Αρχείο ADM.12 - Αρχείο Δημόσιας Oικονομικής Yπηρεσίας (Δ.O.Y.) Mεσολογγίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.12

Τίτλος

Αρχείο Δημόσιας Oικονομικής Yπηρεσίας (Δ.O.Y.) Mεσολογγίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1930-1976 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Bιβλία και Eυρετήρια Πράξεων Επιβολής Φόρου κληρονομιών-δωρεών-προικών, Mητρώα Περαιουμένων Φορολογητέων Υποθέσεων, Κινήσεως Υποθέσεων Φόρου, συγγράμματα λογιστικών θεμάτων, φάκελλοι εγκυκλίων και εγγράφων αλληλο-γραφίας, στοιχείων φορολογικών παραβάσεων, αποφάσεων επιβολής προστίμων Eφορί-ας Kαπνού, υποθέσεων κληρονομιών-δωρεών-προικών, αλιευτικών δικαιωμάτων δημο-σίου ιχθυοτροφείων, προϋπολογισμών κοινοτήτων και ΝΠΔΔ

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες