολύμπου. Επίσης οι συνεδριάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου από το 2001 έως το 2010 που καταργήθηκε ο θεσμός του Νομάρχη.

Παπαστεργίου, Γεώργιος

Συλλογή Γεωργίου Παπαστεργίου

 • GR COL030.02
 • Αρχείο
 • [1945], 2002-2010

Το αρχείο αποτελείται από: βιβλία, χάρτες, cd-rom, φυλλάδια τα οποία εκδόθηκαν από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας επί της θητείας του Γ. Παπαστεργίου.

Παπαστεργίου, Γεώργιος

Ιδιωτική Συλλογή Παρθένας Καγκελίδου

 • GR COL050.01
 • Αρχείο
 • 1969-2001

Τρία βιβλία καταγραμμένα σε κίτρινα δελτία με α/α 685 : Τούρκικα έγγραφα από τα ιστορικά αρχεία Μακεδονίας αναφερόμενα στο Νομό Πιερίας / Καραβέργου, Α.Γ., 686: The young Turks: The committee of union and progress in Turkish politics 1908-1914 / Feroz, Ahmad, 687 : Τα μυστήρια της Θεσσαλονίκης / Χεκίμογλου Ευάγγελος.

Καγκελίδου, Παρθένα

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης

 • GR EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1915 - 1972

Το αρχείο αποτελείται από:
Βιβλία πράξεων, Μαθητολόγια, Ειδικοί Έλεγχοι, Γενικοί Έλεγχοι, Εισιτήριοι-κατατακτήριοι,
Δελτία κινήσεως και έγγραφα.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 1o Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Κατερίνης

 • GR EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1946-1980

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής και Γενικούς Ελέγχους Εισιτήριων Εξετάσεων.

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πιερίας, 1o Λύκειο Κατερίνης

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.04
 • Αρχείο
 • 1964-1983

Περιέχει δεκατέσσερεις (14) φακέλους με απολυτήρια Γυμνασίου, Ενδεικτικά - Απολυτήρια Δημοτικών, αποδεικτικά μεταγγραφής, τίτλους διετούς, ενδεικτικά Γυμνασίου Αρρένων από σχολεία της Βέροιας, κοινοτήτων του Ν.Ημαθίας, Γρεβενών, Πιερίας, Ροδόπης κτλ., αποδεικτικά απορρίψεως.

1ο Λύκειο Βέροιας

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 168