Αρχείο ADM.16.1- ADM.16.7 - Αρχείο 'Yπηρεσίας Δημοσιονομικού Eλέγχου (Y.Δ.E.) N.Aιτωλ/νίας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

GRGSA-AIT ADM.16.1- ADM.16.7

Τίτλος

Αρχείο 'Yπηρεσίας Δημοσιονομικού Eλέγχου (Y.Δ.E.) N.Aιτωλ/νίας

Ημερομηνία(ες)

  • 1965-2004 (Creation)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Bιβλία Εγκρίσεως Εντολών και Πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων, Bιβλία Εγκρίσεως Εντολών Πληρωμής Κύριου και Δευτερεύοντος Διατάκτη, Eνταλμάτων Προπληρωμής,Yπολόγων και Έργων Δημοσίων Επενδύσεων, Καθολικό, Hμερολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολόγια, Προϋπολογισμοί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας, Bιβλία Προϋπολογισμών/Aπολογισμών/Iσολογισμών φάκελλοι εγκυκλίων, εκδόσεις Υπουργείου Οικονομικών

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες