Ελληνική Στατιστική Αρχή, Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Πεδίο Αναγνώρισης

Αναγνωριστικό

GRESYE

Καθιερωμένη μορφή του Ονόματος

Ελληνική Στατιστική Αρχή, Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων

Παράλληλη μορφή(ες) του Ονόματος

Άλλες μορφές του ονόματος

  • Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία

Τύπος

  • Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή

Πεδίο επικοινωνίας

 

Παπαλουκά, Κυβέλη Βασική επικοινωνία

Τύπος

Διεύθυνση

Οδός

Πειραιώς 46 και Επονιτών

Τοποθεσία

Πειραιάς

Περιοχή

Αττική

Όνομα Χώρα

Ελλάδα

Ταχυδρομικός Κωδικός

18510

Τηλέφωνο

2131352020

Fax

2131352298

Σημείωση

Πεδίο περιγραφής

Ιστορικό

Γεωγραφικό και πολιτιστικό πλαίσιο

Νομικό - κανονιστικό πλαίσιο

Διοικητική δομή

Διαχείριση ενεργών και ημιενεργών αρχείων και πολιτική προσκτήσεων

Κτίρια

Αρχειακές και άλλες συλλογές

Εργαλεία έρευνας, οδηγοί και δημοσιεύσεις

Πεδίο πρόσβασης

Ωράριο λειτουργίας

Συνθήκες πρόσβασης και απαιτήσεις

Προσβασιμότητα

Πεδίο υπηρεσιών

Υπηρεσίες έρευνας

Υπηρεσίες αναπαραγωγής

Χώροι ανοιχτοί στο κοινό

Πεδίο ελέγχου

Αναγνωριστικό περιγραφής

Αναγνωριστικό φορέα τεκμηρίωσης

Χρησιμοποιούμενοι Κανόνες ή Πρότυπα Περιγραφής

Κατάσταση

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Γλώσσα(ες)

Γραφή(ες)

Πηγές

Σημειώσεις συντήρησης

Σημεία πρόσβασης

Σημεία Πρόσβασης

  • Πρόχειρο

Βασική επικοινωνία

Πειραιώς 46 και Επονιτών
Πειραιάς, Αττική
GR 18510