Εκκλησιαστικά

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Εκκλησιαστικά

Αντίστοιχοι όροι

Εκκλησιαστικά

Σχετικοί όροι

Εκκλησιαστικά

4 Αρχειακή περιγραφή results for Εκκλησιαστικά

4 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

"Libro primo - Ρrocessi verbali della Comissione Ecclesiastica" (Χφ19)

  • GRGSA-CA- MAN001.09
  • Αρχείο
  • 1828-1847

Kώδικας επιγραφόμενος "Libro primo - Ρrocessi verbali della Comissione Ecclesiastica, Zante, 1828, 10 Maggio - 9 Agosto 1847". Περιέχει πρακτικά της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Ζακύνθου, στα ιταλικά. Στο τέλος υπάρχει προσαρτημένο τεύχος έντεκα (11) φύλλων.

Αρχείο Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (ΥΕΔΕ), Δ' περίοδος

  • Αρχείο
  • 1886 - 1926

Το αρχείο αντιστοιχεί στα παρακάτω Τμήματα: Α) Γραφείον των Εκκλησιαστικών υποθέσεων, Β) Γραφείον της Αρχαιολογικής υπηρεσίας, Γ) Το τμήμα αποτελείται από τα Γραφεία Καλών Τεχνών και Γραμμάτων, Διδακτικών βιβλίων, οδηγιών, οργάνων και Στατιστικής, Δ) Γραφείον Μέσης Εκπαιδεύσεως, Ε) Γραφείον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Στ) Αρχιτεκτονικόν Γραφείον σχολικών κτιρίων και συντηρήσεως αρχαίων μνημείων και αρχαιολογικών μουσείων, Ζ) Γραφείον Λογιστηρίου, Η) Το τμήμα αποτελείται από τα Γραφεία Διεκπεραιώσεως, Αρχείων, Πληροφοριών, Θ) Γραφείον Γυμναστικής και Σκοποβολίας, Ι) Γραφείον της Σχολικής Υγιεινής.

Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Εκκλησιαστικός κώδικας ποικίλου περιεχομένου (Χφ64)

  • GRGSA-CA- MAN001.37
  • Αρχείο

"Τυπικόν ακριβές της Εκκλησιαστικής Ακολουθίας από του τυπικού του Αγίου Σάββα και ετέρων αθροισθέν διαφόρων". Περιέχει επίσης τα κεφάλαια του μοναχού Μάρκου, επιστολή Μαξίμου προς Μάρκον Πρεσβύτερον Κύπρου, Μάρκου του Ευγενικού ομολογία της ορθής πίστεως, διάταξη της του πατριάρχου λειτουργίας και άλλα εκκλησιαστικά κείμενα.

Πρωτόκολλο ληξιαρχικών πράξεων Βρωμόβρυσης (Χφ59)

  • GRGSA-CA- MAN001.35
  • Αρχείο
  • 1835-1861

Πρωτόκολλο ληξιαρχικών πράξεων του χωριού Βρωμόβρυση (σημερινή Αμφιθέα Μεσσηνίας) δια χειρός του ιερέα Ιωάννου Δελόπουλου. Οι εγγραφές καλύπτουν την περίοδο από 30 Μαρτίου 1835 έως 11 Οκτωβρίου 1861.