Αρχαιολογικοί χώροι - Ηλεκτροδότηση

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχαιολογικοί χώροι - Ηλεκτροδότηση

Αντίστοιχοι όροι

Αρχαιολογικοί χώροι - Ηλεκτροδότηση

Σχετικοί όροι

Αρχαιολογικοί χώροι - Ηλεκτροδότηση

1 Αρχειακή περιγραφή results for Αρχαιολογικοί χώροι - Ηλεκτροδότηση

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

  • GRGSA-CA- ADM183.02
  • Αρχείο
  • 1946-2001

1) Ειδικές χωροταξικές μελέτες του ΥΠΕΧΩΔΕ (1993-2001), 2) Επιτροπή Ηλεκτροδότησης Τουριστικών Αρχαιολογικών Χώρων (1970), 3) Δελτία Αναλώσιμων Υλικών (1946-1979)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων