Έντομα - Ασθένειες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Έντομα - Ασθένειες

Equivalent terms

Έντομα - Ασθένειες

Σχετικοί όροι

Έντομα - Ασθένειες

1 Αρχειακή περιγραφή results for Έντομα - Ασθένειες

1 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών και Λοιπών Κινδύνων Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας

  • GRGSA-CA- ADM491.01
  • Αρχείο
  • 1951-1993

Το αρχείο αφορά τις αρμοδιότητες του Τμήματος : συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δασικές πυρκαγιές, εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας των δασικών εκτάσεων, εφαρμογή της αντιπυρικής πολιτικής, μέριμνα για την προμήθεια και συντήρηση του απαραίτητου μηχανικού εξοπλισμού, συνεργασία με φορείς κ.ά. Επίσης, τον σχεδιασμό, την πρόληψη και την καταστολή ασθενειών από μικροοργανισμούς και έντομα κ.ά

Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Πυρκαγιών και Λοιπών Κινδύνων