Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Βόλος)

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Βόλος)

Αντίστοιχοι όροι

Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Βόλος)

Σχετικοί όροι

Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Βόλος)

1 Αρχειακή περιγραφή results for Κοινότητα Αγίας Παρασκευής (Βόλος)

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Βόλου

  • GR DIKI ARCH M C2
  • Αρχείο
  • 1914 - 1971

Περιέχει πρακτικά βιβλία των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, ληξιαρχικά και δημογραφικά στοιχεία των κατοίκων της κοινότητας, οικονομικά στοιχεία της κοινότητας, καθώς και φακέλους αλληλογραφίας της κοινότητας.

Δήμος Βόλου, Κοινότητα Αγίας Παρασκευής