Αρχείο EDU071.01 - Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης

EDU071.01

Τίτλος

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

Ημερομηνία(ες)

  • 1901 -1995 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Αρχείο

Μέγεθος και Υπόστρωμα

66 χειρόγραφα βιβλία

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Όνομα παραγωγού

Διοικητική ιστορία

Φορέας Διατήρησης Αρχείων

Ιστορικό ενότητας περιγραφής

Διαδικασία Πρόσκτησης

Δημόσια Αποστολή
Φορέας παράδοσης: Β' Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας
Ημερομηνία εισαγωγής: 2013-01-24
ΑΒΕ: 206

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Παρουσίαση Περιεχόμενου

Μαθητολόγια.Γενικοί Έλεγχοι. Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής.Πρωτόκολλο.Πρακτικά,Πρωτόκολλα ΑλληλογραφίαςΒιβλία ταμείου Σχολικής Εφορείας.Βιβλίο Βιβλιοθήκης.Βιβλίο υλικού.Βιβλίο Μητρώου Συνεταιριστών μαθητών.Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού Σημείωση.Ο Γενικός Έλεγχος από το 1938 έως το 1940 βρίσκεται στον Γενικό Έλεγχο του Δ΄ Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με ΑΕΕ. 70.1

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες Υλικού

Σύστημα Ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του υλικού

Σημειώσεις γλώσσας και γραφής

Φυσικά Χαρακτηριστικά και Τεχνικές απαιτήσεις

Εργαλείο έρευνας

Συμπληρωματικές πηγές:

Εντοπισμός των πρωτότυπων

Εντοπισμός των αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές

Σχετικές αρχειακές περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Σημείωση

Σημείωση

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία πρόσβασης

Θέματα ως Σημεία πρόσβασης

Τοποθεσίες ως Σημεία πρόσβασης

Όνοματα ως Σημεία πρόσβασης

Είδος υλικού ως Σημεία πρόσβασης

Πεδίο ελέγχου εργασιών της περιγραφής

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γραφή(ες)

Πηγές

Πεδίο Πρόσκτησης

Related subjects

Συνδεόμενα Φυσικά Πρόσωπα και Οργανιμοί

Related genres

Συνδεόμενες Τοποθεσίες