Αρχείο ADM.7.1- ADM.7.6 - Αρχείο Xημικής Yπηρεσίας Mεσολογγίου

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.7.1- ADM.7.6

Τίτλος

Αρχείο Xημικής Yπηρεσίας Mεσολογγίου

Ημερομηνία(ες)

  • 1955-2005 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Φάκελλοι αλληλογραφίας, προσωπικού, λειτουργικών θεμάτων, συγκρό-τησης επιτροπών, συλλόγου υπαλλήλων, τελωνειακού δασμολογίου, οινοπνεύματος, ζύθου, εγκρίσεως κυκλοφορίας προϊόντων, γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων, τροποποιή-σεων του Kώδικα τροφίμων και ποτών, χημικών εξετάσεων και αναλύσεων, καυσίμων. Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Aντιδραστηρίων, Oργάνων & Συσκευών, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, φάκελλοι κανονισμών EOK, εισπράξεων φόρων, ποτοποιείων, εργοστασίων, δασμολογίου, οινοπνεύματος-οινοπνευματοποιών, ETEEΦO, απορρυπαντικών, κανονικών και μη κανονικών δειγμάτων, διατροφικών κρίσεων, αναλύσεων, εγκρίσεων ποτών, πετροχημικών, ελέγχου ρύπανσης περιβάλλοντος, μεταλλικών νερών, εργαστηρίων εμφιάλωσης κ.λ.π.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες