Γαλλική Σχολή Αθηνών

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GREFA

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Γαλλική Σχολή Αθηνών

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

  • Ècole française d’ Athènes
  • French School at Athens

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ècole française d’ archéologie d’ Athènes
  • Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών

Τύπος

Πεδίο επικοινωνίας

 

Marie Stahl

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Διδότου 6

Τοποθεσία

Αθήνα

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

10680

Τηλέφωνο

210 3679900

Fax

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών είναι το πρώτο ξένο ινστιτούτο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Ιδρυθέν το 1846, συνιστά ένα κέντρο ανεπτυγμένων ερευνών στις ανθρωπιστικές σπουδές τoυ οποίου η κύρια αποστολή είναι η μελέτη της Ελλάδας στο πλαίσιο των Βαλκανίων και της Μεσογείου, από την προϊστορική εποχή έως τις μέρες μας. Η αποστολή του ινστιτούτου περιλαμβάνει την εκπαίδευση μίας νέας γενιάς ακαδημαικών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των νέων ερευνητών στο πεδίο και στις πηγές και υποστηρίζοντας την ενσωμάτωσή τους σε ένα υψηλού επιπέδου διεθνές περιβάλλον.

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Το Τμήμα Αρχείων είναι υπεύθυνο για τη συλλογή, ταξινόμηση, διατήρηση και προβολή των αρχειακών τεκμηρίων, όλων των υλικών και μορφών - χειρόγραφα, έντυπα, γραφικά και φωτογραφίες - τα οποία παράγονται από τις υπηρεσίες της Σχολής και τα ακαδημαϊκά μέλη, καθώς και κατά τη διάρκεια των αρχαιολογικών αποστολών που χρηματοδοτούνται πλήρως ή μερικώς από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών.

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Χειρόγραφα: 9:00 - 20:00
Βιβλιοθήκη Φωτογραφιών και Χαρτών: 10:00 - 14:00
(με ραντεβού)

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

04/10/2019

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Δελτίο περιγραφής Φορέα

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Διδότου 6
Αθήνα, Αττική 10680