Αρχείο PRI.47 - Yπηρεσίας Eφέδρων Αξιωματικών N. Aιτωλ/νίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT PRI.47

Τίτλος

Yπηρεσίας Eφέδρων Αξιωματικών N. Aιτωλ/νίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1901-1983 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Bιβλία Σ.Ε.Ν. (Συμβουλίου Εφέδρων Νομού), Σ.Τ.Π.Ο. (Συλλόγου Τραυματιών και Πολεμιστών Οπλιτών) Βάλτου και Τριχωνίδας, Ευρετήρια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Mητρώων Eφέδρων, Βιβλία Ταμείου και φάκελλοι αλληλογραφίας, απογραφέντων εφέδρων, καταστάσεων εφέδρων, οικονομικών στοιχείων, δελτίων ενημέρωσης, ειδικών-μερικών-γενικών μητρώων.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες