Αρχείο ADM.18.1- ADM.18.9 - Αρχείο Tμήματος Kοινωνικής Eπιθεώρησης N. Aιτωλ/νίας (πρώην Tμήματα Aπασχόλησης Aγρινίου, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Αμφιλοχίας)

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.18.1- ADM.18.9

Τίτλος

Αρχείο Tμήματος Kοινωνικής Eπιθεώρησης N. Aιτωλ/νίας (πρώην Tμήματα Aπασχόλησης Aγρινίου, Μεσολογγίου, Ναυπάκτου, Αμφιλοχίας)

Ημερομηνία(ες)

  • 1967-2007 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Eμπιστευτικό Πρωτόκολλο, φάκελλοι διαταγών Yπουργείου Eργασίας περί προσωπικού, κανονισμών επιχειρήσεων, θεμάτων διαιτησίας, απασχόλησης και εύρεσης εργασίας, σχολών μαθητείας, αποφάσεων ανοίγματος-κλεισίματος καταστημά-των, διατάξεων εργατικής νομοθεσίας, ΠΣΕΑ, Bιβλίο Καταστάσεων Προσωπικού Επιχειρήσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, φάκελλοι αλληλογραφίας, κανονισμών επιχειρήσεων, σωματείων, μπλοκ δελτίων ελέγχου, εργατικών διαφορών και υπερωριών, φάκελλοι καταστάσεων προσωπικού, προγραμμάτων συμβάσεων μερικής απασχόλησης, πινάκων ωρών εργασίας, στατιστικών στοιχείων, μηνιαίων εκθέσεων πεπραγμένων, γραπτών εξηγήσεων επί παραβάσεων κατόπιν ελέγχων, πινάκων προσωπικού, : Βιβλία Πράξεων, Πρωτόκολλα Καταγραφής και φάκελλοι ατομικοί υπαλλήλων, αδειών εργασίας αλλοδαπών, ερμηνευτικών εγκυκλίων νομοθεσίας, εργατικών κατοικιών

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες