Κοινότητα Νέων Παγασών (Βόλος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κοινότητα Νέων Παγασών (Βόλος)

Αντίστοιχοι όροι

Κοινότητα Νέων Παγασών (Βόλος)

Σχετικοί όροι

Κοινότητα Νέων Παγασών (Βόλος)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κοινότητα Νέων Παγασών (Βόλος)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Κοινότητας Νέων Παγασών Βόλου

  • GR DIKI ARCH M C1
  • Αρχείο
  • 1940 - 1972

Περιέχει πρακτικά βιβλία των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, ληξιαρχικά και δημογραφικά στοιχεία των κατοίκων της κοινότητας, οικονομικά στοιχεία της κοινότητας, στοιχεία απαλλοτριώσεων καθώς και φακέλους αλληλογραφίας της κοινότητας.

Δήμος Βόλου, Κοινότητα Νέων Παγασών