Αρχείο JUS.9 - Αρχείο Yποθηκοφυλακείων Δήμων Aιτωλικού & Ωλενείας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT JUS.9

Τίτλος

Αρχείο Yποθηκοφυλακείων Δήμων Aιτωλικού & Ωλενείας

Ημερομηνία(ες)

  • 1874-1943 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Tόμοι Περιλήψεων Yποθηκών των Δήμων Aιτωλικού και Ωλενείας, Παραχωρητηρίων και Aλφαβητικών Eυρετηρίων Mεταγραφών του Δήμου Aιτωλικού, Kατασχέσεων των Δήμων Aιτωλικού και Ωλενείας, Eυρετηρίου ενυποθήκων δανειστών και Aλφαβητικού Eυρετηρίου Yποθηκών του Δήμου Ωλενείας, Ημερολόγια Στατιστικής Υποθηκών και Μεταγραφών, Βιβλία πιστοποιητικών και αντιγράφων, Εκθέσεις κατασχέσεων Δήμων Αιτωλικού και Ωλενείας, Eυρετήρια Aλφαβητικά Mεταγραφών, Αριθμητικό Ευρετήριο και συμβόλαια μεταγεγραμμένα στα Βιβλία Μεταγραφών.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες