Γερμανική Κατοχή, 1941-1944 - Αθήνα

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Γερμανική Κατοχή, 1941-1944 - Αθήνα

Αντίστοιχοι όροι

Γερμανική Κατοχή, 1941-1944 - Αθήνα

Σχετικοί όροι

Γερμανική Κατοχή, 1941-1944 - Αθήνα

2 Αρχειακή περιγραφή results for Γερμανική Κατοχή, 1941-1944 - Αθήνα

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Συλλογή Γεωργίου Λαδά (Κ164)

  • GRGSA-CA- COL027.15
  • Αρχείο
  • 1922-1953

Στοιχεία γενικής απογραφής κινητής περιουσίας του Ορφανοτροφείου Γ. και Αικ. Χατζηκώνστα, αντίγραφα αποσπάσματος από τη γενική κατάσταση των υπηρετούντων στο Ορφανοτροφείο υπαλλήλων, καταστάσεις αποθηκών, τροφίμων και υλικών του Ορφανοτροφείου.
Έγγραφα που αφορούν τις φυλακές Χατζηκώνστα: σημειωματάριο με καταγραφή συνθημάτων που γράφτηκαν από κρατούμενους στις φυλακές την περίοδο της Κατοχής, έγγραφα της διεύθυνσης των φυλακών κ.ά.
Φωτογραφίες και φιλμ από δράσεις του Ορφανοτροφείου, κατασκηνώσεις κ.λπ.

Λαδάς, Γεώργιος