Εμφανίζει 323 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Μόνο περιγραφές στο ανώτερο επίπεδο Ημαθία (Νομός)
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Προβολή:

Αρχεία Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας και Ναούσης

 • Αρχείο
 • 1920 - 1978

Φάκελοι χειροτονιών, ενοριακών και εφημεριακών θεμάτων, επισκοπικών θεμάτων, καταγγελιών, αδειών και αποδημιών, ιδρυμάτων, παλαιοημερολογιτών, γάμων, θεμάτων μοναστηριών, Μονών Αγίας Κυριακής, Αγίου Αθανασίου Σφηνίτσης, Μακρυρράχης, Μουστένης, Παναγίας Σουμελά, Τιμίου Προδρόμου.

Ιερά Μητρόπολις Βεροίας και Ναούσης

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Βέροιας

 • GR ADM013.01
 • Αρχείο
 • 1957-1973

Πρόκειται για δέκα βιβλία ταμείου ελεγκτηρίου εξόδων ετών 1957, 1960,1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1972 και για ένα Ημερολόγιο Ταμείου ετών 1970-1973.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Νάουσας

 • GR ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1961-1988

Πρόκειται για Βιβλία Λογιστικά (Γενικά Καθολικά ετών 1961, 1973, 1976, Αναλυτικά καθολικά εξόδων ετών 1975, 1976, Ειδικών φορέων εξόδων προϋπολογισμού έτους 1976), Βιβλία κίνησης αντιτίμων ελεγκτηρίων εξόδων ετών 1972-1978 και 1979, 1980, Βιβλίο καταχώρησης νόμιμα χορηγούμενων φορολογικών διευκολύνσεων ετών 1987, 1988, Βιβλίο καταχώρησης τρεχούμενων λογαριασμών τρίτων ετών 1973-1974 & 1975-1976, Βιβλίο καταχώρησης χρηματικών ενταλμάτων επί αποδόσει λογαριασμού ετών 1973, 1974, Χρηματικούς καταλόγους (καθυστερηματικούς) ετών 1971-1973, προϋπολογισμούς ετών 1969,1979, 1986, 1987, Βιβλίο λογιστικό (γραμματίων εισπρακτέων) έτους 1965, Βιβλία ταμείου (χρηματιστικούς λογαριασμούς) ετών 1973 & 1976, Χρηματικούς καταλόγους φορολογίας έτους 1971, Βιβλίο καταχώρησης ενταλμάτων προσωπικής κράτησης έτους 1983 και Βιβλίο Ταμείου Τμήματος Εξόδων (ημερήσιων πληρωμών) ετών 1975-1978.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Μικτού Γυμνασίου Κοπανού

 • GR EDU038.01
 • Αρχείο
 • 1977-1979

Περιέχει: αντίγραφα γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων 1977-78, 1978-79

Μικτό Γυμνάσιο Κοπανού

Αρχείο Τ.Ε.Β.Ε. Βέροιας

 • GR ADM008.01
 • Αρχείο
 • 1967-1990

Το περιεχόμενο του αρχείου αφορά τα εξής : εισιτήρια νοσηλείας ετών 1980-1988, γνωματεύσεις ΑΥΕ Βέροιας ετών 1967, 1975, 1980, 1985, πράξεις ανακατατάξεως ετών 1970-1990, αιτήσεις και αντίγραφα βεβαιώσεων ετών 1975,1980, 1985 και τέσσερα (4) βιβλία πρωτοκόλλου ετών 1981-1982.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο 14ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU061.01
 • Αρχείο
 • 1928-1957

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε δύο κουτιά. Περιλαμβάνει : α) Μαθητολόγια 1943-1957, β) Γενικούς ελέγχους του 4ου Δ.Σχ και Β' Δ.Σχ Θηλέων, 1928-1957, γ) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1943-1957.

14ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.07
 • Αρχείο
 • 1914-2008

Περιέχει: α) δέκα βιβλία Γενικών Ελέγχων αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1914-1979), β) δύο βιβλία πράξεων σχολικής Εφορείας (1976-1986), γ) ένα ευρετήριο Μητρώου μαθητών 1979-1997, δ) ένα βιβλίο πράξεων Λυκειάρχη (1981-1990), ε) ένα βιβλίο Ειδικού Μητρώου Γενικών εξετάσεων (1982-1987), στ) επτά βιβλία πρωτόκολλα (1989-2007). Επίσης έντυπο υλικό - μηχανογραφικές καταστάσεις πανελλαδικών εξετάσεων από (1989-2008).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.05
 • Αρχείο
 • 1963-2007

Περιέχει : Ατομικούς φακέλους των Μπαρμπέρη Αθανασίου, Υφαντίδη Ηλία, Νίτσιου Θωμά, Μπεμπέτσου Στυλιανού, Μητροπούλου-Καπάμου Όλγας, Λιολιοπουλου Φωτίου.

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.04
 • Αρχείο
 • 1964-1983

Περιέχει δεκατέσσερεις (14) φακέλους με απολυτήρια Γυμνασίου, Ενδεικτικά - Απολυτήρια Δημοτικών, αποδεικτικά μεταγγραφής, τίτλους διετούς, ενδεικτικά Γυμνασίου Αρρένων από σχολεία της Βέροιας, κοινοτήτων του Ν.Ημαθίας, Γρεβενών, Πιερίας, Ροδόπης κτλ., αποδεικτικά απορρίψεως.

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γενικού Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.03
 • Αρχείο
 • 1943-2005

Περιλαμβάνει : α) ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών (1945-2005), β) δελτία κινήσεως προσωπικού (1951-1972), γ) καταστάσεις πενελληνίων εξετάσεων (1978-1986), δ) μισθοδοτικές καταστάσεις (1965-1999), ε) βεβαιώσεις αποδοχών (1987-1999), στ) σχολικό ταμείο - σχολική εφορεία (1976-1982), ζ) βιβλίο ανεξεταστέων (1972-1980), η) αλληλογραφία (1963-2001), θ) τίτλους σπουδών : απολυτήρια Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Ενδεικτικά Γυμνασίου - Λυκείου Ν. Ημαθίας και άλλων Νομών (1950-1999)

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας (Αλεξάνδρειας)

 • GR ADM023.01
 • Αρχείο
 • 1954-2002

Περιλαμβάνει : Αποτελέσματα εξετάσεων, Μεταλυκειακά κέντρα, Μισθοδοτικές καταστάσεις μεταλυκειακών κέντρων, Σύσταση λύση υπαλληλικής σχέσης, Έγγραφα Σχολείου Μελίκης που καταργήθηκε, έγγραφα σχετικά με φροντιστήρια, στατιστικά στοιχεία, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, πρόγραμμα - μέθοδοι - ύλη, εξωδιδακτικές δραστηριότητες, άδειες - υγειονομική περίθαλψη, μισθοδοσία, οικονομικά.

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας, Α΄ Γραφείο

Αρχείο 1ου Γυμνασίου Βέροιας

 • GR EDU003.01
 • Αρχείο
 • 1874-1974

Περιλαμβάνει 123 βιβλία : λεξικά, ιστορικά, φιλοσοφικά, παιδαγωγικά, λογοτεχνικά, μελέτες, θεολογικά, νομικά

1ο Γυμνάσιο Βέροιας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας

 • GR EDU053.01
 • Αρχείο
 • 1945-1999

Περιέχει: Πιστοποιητικά εγγραφής, ενδεικτικά, δικαιολογητικά εγγραφής, τίτλους σπουδών, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, εξωδιδακτικές εκδηλώσεις, εορτές, ομιλίες, Ερυθρός Σταυρός, Προσκοπισμός, Έρανος, Ειδική Νομοθεσία περί Συνδικαλισμού, Σύλλογοι Γονέων, Επίταξη, επιστράτευση, εκλογές, Εγκύκλιοι επιθεωρητή, έγγραφα Σχολικού Συμβούλου, Άδειες, Άδειες Υγειονομικής περίθαλψης, κατατακτήριες εξετάσεις, αξιολόγηση μαθητών, εξετάσεις, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, μεταθέσεις, αποδεικτικά μεταγραφής, σχολική επιτροπή, λαϊκή επιμόρφωση, κανονισμός λειτουργίας Π.Ε. και ΝΔΕ, διορισμοί, εκθέσεις, αποζημιώσεις, εμπιστευτικά - αλληλογραφία, τμήμα δημιουργικής απασχόλησης, βιβλία βιβλιοθήκης - περιοδικά - δημοσιεύματα - εφημερίδες - συλλογικά όργανα, συγκρότηση αρμοδιοτήτων κεντρικών και περιφερειακών συλλογικών οργάνων, αντίγραφα πρακτικών, προγράμματα - μέθοδοι - ύλη διδασκαλίας, οδηγίες - διδακτέα και διδαχθείσα ύλη, εκπαιδευτική νομοθεσία, ιδιωτική εκπαίδευση, πειθαρχικά, υπηρεσιακές εκθέσεις, θέματα μη νομικού ενδιαφέροντος, φοίτηση/ έτη σπουδών, κύκλοι, υποτροφίες, επιμόρφωση - μετεκπαίδευση, θέματα οργάνωσης και μεθόδων, αντίγραφα νομοθεσίας, οργάνωση αρχείου, νομοθεσία σχολείου, φυσική αγωγή, κατασκηνώσεις 1982-1998, μισθοδοσία, οικονομικά, σχολική υγιεινή (υγειονομική εξέταση - περίθαλψη μαθητών, εμβολιασμός, απολύμανση), εξοπλισμός (έπιπλα, αθλητικό υλικό), σύσταση - λύση υπαλληλικής σχέσης, απολογισμός, εγκύκλιοι.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξάνδρειας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU002.01
 • Αρχείο
 • 1894-1981

1) Φακέλους διαταγών και εγκυκλίων και φακέλους απολογισμών (1971-1981), 2) Φακέλους απολογισμών και φακέλους Υφυπουργού, Περιφερειακού Διευθυντού, Φακέλους Νομαρχίας, Φακέλους Αλληλογραφίας, Πιστοποιητικά, Ατομικός φάκελος (1937-1981), 3) Βιβλία πράξεων, πρωτοκόλλου, προϋπολογισμών και απολογισμών, Μαθητολόγια, Βαθμολόγια, Βιβλία βιβλιοθήκης και εποπτικών οργάνων (1904-1977) και 4) Βιβλία ταμείου, Διαχειριστικά, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία βιβλιοθήκης και υλικού (1894-1971)

1ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου

 • GR EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1909-1961

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε δύο κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1909-1961, β) Γενικούς ελέγχους 1921-1961, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1944-1961.

1ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1879-1990

Βιβλία πράξεων (συλλόγου καθηγητών), Βιβλία πράξεων παιδαγωγικών συνεδρίων, Βιβλία πράξεων σχολικής επιτροπής και σχολικής εφορείας, Βιβλίο πράξεων γυμνασιάρχου γυμνασίου αρρένων, Βιβλία πράξεων τακτικών συνελεύσεων των μαθητικών κοινοτήτων και του 15μελούς συμβουλίου, Πρακτικά συνεδρίων διδασκαλικού συλλόγου Αστικής Σχολής και Ελληνικού Ημιγυμνασίου (1914-1988), Πρωτόκολλα αλληλογραφίας εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, Πρωτόκολλο αποδεικτικών, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορείας, Βιβλίο διδαχθείσας ύλης (1887-1989), Μητρώα μαθητών και Μαθητολόγια (1879-1977), Βαθμολόγια, Ειδικούς ελέγχους, Βοηθητικά βιβλία ειδικών ελέγχων, και κατατακτήριων εξετάσεων και απολυτηρίων στρατευσίμων μαθητών (1884-1977), Βιβλίο προφορικής βαθμολογίας και απουσιών, Γενικό έλεγχο, Βιβλίο ανεξεταστέων, Απολυτήρια περασμένων ετών που δεν παραλήφθηκαν, Βιβλία εισιτηρίων εξετάσεων, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών (1914-1977), Πρωτόκολλα αιτήσεων για δικαιολόγηση απουσιών και δηλώσεων για χορήγηση πιστοποιητικών (1938-1984), Μισθολογικά μητρώα προσωπικού, Ημερολόγιο λειτουργίας Γυμνασίου, Ημερολόγιο Λυκείου, Βιβλία υλικού, Βιβλίο ανακοινώσεων και Βιβλίο αποφάσεων γυμνασιάρχη, Βιβλίο προσκλήσεων Συλλόγου καθηγητών, Μητρώο καθηγητών, Βιβλίο προσέλευσης καθηγητών, Φάκελο ατομικό του επιστάτη Ρέππου Μερκουρίου Εμμανουήλ, Φάκελο Οικονομικής Εφορείας (1923-1988).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας

 • GR EDU001.06
 • Αρχείο
 • 1978-1980

Περιέχει : α) αντίγραφα γενικού ελέγχου 1978-1979, β) αντίγραφα απολυτηρίων 1979-1980

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Λυκείου Βέροιας / Βιβλιοθήκη

 • GR EDU001.02
 • Αρχείο
 • 1818-1977

1) Στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων (1857-1940), 2) Στερεότυπες εκδόσεις αρχαίων και βυζαντινών συγγραφέων - φιλολογικές μελέτες (1840-1958), 3) Λογοτεχνικά θεατρικά έργα - ομιλίες - διαλέξεις (1896-1976), 4) Ιστορικά - λαογραφικά - θρησκευτικά έργα (1884-1976) και 5) φιλοσοφικά - κοινωνιολογικά - αρχαιολογικά - τέχνης - οικονομικά - ποικίλου περιεχομένου έργα - αναλυτικό πρόγραμμα (1818-1977).

1ο Λύκειο Βέροιας

Αρχείο 1ου Τμήματος Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών

 • GR MUN001.05
 • Αρχείο
 • 1962-1995

Περιέχει : βιβλια και έγγραφα ποικίλου περιεχομένου, όπως : Πρακτικά συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής, φακέλους του κτιρίου, φακέλους προσλήψεων προσωπικού, καταστάσεις πληρωμής, διακηρύξεις διαγωνισμών, συμφωνητικά, δημοπρασίες, φακέλους εγγραφής και ατομικά δελτία υγείας νηπίων, βιβλία υλικού και χρηματικής διαχείρισης, αλληλογραφία με : Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας, Νομαρχία Ημαθίας, Αμερικανική Οργάνωση Βοήθειας A.R.E, και διάφορα άλλα έγγραφα σχετικά με την λειτουργία του ιδρύματος.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Ημαθίας

 • GR ADM007.02
 • Αρχείο
 • 1981-1991

Περιλαμβάνονται : εξωδιδακτικές εκδηλώσεις - Δραστηριότητες ετών 1982-1991, Συνδικαλισμός εκπαιδευτικών - Βουλευτικές - Δημοτικές εκλογές - Επίταξη - Επιστράτευση ετών 1981-1987, Ίδρυση - έδρα - Εσωτ. Οργάνωση Σχολικών Μονάδων - Επιχορηγήσεις - Λειτουργικές δαπάνες - Μισθώσεις 1983-1988.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου

 • GR EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1925-1960

Αποτελείται από έξι θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1925-1948, β) Γενικούς Ελέγχους 1936-1955, γ) Βιβλίο Βιβλιοθήκης, δ) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1934-1957, ε) Πράξεις Σχολικής Εφορείας 1937-1960, στ) Βιβλίο Ταμείου Σχολικής Εφορείας 1953-1968.

2ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου

Αρχείο 2ου Λυκείου Αλεξάνδρειας

 • GR EDU009.01
 • Αρχείο
 • 1986

Περιέχει : ένα φάκελο με μηχανογραφικές (εξε) καταστάσεις και αυτοκόλλητα του 4ου εξεταστικού κέντρου Αλεξάνδρειας καθώς και αρχείο θεμάτων 1986

2ο Λύκειο Αλεξάνδρειας

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

 • GR EDU085.01
 • Αρχείο
 • 1970-1998

Μητρώο Νηπίων, Βιβλία Πράξεων Εφορείας, Βιβλίο Σχολικού Ταμείου, Βιβλίο Οπτικοακουστικών Μέσων και Εποπτικών Οργάνων, Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής Ειδών, Βιβλία Παρουσίας Εκπαιδευτικών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Δικαιολογητικά εγγραφής νηπίων, Εισερχόμενα και Εξερχόμενα Έγγραφα.

2ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU062.01
 • Αρχείο
 • 1944-1967

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Γενικούς ελέγχους 1946-1960, β) Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής 1944-1956, γ) Μαθητολόγιο 1953-1967.

3ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

 • GR EDU058.01
 • Αρχείο
 • 1946-1958

Αποτελείται από τέσσερεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε τρία κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1946-1954, β) Γενικό έλεγχο 1946-47 έως 1951-52, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1946-1960, δ) Οικονομικούς απολογισμούς 1952-1958.

7ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

 • GR EDU080.02
 • Αρχείο
 • 1953-2010

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρωτόκολλο εμπιστευτικό, βιβλία πρωτοκόλλου διεκπεραίωσης εγγράφων, μητρώα και ευρετήριο μητρώων μαθητών, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο βιβλιοθήκης, μητρώο προσωπικού, βιβλίο πράξεων σχολικού συμβουλίου, βιβλίο πρακτικών διευθυντού, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, βιβλίο πράξεων 9ης σχολικής επιτροπής, βιβλίο εσόδων εξόδων 9ης σχολικής επιτροπής, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πρακτικών συλλόγου διδασκάλων, βιβλία πρακτικών συλλόγου διδασκόντων Δημ. Σχ. Ροδακινέας, έγγραφα αλληλογραφίας Δημ. Σχ. Ροδακινέας, στέλεχος ενταλμάτων πληρωμής, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας Ροδακινέας και Νέας Στράντζας, βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας Νέας Στράντζας, ενδεικτικά, δικαιολογητικά εγγραφής, τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά στάσιμων, αποδεικτικά μετεγγραφής, σχολικός συνεταιρισμός, πρωτόκολλα Νέας Στράντζας και Ροδακινέας, οικονομικός απολογισμός, Νέας Στράντζας, Εμπιστευτική αλληλογραφία, αλληλογραφία με τον σχολικό σύμβουλο, εκμίσθωση κυλικείου, πληρωμή καθαριστριών, αρχείο σχολίατρου, σχολικός κλήρος, μεταβολές μαθητών, μαθητικά συσσίτια.

7ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας

 • GR EDU080.01
 • Αρχείο
 • 1927-1967

Αποτελείται από βιβλία των καταργημένων Δημοτικών Σχολείων Νέας Στράντζας και Ροδακινέας. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1941-1967, β) Γενικούς ελέγχους 1927-1967, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1946-1967

7ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας

Αρχείο 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

 • GR EDU052.01
 • Αρχείο
 • 1969-2008

Περιλαμβάνει: α) πιστοποιητικά νηπίων για εγγραφή, αιτήσεις εγγραφής και καταστάσεις εγγραφέντων νηπίων (1982-2008), β) δικαιολογητικά λήξης σχολικού έτους (1990-1999), γ) ατομικά δελτία υγείας παιδιών (2006-2007), δ) βιβλία μητρώου νηπίων και μαθητολόγια (1969-1998), ε) Βιβλίο πράξεων (1969-1984), στ) βιβλίο υλικού (1970-1998), ζ) πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1969-2006), η) φάκελλος αλληλογραφίας (1969-2005) με θέματα: ζητήματα προσωπικού, λειτουργία υπηρεσίας, εμπιστευτική αλληλογραφία, οικονομικά ζητήματα, στατιστικά κ.α., θ) βιβλία ταμείου (1969-1986), ι) πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής ειδών (1973-1980), ια) απολογισμοί - προϋπολογισμοί (1970-1981), ιβ) εκπαιδευτικά περιοδικά: Το Σχολείο και το Σπίτι (1973-1987), Επιστημονικό βήμα του Διδασκάλου (1973-1984).

8ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Αρχείο Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας

 • GR ADM007.00
 • Αρχείο
 • 1922-1958

Πρόκειται για ένα (1) χειροποίητο λεύκωμα φωτογραφιών με χειρόγραφες πληροφορίες σχετικές με την ανέγερση σχολικών κτηρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας

Αρχείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Ημαθίας

 • GR ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1978-2009

Περιλαμβάνει έξι φακέλους με θέματα : α) μετακλήσεις αλλοδαπών από 2004-2008, β) δελτία τύπου από το 2001 ως το 2009, γ) συνοπτικά δελτία αδικημάτων και συμβάντων του 2009, δ) βιβλία επετηρίδας αξιωματικών χωροφυλακής και ανθυπασπιστών 1978-1983, ε) συγκεντρωτικούς πίνακες δραστηριότητας υπηρεσιών του 2008, στ) αναφορές δραστηριοτήτων και παραβάσεων τροχαίας - λήψη μέτρων τροχαίων ατυχημάτων 2006-2007.

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Αλεξάνδρειας

 • GR ADM039.01
 • Αρχείο
 • 2005-2008

Περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με τις πράξεις βεβαίωσης παράβασης ΣΕΣΟ (point system), 2005-2008

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας

 • GR ADM025.02
 • Αρχείο
 • 2001-2004

Περιλαμβάνει: αρχεία σχετικά με τις περιοδικές αναφορές του τμήματος για τις χρονολογίες 2001 εώς 2004

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας

 • GR ADM025.01
 • Αρχείο
 • 1964-1980

Περιλαμβάνει : Εξήντα (60) ατομικούς φακέλους με αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος, αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, βεβαιώσεις συνταξιοδοτήσεων, άδεια διαφήμισης με μεγάφωνο, μεταδημότευση, μηνύσεις, άδεια χειριστού φορτωτή, άδεια εισπράκτορος λεωφορείου, άδεια κατάληψης πεζοδρομίου, βεβαίωση μόνιμης διαμονής, βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος οδηγού, βεβαίωση αλλαγής διεύθυνσης, κοινοποιήσεις μηνύσεων, βεβαίωση ύπαρξης εν ζωή, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Επίσης, άλλα έγγραφα σχετικά με οδηγούς και παραβάσεις, αφαιρέσεις αδειών ικανότητας, εκθέσεις αποδόσεως, συστάσεις, κλήσεις προς απολογία, είσπραξη, άδεια ασκήσεως υπαιθρίου επαγγέλματος ψιλοπώλη, άδεια εγκαταστάσεως μηχανοκινήτου αιώρας, και άλλες άδειες παντός τύπου. Επιπλέον περιλαμβάνει βεβαιώσεις παύσης λειτουργίας καταστήματος, κατοχής μοτοποδηλάτου, και διοικητικούς ελέγχους και κυρώσεις.

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μελίκης

 • GR ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1951-2013

Βιβλίο πταισματικών τροχαίων παραβάσεων, Βιβλίο απολωλότων αντικειμένων, Βιβλίο δειγματοληψιών, Βιβλίο απολογιστικού υλικού, Βιβλίο μεταγωγής κρατουμένων, Βιβλίο αγορανομικών διατάξεων, Βιβλίο φυγόπονων λιποτακτών, Βιβλίο ατόμων με νοητική υστέρηση, Στελέχη μπλόκ τροχαίων παραβάσεων, Στελέχη αστυνομ. σημειωματαρίων, Επιδόσεις δικογράφων, Διαβιβαστικά δικογράφων, Κλοπές και επιδόσεις εγγράφων, Χρέωση αποφάσεων, Βιβλίο εργοστασίων και καταστημάτων , Βιβλίο εκρηκτικών υλών, όπλων και μαχαιριών, Βιβλίο φυλασόμενων όπλων, εκρηκτικών υλών κ.λ.π., Βιβλίο ενταλμάτων προσωπικής κράτησης, Βιβλίο εξαφανιζομένων και ευρισκομένων ατόμων, Προανακρίσεις, Μηνύσεις ιδιωτών, Παραβάσεις λοιπών ποινικών νόμων, Μεταγωγές ψυχοπαθών και ασθενών γενικά, Ετήσια εκπαίδευση άμαχου πληθυσμού, κ.λ.π.

Αστυνομικό Τμήμα Μελίκης

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας

 • GR ADM028.01
 • Αρχείο
 • 1970-1977

Περιλαμβάνει : τριάντα επτά (37) ατομικούς φακέλους με: άδειες μοτοποδηλάτων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων και Λούνα Παρκ, άδειες σχετικές με ζαχαροπλαστείο Δούμου Κ., άδεια χρήσης πεζοδρομίου, άδεια διαφημίσεως (διανομής φυλλαδίων), άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, άδειες μετάβασης, άδεια αύξησης ισχύος (ψυγείο), αφαιρέσεις αδείας κυκλοφορίας οχημάτων, χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας, χορήγηση βεβαίωσης αιτιών θανάτου.

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νάουσας

 • GR ADM043.01
 • Αρχείο
 • 1988-2002

Αποτελείται από εννέα φακέλους και περιέχει αναφορές αξιωματικών υπηρεσίας και στοιχεία υπηρεσίας από το 1988-2002

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομική Υποδιεύθυνση Νάουσας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Πλατέος

 • GR ADM040.01
 • Αρχείο
 • 2006-2010

Περιέχει αρχεία σχετικά με τις περιοδικές αναφορές του τμήματος για τις χρονολογίες 2006-2010

Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, Αστυνομικό Τμήμα Πλατέος

Αρχείο Β' Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας

 • GR EDU019.01
 • Αρχείο
 • 1972-1988

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαυσίων εξετάσεων σχολ. ετών 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1977-78, β) αντίγραφα πρακτικών και γ) λυτά έγγραφα με ποικιλία θεμάτων

2ο Γυμνάσιο Αρρένων Βέροιας

Αρχείο Β Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Ημαθίας (ΕΦΚΑ) (Πρώην ΟΑΕΕ Βέροιας)

 • GR ADM008.04
 • Αρχείο
 • 1980-2011

Επτά (7) βιβλία παρουσίας προσωπικού ΤΕΒΕ 2006-2011, τέσσερα (4) βιβλία πρωτοκόλλου ΤΣΑ 1980-2004, ένα βιβλίο παρουσίας υπαλλήλων ΤΣΑ 2001-2005, βιβλίο μητρώου ιδιοκτητών αυτοκινήτων Δ.Χ. υποκαταστήματος ΤΣΑ Βέροιας 1968-1980, μπλοκ (στελέχη) αποδείξεων πληρωμής θεραπευτικών μέσων και παρακλινικών εξετάσεων 2007, μπλοκ αποδείξεων εισιτηρίων νοσηλείας 2000-2001, 2004-2009, κατάσταση χρέωσης συνταγολογίων στους ασφαλισμένους 2002-2010, τρία (3) μπλοκ παραπεμπτικών για παρακλινικές εξετάσεις 2000-2008.

Τ.Ε.Β.Ε.-Ο.Α.Ε.Ε. Βέροιας

Αρχείο Γ’ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών (ΕΦΚΑ) Αλεξάνδρειας Ημαθίας (Πρώην ΙΚΑ)

 • GR ADM020.09
 • Αρχείο
 • 2004-2011

Δύο (2) βιβλία πρωτοκόλλου ΤΣΑ, τρία (3) βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, πέντε (5) βιβλία παρουσίας προσωπικού

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρειας

Αρχείο Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας

 • ADM001
 • Αρχείο
 • 1862 - 1937

Καταγραφές δημόσιων αρχών, πληθυσμού, προσφύγων, μεταναστών, πόλεων και χωριών των υποδιοικήσεων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Καρατζόβας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Λαγκαδά, Κατερίνης, Βέροιας, Δράμας, Κιλκίς. Θέματα δημόσιας τάξης, υγείας, αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, στατιστικές. εκπαιδευτικά, πρόσφυγες, μετανάστες, αλληλογραφία με συμμαχικές αρχές Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ζητήματα Αγίου Όρους, ιδρύσεις σωματείων και λειτουργία ιδρυμάτων.

Γενική Διοίκηση Μακεδονίας

Αρχείο Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας

 • GR ADM034.01
 • Αρχείο
 • 1950-2007

Το αρχείο περιέχει: φακέλους ασθενών καρδιολογικής (Φ1, 1987-1989), παθολογικής (Φ2, 1986-1989), ΩΡΛ (Φ3, 1987), χειρουργικής (Φ4, 1987-1989), μαιευτικής - γυναικολογικής (Φ5, 1992,1999), αξονικές τομογραφίες (Φ6, 1987-1988), έγγραφα για λοιμώδεις ασθένειες (Φ7, 1960-1973), έγγραφα για μαίες (Φ8, 1950-1986), εφημερίες ετοιμότητας ιατρών (Φ9, 1993-1996), προγράμματα προσωπικού (Φ10-13, 1981-1991), προσωπικό ιδιωτικού δικαίου (Φ14 1976-1981 και 1984-1985), υπηρεσιακές βεβαιώσεις νοσηλευτικού προσωπικού (Φ15, 1985-1988), μεταβολές προσωπικού (Φ16, 1955-1973), μισθοδοτικές καταστάσεις (Φ17, 1995, 2002-2007), εκκαθαριστικά σημειώματα (Φ18, 1993-1997), στατιστικά - απογραφικά (Φ19, 1956-1990), ατομικά δελτία κατάταξης (Φ20, 1997), στοιχεία απολογισμού (Φ21, 1993-1998), αλληλογραφία (Φ22, 1959-1985), οργανισμός - τροποποιήσεις (Φ23, 1956-1976), πρωτόκολλα εργασιών - παραλαβής υλικών - εξαγωγής γραφικών (Φ24 1985-1986, 1989, 1990, 1992), φύλλο - καρτέλες νοσηλείας ασθενών (Φ25, 1988-1990), εμπιστευτική αλληλογραφία (πιστοποιητικά,- δηλώσεις, συμβούλια νομιμοφροσύνης (Φ26, 1952-1974), δημοσιεύσεις προκηρύξεων πλήρωσης θέσεων στο Νοσοκομείο (Φ27, 1967-1971 και 1964, 1974), δεκαπέντε βιβλία ημερήσιας διαταγής - κίνησης, αποφάσεων προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτου Παθολογικού (Φ28, 1964-1993).

Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

Αρχείο Γυμνασίου Αγγελοχωρίου

 • GR EDU004.01
 • Αρχείο
 • 1973-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου κατώτερου κύκλου Αγγελοχωρίου (1973-1975) και β) αντίγραφα Γενικού ελέγχου Γυμνασίου (1976-1979).

Γυμνάσιο Αγγελοχωρίου

Αρχείο Γυμνασίου Αλεξάνδρειας

 • GR EDU007.01
 • Αρχείο
 • 1960-1979

Περιλαμβάνει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου ετών 1960-1979, β) αλληλογραφία 1975-1976, και γ) απολυτήρια γυμνασίου 1961-1965

Γυμνάσιο Αλεξάνδρειας

Αρχείο Γυμνασίου Αρρένων και Α' Αρρένων Βέροιας

 • GR EDU018.01
 • Αρχείο
 • 1962-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεσμάτων ενιαυσίων εξετάσεων Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας ετών 1966-1972, β) αντίγραφα Γενικού ελέγχου αποτελεμάτωντων ενιαυσίων εξετάσεων Α' Γυμνασίου Αρρένων Βέροιας 1972-1974 και 1977-1979, γ) αντίγραφα πρακτικών και πίνακες απολυθέντων μαθητών, δ) απολυτήρια 1962-1964

Γυμνάσιο Αρρένων Βέροιας

Αρχείο Γυμνασίου θηλέων και Α' Θηλέων Βέροιας

 • GR EDU020.01
 • Αρχείο
 • 1962-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα γενικού ελέγχου του Γυμνασίου Θηλέων κατά τα σχολ. Έτη 1965-1972, β) αντίγραφα γενικού ελέγχου του Α' Γυμνασίου Θηλέων Βέροιας 1972-1979, γ) αντίγραφα πρακτικών και πίνακες απολυθέντων μαθητών, δ) απολυτήρια Γυμνασίου θηλέων Βέροιας 1962-1965

Γυμνάσιο Θηλέων Βέροιας

Αρχείο Γυμνασίου Πλατέος

 • GR EDU048.01
 • Αρχείο
 • 1972-1979

Περιέχει: Γενικούς ελέγχους αποτελεσμάτων ενιαύσιων εξετάσεων (1972-73 και 1976-79)

Γυμνάσιο Πλατέος

Αρχείο Γυμνασίου Ριζωμάτων

 • GR EDU037.01
 • Αρχείο
 • 1975-1979

Περιέχει : αντίγραφα γενικού ελέγχου ενιαυσίων εξετάσεων σχολικών ετών 1975-76, 1976-77, 1978-79.

Γυμνάσιο Ριζωμάτων

Αρχείο Δ τμήματος Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών (ΠΙΚΠΑ)

 • GR MUN001.07
 • Αρχείο
 • 1948-2005

Περιλαμβάνει : α. Αλληλογραφία : βιβλία πρωτοκόλλου, εγκυκλίους, διαβιβαστικά, β. Μητρώο νηπίων : αιτήσεις για εγγραφή - επανεγγραφή - διαγραφή, ενστάσεις, γ. Θέματα προσωπικού, μισθοδοτικές καταστάσεις, ατομικούς φακέλους, άδειες, βιβλιάρια ενσήμων, αιτήσεις πρόσληψης, ιατρικούς ελέγχους, βιβλίο προσέλευσης, αλληλογραφία, εμπιστευτικά, δ. Έγγραφα διοικητικού συμβουλίου : βιβλία πρακτικών και αποφάσεων, εισηγήσεις - τροποποιήσεις Δ.Σ, συγκροτήσεις Δ.Σ, αποζημιώσεις μελών, αλληλογραφία, ε. Τροφοδοσία ΠΙΚΠΑ : δημοπρασίες, προμήθειες τροφίμων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής προϊόντων, βιβλία τροφίμων ακι αναλώσιμου υλικού, βιβλία ελέγχου συσσιτούντων, βιβλία μη αναλώσιμου υλικού, προμήθεια παιχνιδιών, διαχείριση υλικού, προτόκολλα καταστροφής υλικού, στ. Διδακτική ύλη : βιβλία διδαχθείσας ύλης, εκπαιδευτικό υλικό, κατάλογος εκπαιδευτικών παιχνιδιών, ζ. Στατιστικά στοιχεία, η. Διαγωνισμοί - μελέτες, θ. Μισθώσεις κτηρίου, ι. Κανονισμοί λειτουργίας, ια. Τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροφωτισμός, ιβ. Σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης, ιγ. Καταστάσεις, δικαιολογητικά, απολογισμοί, ιδ. Οικονομικά : προϋπολογισμοί - απολογισμοί, γραμμάτια, εντάλματα, μπλοκ επιταγών, δικαιολογητικά δαπανών, βιβλία εσόδων - εξόδων

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δ/νσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας

 • GR ADM007.01
 • Αρχείο
 • 1953-1990

Περιλαμβάνει : Πίνακες, Αιτήσεις και Μητρώα Εκπαιδευτικών, Επετηρίδες δασκάλων, Εκθέσεις επιθεωρήσεων, Ατομικούς φακέλλους εκπαιδευτικών, Πρακτικά συμβουλίων, Πράξεις ΠΥΣΔΕ, Μισθολογικά Μητρώα, Δάνεια και Χορηγήσεις επιδομάτων, Καταστάσεις υπερωριακής αποζημίωσης, παραστατικά στοιχεία, απογραφικά δελτία, Αρχείο εκκαθάρισης, Διδασκαλικό Βήμα, Εγκυκλίους, Εξερχόμενα έγγραφα.

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας

Αρχείο Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας

 • GR ADM023.02
 • Αρχείο
 • 1919-1995

Περιέχει : αλληλογραφία (1987-1995), βιβλία Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας, βιβλία πράξεων Νομαρχιακού Συμβουλίου Μ. Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας - Πιερίας, ατομικούς φακέλους εκπαιδευτικών, Δελτία κίνησης προσωπικού και ωρολόγια προγράμματα ιδιωτικών και Δημοσίων Σχολείων Ν. Ημαθίας και Πιερίας, Γενικές εκθέσεις επιθεωρητών, Μηνιαίες εκθέσεις Δημοσίων Γυμνασίων και ουσιαστικών προσόντων εκπαιδευτικών Ν. Ημαθίας, πειθαρχικοί φάκελοι εκπαιδευτικών, εμπιστευτικά έγγραφα, Διαδικασία πρόσκτησης οικοπέδων για την ανέγερση Γυμνασίων, καταστάσεις μαθητών, πειθαρχικές υποθέσεις ιδιωτικών σχολείων, φάκελος 1ου εξεταστικού κέντρου Γεν. εξετάσεων έτους 1986, Μισθοδοτικές καταστάσειςυπαλλήλων Μ.Ε. Ν. Ημαθίας, Βιβλίο Μισθολογικού Μητρώου, Βιβλία Αγοράς ενσήμων, εκτέλεση εργασιών στο γυμνάσιο Βέροιας (1943-1968), φάκελοι Σχολικής Εφορείας ταμείου Γυμνασίων - Λυκείων, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας ΝΥΣΜΕ Ημαθίας - Πιερίας και Δ/νσης Δ/βάθμιας εκπαίδευσης, Εφημερίδες της Κυβερνήσεως (1978-1990), 3 τόμοι εγκυκλοπαίδειας Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα, 1 τόμος εγκυκλοπαίδειας Ακαδημαϊκή, πληροφορίες για τα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα και τα ΕΠΛ (1951-1986). Από το Αρχείο της Δ/νσης Σωματικής Αγωγής : φάκελος του Εθνικού Γυμναστηρίου Βέροιας (1946-1971), Προγράμματα Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού (1968-1989), Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών Βέροιας "Η Ελιά" (1958-1973), Γυμναστήρια Δημοτικών Σχολείων Α και Β Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βέροιας (1955-1980), Εορτασμοί Εθνικών Επετείων (19978-1983), Φάκελοι Σωματικής Αγωγής (1961-1975), Φάκελοι Δ/ντων Εθνικού Γυμναστηρίου Βέροιας (1956-1972), Ποδοσφαιρικοί Αθλητικοί Σύλλογοι Ν. Ημαθίας, Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων (1950-1985), Εθνικό Στάδιο Βέροιας, ένας φάκελος Γυμναστικού και Αθλητικού Συλλόγου "Βέροια" (1956-1968), Νομαρχιακή Επιθεώρηση Σωματικής Αγωγής (1957-1974), Επιτροπές Διοικήσεως Κοινοτικών Γυμνασίων (1967-1974), Πρωτόκολλα Δ/νσης Σωματικής Αγωγής (1957-1992), Αλληλογραφία της Επιτροπής Εθνικού Κέντρου Νεότητας Αλεξάνδρειας, Εθνικού Σταδίου Αλεξάνδρειας, Δημοτικού Γυμναστηρίου και Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας (1950-1978), Εθνικό Στάδιο Νάουσας (1934-1987), Εθνικό χιονοδρομικό κέντρο Σελίου (1970-1987), Κοινοτικό Γυμναστήριο Πλατέος (1970), Αθλητικές εγκαταστάσεις στο Κοινοτικό Γυμνάσιο Βεργίνας (1979-1980), Κλειστές αίθουσες γυμναστικής στα Κοινοτικά Γυμναστήρια Μελίκης, Πλατέος και Καβασίλων (1979-1980), δύο πειθαρχικοί φάκελοι καθηγητών Ν. Πιερίας (1970-1971), Πρωτόκολλο και βιβλίο ταμείου Αθλητικού Συλλόγου Βέροιας "ο Μέγας Αλέξανδρος" (1972-1978), βιβλίο ταμείου Αθλητικού Συλλόγου "ο Φίλιππος" (1970-1977), Βιβλία Πρακτικών Συμβουλίου Σωματικής Αγωγής (1956-1964), 117 τόμοι ΦΕΚ (1978-1990)

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας, Α΄ Γραφείο

Αρχείο Δ/νσης Δ/γενή, Τρ/γενή Τμ/τος. Τ.Ε.Ο. (Κ.Τ.Ε.Ο. Ν. Ημαθίας)

 • GR ADM005.03
 • Αρχείο
 • 1986-1991

Περιλαμβάνει : α) Δελτία τεχνικού ελέγχου (ΔΤΕ) οχημάτων και β) Προγράμματα πρόσκλησης οχημάτων, παρατάσεις, τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις προγραμμάτων, καταστάσεις οικονομικών και στατιστικών στοιχείων.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο Δ/νσης Εσωτερικών Ν. Ημαθίας

 • GR ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1969-1987

1) Μελέτες, εκτέλεση, προϋπολογισμός έργων Δήμου Βέροιας και επικυρώσεις αυτών από Ν.Ημαθίας, 2) Μελέτες, εκτέλεση, προϋπολογισμός έργων Δήμου Αλεξάνδρειας και επικυρώσεις αυτών από Ν.Ημαθίας, 3) Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων Ν.Ημαθίας 1979-1983, Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών των ΟΤΑ για το έτος 1982 και προϋπολογισμό Ν.Ημαθίας ετών 1980-81-82, 4) Λογοδοσία Δημάρχων και Κοινοτάρχων Ν. Ημαθίας για πεπραγμένα ετών 1978-79-80 και 1983, εκθέσεις πεπραγμένων Νομάρχη Ημαθίας και Δ/ντη Εσωτερικών Ημαθίας ετών 1975-76-77-78-79-80-81, Συγκρότηση επιτροπών κοινοτικής ανάπτυξης έτους 1978 και Εκθέσεις πεπραγμένων τοπικών επιτροπών κοινοτικής ανάπτυξης έτους 1978 και είσπραξη εσόδων, καθώς και καταστάσεις υπηρεσιακής δραστηριότητας δημοτικών και κοινοτικών εισπρακτόρων Ν.Ημαθίας, 5) Εγκυκλίους, Διαταγές Υπουργείων προς Ν.Ημαθίας οικονομικού περιεχομένου, τακτικές και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις στους ΟΤΑ, 6) Κίνηση υπαλλήλων Ν. Ημαθίας, Αλληλογραφία Ν. Ημαθίας με Υπουργεία, Νομαρχίες και Δήμους, 7) Επικυρώσεις αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων και Δημαρχιακών Επιτροπών Δήμων Βέροιας, Νάουσας, Αλεξάνδρειας από Ν.Ημαθίας, Απολογισμούς Δήμων και κοινοτήτων Ν.Ημαθίας προς επίτροπο ελεγκτικού Συνεδρίου, Στατιστικά Δελτία απολογισμών Δήμων και Κοινοτήτων, 8) Εισερχόμενα και εξερχόμενα TELEX Ν.Ημαθίας.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Αρχείο Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Τμήμα ΤΕΟ

 • GR ADM005.04
 • Αρχείο
 • 1989-1992

Περιέχει : 20 δελτία τεχνικού ελέγχου 1989 και 1990, 22 καταστάσεις προγραμματισμού πρόσκλησης οχημάτων 1992, ημερήσιες καταστάσεις έκδοσης Δ.Τ.Ε., καταστάσεις στατιστικών και οικονομικών στοιχείων οχημάτων έτους 1989 και Ιανουαρίου 1990.

Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων Νομού Ημαθίας

Αρχείο Δ/νσης Προγραμματισμού Ν.Α. Ημαθίας

 • GR ADM003.09
 • Αρχείο
 • 1984-1995

Περιέχει : α) Νομαρχιακά προγράμματα ΔΕ : ΣΑΝΤ 1, ΣΑΝΤ 2, ΣΑΤΑ 1989, 1991, 1994 (σχολική στέγη), β) Ειδικά προγράμματα ΔΕ : ΣΑΕ 88, 89, ΣΑΕ - ΣΑΜ, γ) Προγράμματα ΕΤΠΑ, ΜΟΠ, ΣΠΑ, ΠΕΠ, δ) Πρωτοβουλίες ΕΟΚ μέσω διαφόρων προγραμμάτων, ε) Πενταετές πρόγραμμα οικονομικής Κοιν/κης Ανάπτυξης 1988-1999, στ) Πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών Δ.Υ., ζ) Αιτήματα Δήμων, Κοινοτήτων, Φορέων, Ιδιωτών για έργα, Χρηματοδοτήσεις, η) Θέματα προσωπικού, λειτουργίας, προφίλ Νομάρχη (συντονιστικό έργο), οικονομικής διαχείρισης, θ) θέματα ΟΤΑ Α&Β βαθμού.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

Αρχείο Δήμου Βέροιας

 • GR MUN001.01
 • Αρχείο
 • 1947-1988

Πρόκειται για α) πιστοποιητικά γέννησης ετών 1979 & 1984 και β) αιτήσεις χορήγησης αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων Γεννήσεων, Γάμων, Θανάτων ετών 1934, 1951, 1960, 1964,1969, 1973, 1978, 1983 & 1988

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δήμου Βέροιας

 • GR MUN001.02
 • Αρχείο
 • 1978-1989

Πρόκειται για αιτήσεις δημοτών και απαντήσεις προς αυτούς, αλληλογραφία με Υπουργεία, σε συνεργασία με τοπικές εκκλησιαστικές αρχές κ.α.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας

 • GR ADM010.03
 • Αρχείο
 • 1967-2004

Υλοτομίες δασών (1995, 1997, 1998), πρωτόκολλα ελέγχου δασικών προϊόντων (1995-1997), άδειες αποκόμισης δασικών προϊόντων, ατελείς άδειες υλοτομίας (1995-1997), άδειες θήρας Κυνηγητικού Συλλόγου Βέροιας (2002-2003), νομαρχιακά προγράμματα δασικής οδοποιίας (1995-1997), αντιπυρική προστασία (1995, 1996, 1997), μελέτη συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου (1989, 1993, 1995, 1998, 1999, 2001), διμηνιαία δελτία προόδου, κλιματολογικά δελτία δασικών μετεωρολογικών σταθμών (1971-1975), μελέτη μορφών παρούσης χρησιμοποιήσεως των γαιών λεκάνης Σπερχειού (1967), χορηγήσεις αδειών υλοτομίας ξυλείας για ατομικές ανάγκες (1996-2003).

Δασαρχείο Βέροιας

Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας

 • GR ADM010.02
 • Αρχείο
 • 1937-1998

Περιλαμβάνει : φακέλους υλοτομίας δασών*, βιβλία φιλοδασικών επιτροπών, φάκελο κίνησης πυροσβεστικού οχήματος Κ.Υ.3655 Steyer, βιβλία παρουσίας υπαλήλων, βιβλία παραγωγής δασών Ελλάδος, φάκελος δικαιολογητικών εκδόσεων αδειών θήρας Κυνηγετικού Συλλόγου Βέροιας, φάκελο απορρίψεων αιτημάτων πολιτών, φακέλους (3) πυρκαγιών, φάκελο υπολογισμών. Δάση : Χαράδρας, Μαρουσιας, Ξηρολίβαδου, Σφηνίτσας, Συκιάς, Φιλουριάς Ξηρολίβαδου "Έλατα 12", Καρατσαϊρ Αρσούμπαση.

Δασαρχείο Βέροιας

Αρχείο Δασαρχείου Βέροιας

 • GR ADM010.01
 • Αρχείο
 • 1913-1971

Περιλαμβάνει : Αιτήσεις για άδεια υλοτομίας, Άδειες απόληψης δασικών προϊόντων, Απαγορευτικές διατάξεις βοσκής και Άρσεις απαγορευτικών διατάξεων, Πρωτόκολλα εγκατάστασης, Πρωτόκολλα τελικής επιθεώρησης και καταλογισμού, Κοστολόγιο παραγωγής δασικών προϊόντων, Μιθωτήρια, Εκθέσεις αυτοψίας πυρκαϊας και εξετάσεις μαρτύρων, Χειρόγραφα σχεδιαγράμματα δασικών θέσεων, Πίνακες υλοτομίας, Ιδιωτικά συμφωνητικά δασικών προϊόντων ανάμεσα σε αγοραστή και πωλητή, Διορισμός ιδιωτικών Δασοφυλάκων, Πρωτόκολλα Ορκωμοσίας ιδιωτικών Δασοφυλάκων, Πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων ιδιωτικών Δασοφυλάκων, Αναφορές για ιδιωτικούς Δασοφύλακες, Απολογίες ιδιωτικών Δασοφυλάκων, Πρακτικά συνεδριάσεων δασικών συνεταιρισμών.

Δασαρχείο Βέροιας

Αρχείο Δημοσίου Γυμνασίου Μελίκης

 • GR EDU033.01
 • Αρχείο
 • 1972-1979

Περιέχει : α) αντίγραφα Γενικού ελέγχου Γυμνασίου κατωτέρου κύκλου (1072-1974), β) αντίγραφα Γενικού Τριταξίου Γυμνασίου (1974-1975), γ) αντίγραφα Γενικού ελέγχου Γυμνασίου (1975-1979), δ) έγγραφα σχολικής εφορείας Γυμνασίου κατωτέρου κύκλου (1973-1976).

Γυμνάσιο Μελίκης

Αρχείο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεανώ Ζωγιοπούλου

 • GR MUN001.04
 • Αρχείο
 • 1898-1998

Περιλαμβάνει : βιβλία τα οποία αναφέρονται σε θέματα διδακτικής και σχολικής αγωγής, παιδαγωγικά, ιστορικά, θρησκευτικά. Επίσης περιλαμβάνονται 47 τόμοι της Σύγχρονης Εγκυκλοπαίδειας Ελευθερουδάκη, 18 τόμοι της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας των Νέων, Χάρη Πάτση, 7 τόμοι της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους, 2 τόμοι Εγκυκλοπαίδειας Δημοτικού Σχολείου, 1 τόμος Ελληνική Μυθολογία και 9 τόμοι Ύλη και Διδακτική Μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου.

Δήμος Βέροιας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγγελοχωρίου

 • GR EDU067.01
 • Αρχείο
 • 1940-1960

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) έξι Μαθητολόγια 1940-1960, β) δύο Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1945-1960, γ) τέσσερις γενικούς ελέγχους 1944-1957.

Δημοτικό Σχολείο Αγγελοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγκαθιάς - Κυψέλης

 • GR EDU063.01
 • Αρχείο
 • 1930-1973

Αποτελείται από βιβλία και έγγραφα των Δημοτικών Σχολείων Αγκαθιάς, Νεοχωρίου και Τριλοφιάς. Περιλαμβάνει: α) τρία Μαθητολόγια Δ.Σχ. Νεοχωρίου 1930-1951, β) πέντε Μαθητολόγια Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1949-1964, γ) δύο Πρωτόκολλα Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1945-1960, δ) βιβλίο πρακτικών Σχολικής Εφορείας Δ.Σχ. Αγκαθιάς, ε) Βιβλίο πράξεων Προσωπικού Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1957-1973, στ) δύο Βιβλία πιστοποιητικών σπουδών Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1952-1959, ζ) δύο Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Νεοχωρίου 1942-1960, η) τέσσερις Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Αγκαθιάς 1950-1964, θ) Γενικό έλεγχο Νυχτερινού Σχολείου Αγκαθιάς 1956-1962, ι) απολογισμό σχολικού ταμείου Δ.Σχ. Τριλοφιάς 1953-1957 και άλλα έγγραφα του εν λόγω σχολείου ετών 1960-1965.

Δημοτικό Σχολείο Αγκαθιάς-Κυψέλης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βεργίνας - Παλατιτσίων

 • GR EDU071.01
 • Αρχείο
 • 1945-1973

Περιλαμβάνει : α) Απολογισμό σχολικού ταμείου 1945-1960, β) βιβλίο Σχολικού Ταμείου 1945, γ) Σχολική Εφορεία Βεργίνας (προϋπολογισμοί-απολογισμοί, βιβλία πρακτικών) 1945-1973, δ) Μαθητικά Συσσίτια και συσσίτια Παιδικής Εστίας 1946-1968, ε) αλληλογραφία Δημοτικού Σχολείου Βεργίνας (υπουργικές εγκύκλιοι, εισερχόμενα) 1954-1972.

Δημοτικό Σχολείο Βεργίνας-Παλατιτσίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δασκίου

 • GR EDU068.01
 • Αρχείο
 • 1934-1967

Περιλαμβάνει: α) τέσσερα Μαθητολόγια Δ.Σχ. Δασκίου και Νυχτερινής Σχολής 1934-1965, β) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1950-1963, γ) τρία βιβλία Γενικού Ελέγχου (το ένα Νυχτερινής σχολής) 1948-1962, δ) τριάντα ένα (31) βιβλία από τη Σχολική Βιβλιοθήκη Δασκίου με α/α 1435-1465.

Δημοτικό Σχολείο Δασκίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Διαβατού - Μεσης

 • GR EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1922-1977

Περιλαμβάνει μαθητολόγια, γενικούς ελέγχους και βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής των δημοτικών σχολείων Διαβατού και Μέσης, σχολικών ετών 1922-23 έως 1958-59 (σύνολο βιβλίων 17).

Δημοτικό Σχολείο Διαβατού-Μέσης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καβασίλων - Σκυλιτσίου

 • GR EDU054.01
 • Αρχείο
 • 1924-1981

Περιέχει: μαθητολόγια ετών 1924-1962, γενικούς ελέγχους ετών 1931-1962, βιβλίο δαμαλισμού ετών 1958-1962, πιστοποιητικό σπουδών ετών 1927-1950, βιβλίο υλικού ετών 1931-1939, κατάλογο βιβλίων βιβλιοθήκης και εποπτικών μέσων ετών 1929-1944, κατάλογο γονέων και κηδεμόνων ετών 1932-1938, πράξεις σχολικής εφορείας ετών 1931-1964, στατιστικά στοιχεία 1955-1960, τίτλος εγγραφής / τίτλος σπουδών 1950-1960, φακέλους αλληλογραφίας και βιβλίο πρωτοκόλλου 1930-1961, οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμοί - απολογισμοί, χρηματικά εντάλματα, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραλαβής, πρακτικά εφορίας, βιβλία ταμείου) ετών 1946-1960.

Δημοτικό Σχολείο Καβασίλων-Σκυλιτσίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καμποχωρίου - Βρυσακίου

 • GR EDU070.01
 • Αρχείο
 • 1935-1970

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει : α) Μαθητολόγια Δημοτικών Καμποχωρίου και Βρυσακίου 1937-1958, β) Γενικούς ελέγχους Δημοτικών Καμποχωρίου και Βρυσακίου 1934-1957, γ) Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών Δ.Σχ. Καμποχωρίου 1945-1955.

Δημοτικό Σχολείο Καμποχωρίου-Βρυσακίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κλειδίου

 • GR EDU082.01
 • Αρχείο
 • 1947-1994

Αλληλογραφία, οικονομικά, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία υλικού, βιβλία πράξεων, Σχολικός Συνεταιρισμός, ασφάλιση προσωπικού, Κέντρο Επιμόρφωσης, βαθμολογίες και εκθέσεις μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Κλειδίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κορυφής

 • GR EDU084.01
 • Αρχείο
 • 1914-1955

Περιλαμβάνει: α) Τέσσερα (4) μαθητολόγια Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1914-1942), β) τέσσερις (4) γενικούς ελέγχους Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1935-1950), γ) τρεις (3) ημερήσιους ελέγχους Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1948-1949, 1951-1952, 1955), δ) ένα (1) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής Δημοτικού Σχολείου Κορυφής (1938-1947), ε) ένα (1) μαθητολόγιο Παλαιοχώρας (1937-1949 - λείπει το 1941), στ) πέντε (5) πρωτόκολλα πλειοδοτικής δημοπρασίας (1949-1950), ζ) δύο (2) εγκύκλιοι (Υπουργείο Γεωργίας (1949), Νομαρχία Ημαθίας (1949)), η) ένας (1) γενικός έλεγχος Παλαιοχώρας (1937-1948, λείπουν 1941 και 1944), θ) κατάσταση με τα έπιπλα, σκεύη και όργανα διδασκαλίας του Μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχώρας, ι) ένα (1) μαθητολόγιο Νεοχωροπούλου (1944-1948), ια) ένας (1) γενικός έλεγχος Νεοχωροπούλου (1944-1947)

Δημοτικό Σχολείο Κορυφής

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λιανοβεργίου - Αράχου

 • GR EDU076.01
 • Αρχείο
 • 1946-1965

Αποτελείται από δύο θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια Δ.Σχ. Λιανοβεργίου 1946-1965 και β) Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Λιανοβεργίου 1946 - 1965.

Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου-Αράχου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού

 • GR EDU056.01
 • Αρχείο
 • 1924-1978

Περιέχει 37 βιβλία χωρισμένα σε επτά ενότητες, ως εξής: α) Μαθητολόγια Σχολικών ετών 1925-25 εώς 1972-73, β) Βιβλία γενικού ελέγχου σχολικών ετών 1926-27 εώς 1972-73, γ) πρωτόκολλα αλληλογραφίας ετών 1939-1969, δ) βιβλία βιβλιοθήκης (1955-1965), ε) βιβλία δαμαλισμού ετών 1938-1978, στ) βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας και συλλόγου Διδασκόντων σχ. ετών 1927-28 ως 1976-77, ζ) βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας και βιβλίο σχολικού συνεταιρισμού ετών 1947-1969.

Δημοτικό Σχολείο Λουτρού (Ημαθία)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νάουσας "Γαλάκεια"

 • GR EDU078.01
 • Αρχείο
 • 1871-1961

Αποτελείται από βιβλία των Δημοτικών Σχολείων: 3ο Δ. Σχ. Νάουσας "Γαλάκεια", 1ο Πλήρες Αρρένων, Ελληνικά Εκπαιδευτήρια, Ελληνική Σχολή Αρρένων, Παρθεναγωγείο Νάουσας. Περιλαμβάνει : α) Γενικούς ελέγχους 1ου Πλήρους Δ.Σχ. Αρρένων 1919-1930, β) Γενικούς Ελέγχους 3ου Δ.Σχ. Νάουσας 1929-1955, γ) Αποτελέσματα εξετάσεων 1871-1896, δ) Βαθμολόγιο 1910-1916, ε) Βιβλία βαθμολογιών Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων 1886-1915, στ) Μητρώο της Ελληνικής Σχολής αρρένων 1897-1915, ζ) Μαθητολόγια 1882-1959, η) Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής 1916-1960, θ) Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας 1931-1961.

3ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας ''ΓΑΛΑΚΕΙΑ''

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου - Σχοινά

 • GR EDU074.01
 • Αρχείο
 • 1931-1969

Αποτελείται από βιβλία των Δημοτικών Σχολείων Νεοχωρίου - Σχοινά και Νεοχωρίου - Αλεξάνδρειας. Περιλαμβάνει: α) τέσσερεις Γενικού Έλεγχοι και ένα Μαθητολόγιο Δ.Σχ. Σχοινά 1931-1959, β) Μαθητολόγιο, Γενικός έλεγχος και Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής Δ.Σχ. Αλεξάνδρείας 1948-1966, γ) τριάντα τρία (33) βιβλία καταγραμμένα σε κίτρινα δελτία με α/α 1466-1498.

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου-Σχοινά

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νησίου

 • GR EDU065.01
 • Αρχείο
 • 1930-1960

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) πέντε Γενικούς ελέγχους 1930-1957, β) τρία Μαθητολόγια 1946-1956, γ) Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1954-1960.

Δημοτικό Σχολείο Νησίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου - Πρασινάδας

 • GR EDU075.01
 • Αρχείο
 • 1922-1965

Αποτελείται από υλικό προερχόμενο από τα Δημοτικά Σχολεία Τσιανφόρου, Αλαμπόρου, Πρασινάδας και Πλατάνου, χωρισμένο σε έξι θεματικές ενότητες και τοποθετημένο σε τρία κουτιά. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια Δ.Σχ. Τσιναφόρου και Αλαμπόρου 1929-1963, β) Γενικούς ελέγχους Δ.Σχ. Τσιναφόρου και Αλαμπόρου - Πρασινάδας 1929-1954, γ) Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών Δ.Σχ. Μεγάλου Αλαμπόρου1922-1963, δ) Μητρώο Γονέων και Κηδεμόνων Δ.Σχ. Τσιναφόρου 193301945, ε) Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας Δ.Σ. Τσιναφόρου 1953-1963, στ) Βιβλίο πρακτικών, βιβλίο ταμείο και φάκελος Σχολικής Εφορείας Δ.Σχ. Τσιναφόρου - Πλατάνου 1951-1962, ζ) Φάκελλοι αλληλογραφίας (εισερχόμενες εγκύκλιοι επιθεωρητή, αλληλογραφία με λοιπές υπηρεσίες, εξερχόμενα) 1953-1965.

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου-Πρασινάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου - Πρασινάδας

 • GR EDU075.03
 • Αρχείο
 • 1940-1970

Μαθητολόγιο Νυχτερινής Σχολής Πλατάνου 1964-1965, Γενικός έλεγχος Νυχτερινής Σχολής Πλατάνου (1964-1965), Πιστοποιητικό Σπουδών Δ.Σ. Πλατάνου (1964-1967), Βιβλίο δαμαλισμού (1962-1972), Βιβλίο πρακτικών Σχολικής Εφορείας Πλατάνου 1961-1966, Βιβλίο ιστορίας σχολείου, Γενικός έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Τσιναφόρου (1947-1970), Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών Κυδωνίας (1946-1957), Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Κυδωνίας (1946-1957), Γενικός έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Κυδωνίας (1946), Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Μικρού Αλαμπόρου (1940)

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου-Πρασινάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατέος

 • GR EDU069.01
 • Αρχείο
 • 1940-1973

Περιλαμβάνει: α) πέντε Γενικούς Ελέγχους 1940-1964, β) πέντε Μαθητολόγια 1941-1972, γ) βιβλίο "Εκδιδομένων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων" 1956-1960, δ) Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών 1955-1973, ε) δύο βιβλία πράξεων της Σχολικής Εφορείας 1949-1960.

Δημοτικό Σχολείο Πλατέος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πολυπλατάνου

 • GR EDU073.01
 • Αρχείο
 • 1924-1966

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1927-1962, β) Γενικούς ελέγχους 1924-1962, γ) βιβλία πιστοποιητικών σπουδών 1952-1966.

Δημοτικό Σχολείο Πολυπλατάνου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Προδρόμου - ΑγίαςΤριάδας

 • GR EDU064.01
 • Αρχείο
 • 1939-1965

Αποτελείται από υλικό παραγόμενο από το Δ.Σχ. Παλ. Προδρόμου, το Δ.Σχ. Αγίας Τριάδας, και τις Νυχτερινές σχολές αυτών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: α) Μαθητολόγια 1949-1960, β) Γενικούς ελέγχους 1949-1960, γ) Βιβλίο βιβλιοθήκης 1957-1980, δ) Πρωτόκολλο Νυχτερινής Σχολής 1959-1960, ε) Τίτλοι Σπουδών Νυχτερινής Σχολής Π. Προδρόμου 1939, 1941, 1956, 1959, 1964, στ) Αλληλογραφία Νυχτερινής Σχολής Π. Προδρόμου 1957-1960, ζ) Εκθέσεις Λειτουργίας 1957-1965, η) Στατιστικά στοιχεία 1955-1961, θ) Σχολικός Συνεταιρισμός 1956-1963, ι) Ευρετήριο εισαγωγής Σχολικών βιβλίων ύλης και γραφικής ύλης, ια) Καταστάσεις απόρων μαθητών στους οποίους διανεμήθηκαν δωρεάν σχολικά βιβλία 1962, ιβ) Δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα δημοπρασιών 1950-1961, ιγ) Εγκύκλιοι, Διαταγές και λοιπή αλληλογραφία 1949 - 1965, ιδ) βιβλία σχολικής εφορείας 1949-1967, ιε) καταστάσεις μαθητών που συμμετέχουν στα συσσίτια 1958-1960, προϋπολογισμός - απολογισμός και άλλα οικονομικά στοιχεία 1952-1965.

Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου-Αγίας Τριάδας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ράχης - Τριποτάμου

 • GR EDU066.01
 • Αρχείο
 • 1923-1960

Αποτελείται από υλικό παραγόμενο από τα Δημοτικά Σχολεία Ράχης, Κομνηνίου, Γεωργιανών, Τριποτάμου, Κουμαριάς και Μικρής Σάντας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: α) Βιβλία (δύο γενικοί έλεγχοι και ένα μαθητολόγιο) Δ.Σχ. Ράχης 1929-1953, β) Βιβλία (Βιβλίο γενικού ελέγχου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, δύο βιβλία κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ.Σχ. Κομνηνίου) Δ.Σχ. Κομνηνίου 1937-1960, γ) Μαθητολόγιο Δ.Σχ. Γεωργιανών 1936-1945, δ) Βιβλία (τρεις γενικοί έλεγχοι, δύο μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής) Δ.Σχ. Τριποτάμου 1929-1956, ε) Βιβλία (γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής) Δ.Σχ. Κουμαριάς 1929-1952, στ) Βιβλία (τρία μαθητολόγια, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, γενικός έλεγχος) Δ.Σχ. Μικρής Σάντας 1923-1960.

Δημοτικό Σχολείο Τριποτάμου-Ράχης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ριζωμάτων

 • GR EDU077.01
 • Αρχείο
 • 1924-1959

Αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες και είναι τοποθετημένο σε ένα κουτί. Περιλαμβάνει: α) Γενικό έλεγχο και μαθητολόγιο 1924-1931, β) μαθητολόγια 1937-1959, γ) βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής 1927-1940.

Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σφηκιάς

 • GR EDU057.01
 • Αρχείο
 • 1946-1977

Περιέχει δώδεκα (12) βιβλία από τα δημοτικά σχολεία Σφηκιάς, Χαράδρας και Πολυδενδρίου ετών 1946-1977, με μαθητολόγια, βιβλία γενικού ελέγχου και βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών.

Δημοτικό Σχολείο Σφηκιάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

 • GR EDU081.01
 • Αρχείο
 • 1925-1996

Περιλαμβάνει : α) 119 βιβλία με α/α 1846-1964, β) Μαθητολόγιο (1929-1948), γ) Γενικός έλεγχος (1946-1956), δ) Βιβλία πράξεων σχολικής εφορίας (1936-1975), ε) Βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1968-1971), στ) Βιβλίο πράξεων διευθυντού 1972, ζ) Βιβλίο Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων (1972-1990), η) Βιβλίο ταμείου (1973-1981), θ) Βιβλίο αλληλογραφίας (1970-1992).

Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Αρχείο Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Αρχείου

 • GR ADM048.01
 • Αρχείο
 • 1996-2015

Αιτήσεις αντικατάστασης, ανανέωσης και αντιγράφων αδειών οδήγησης, φάκελοι υποψηφίων οδηγών που απέτυχαν στις εξετάσεις, φάκελοι αδειών κυκλοφορίας οχημάτων που έχουν διαγραφεί.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Γενική Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας και Διαχείρισης Αρχείου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 323