Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Βόλος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Βόλος)

Αντίστοιχοι όροι

Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Βόλος)

Σχετικοί όροι

Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Βόλος)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Βόλος)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων Βόλου

  • GR DIKI ARCH M C3
  • Αρχείο
  • 1946 - 1968

Περιέχει πρακτικά βιβλία των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, ληξιαρχικά και δημογραφικά στοιχεία των κατοίκων της κοινότητας, οικονομικά στοιχεία της κοινότητας (προϋπολογισμούς, απολογισμούς), δαπάνες και αποφάσεις για δημόσια έργα καθώς και φακέλους αλληλογραφίας της κοινότητας.

Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Μπαξέδων (Μαγνησία)